O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SGE - Kolumny GC

Kolumny kapilarne do chromatografii gazowej

    

kolumna kapilarna

zamienniki kolumn: 

chromatogramy: 

metodyki: 

 

5 %Fenyl polisilfenylenosiloksan

 BP5MS  

Kolumna wysokotemperaturowa (max. 350°C), idealna dla ok. 80% rutynowych analiz i oznaczeń śladów związków.

 kolumna wysokotemp. (350) 

100 %Dimethyl Polysiloxane

 BP1  

Typowa kolumna niepolarna do wszystkich analiz rutynowych, standard przemysłowy.

 

100 %Dimethyl Polysiloxane

 BP1 PONA  

Niepolarna kolumna do analiz PONA.

 

100 %Dimethyl Polysiloxane

 SolGel-1ms  

Niepolarna kolumna nowego typu, wytrzymała na wysokie temperatury (do MS).

 kolumna wysokotemp. (380) 

100 %Dimethyl Polysiloxane

 BPX1  

Niepolarna kolumna do zastosowań w przemyśle petrochemicznym (symulowana destylacja).

 petrochem. sym. destylacja kolumna wysokotemp. (430) 

5 %Phenyl Methylpolysiloxane

 BP5  

Kolumna ogólnego przeznaczenia o doskonałych parametrach temperaturowych. Używana do wielu aplikacji.

 

5 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX5  

Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Stosowana do analiz śladowych ilości pestycydów, leków, węglowodorów i fenoli. Kolumna cechuje się wysoką odpornością i może być wykorzystana do wykonywania ponad 80% typowych analiz chromatograficznych.

 herbicydy kolumna wysokotemp. (370) 

Permethylated Beta Cyclodextrin (Chiral)

 CYDEX-B [w]

Kolumna do rozdzielania izomerów optycznych.

 izomery optyczne 

5 %Phenyl Polycarborane-siloxane

 HT5 [w]

Unikalna, wysokotemperaturowa kolumna dedykowana do symulacji destylacji oraz innych aplikacji petrochemicznych. Kolumna ta może pracować w bardzo wysokich temperaturach, do 480°C.

 petrochem. sym. destylacja kolumna wysokotemp. (480) 

8 %Phenyl Polycarborane-siloxane

 HT8 [w]

Unikalna, wysokotemperaturowa kolumna dedykowana do analiz polichlorowanych bifenyli (PCB). Odpowiednio dobrana polarność kolumny umożliwia doskonałe rozdzielenie poszczególnych polichlorowanych bifenyli.

 polichlorowane bifenyle kolumna wysokotemp. (370) 

35 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX35 [w]

Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Stosowana do analiz śladowych ilości herbicydów i związków aromatycznych.

 pestycydy węglow. aromatyczne kolumna wysokotemp. (370) 

35 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX608  

 

Cyanopropylphenyl Polysiloxane

 BPX-VOLATILES  

Kolumna do analiz lotnych związków organicznych (EPA 624, 502.2).

 zw. lotne 

Cyanopropylphenyl Polysiloxane

 BP624  

Polarna kolumna do analiz lotnych związków organicznych (EPA 624, SW-846 8240/8260), analiz alkoholi oraz do metodyk USP G43.

 zw. lotne 

14 %Cyanoproylphenyl Polysiloxane

 BP10 (1701)  

Kolumna o polarności odpowiedniej do rozdzielenia pestycydów zawierających chlor i występujących w metodykach EPA 608 i 8081.

 herbicydy 

50 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX50  

Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Dedykowana do szeregu metodyk EPA i aplikacji farmaceutycznych.

 farmaceutyki kolumna wysokotemp. (370) 

50 %Cyanopropylphenyl Polysiloxane

 BP225  

 

Polyethylene Glycol (PEG)

 SolGel-WAX  

Nowa, wysokotemperaturowa, polarna kolumna woskowa.

 

Polyethylene Glycol (PEG)

 BP20 (Wax)  

Silnie polarna kolumna do analiz alkoholi, ketonów i aldehydów. Doskonale nadaje się również do rozdzielania izomerów aromatycznych, np. izomerów ksylenu.

 

Treated Polyethylene Glycol (PEG)

 BP21 (FFAP)  

Silnie polarna kolumna dedykowana do analiz wolnych kwasów tłuszczowych.

 

70 %Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX70 [w]

Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 270°C. Polarność kolumy jest odpowiednia do analiz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

 

90 %Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane

 BPX90  

Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 280°C. Silnie polarna kolumna, odpowiednia do rozdzielania związków aromatycznych, związków zapachowych, w przemyśle petrochemicznym i wszędzie tam, gdzie rozdzielenie jest trudne przy zastosowaniu kolumn tradycyjnych.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Chromatografia