O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Zakopane 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Analizatory elektrochemiczne firmy ISTRAN

Analizator elektrochemiczny EcaFlow 150GLP

Analizator EcaFlow 150 GLP to automatyczny, sterowany komputerem analizator laboratoryjny. Przeznaczony jest do ilościowych oznaczeń śladowych ilości metali, półmetali oraz wielu niemetali. Zastosowanie podajnika próbek AS-150, mieszczącego do 42 próbek, umożliwia pełną automatyzację pomiarów.
Serce systemu stanowi opatentowana cela przepływowa EcaCell 353C lub EcaCell 104 z trzema elektrodami. EcaFlow umożliwia oznaczanie Hg, As, Se, Zn, Pb, Cu, Mn na poziomie µg/l (ppb). Analizator może analizować różne próbki, w tym: wodę (pitną, powierzchniową, gruntową, ściekową), szlamy i odpady stałe, materiały biologiczne (krew, mocz, rośliny, tkanki), żywność, surowce oraz wyroby farmaceutyczne, materiały geologiczne, gleby, metale, stopy, półprzewodniki, materiały ceramiczne. Wszystkie próbki, z wyjątkiem kąpieli galwanicznych, wymagają wcześniejszego przygotowania, najczęściej poddawane są mineralizacji.
Przebieg analizy, włącznie z etapem przygotowania roztworu i wykonania krzywej kalibracyjnej, jest w pełni automatyczny i bardzo szybki. Metoda jest liniowa w szerokim zakresie stężeń - od kilkuset ppt do dziesiątek ppm. Zmiana konfiguracji elektrod umożliwia wykonanie praktycznie wszystkich rodzajów pomiarów elektrochemicznych. Walidacja pomiarów przy pomocy materiałów odniesienia, archiwizacja danych oraz wydruk raportów z wykonanych analiz są zgodne z wymogami GLP.

    


Ogólna charakterystyka analizatora EcaFlow

Umożliwia oznaczanie śladowych ilości pierwiastków (np. Hg, As, Se, Zn, Pb, Cu, Mn) o stężeniach na poziomie 1 ppb bez potrzeby kalibracji (metoda absolutna).

Pomiary woltamperometryczne o bardzo szerokim zakres liniowości stężeń, od ułamków µg/l (ppb) do kilkudziesięciu mg/l (ppm).

Bardzo szybki i w pełni automatyczny przebieg analizy.

GLP zapewniona poprzez automatyczną walidację pomiarów za pomocą materiałów odniesienia, automatyczną archiwizację danych oraz wydruk wyników.

Elastyczność systemu umożliwiająca wykonywanie wszystkich rodzajów pomiarów elektrochemicznych.

Niska cena oraz niskie koszty eksploatacyjne.

link do strony producenta

 

.

           

.

 

.

           

.

 

Ulotka informacyjna - EcaFlow (plik pdf w wersji pl.) [ 4860 k ]

Ulotka informacyjna - EcaFlow (plik pdf w wersji ang.) [ 103 k ]

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne