O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Spektrometry ICP-OES Analytik Jena

Przyrządy ICP-OES firmy Analytik Jena

Spektrometry ICP-OES

 

 

Akcesoria i materiały eksploatacyjne Aplikacje

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem techniką ICP - Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Direct Analysis of Saline Matrices by HR ICP-OES

Bezpośrednia analiza w solankach techniką HR ICP-OES
(5-2018)

B, Ba, Be Br, Ca, Co, Cr, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, P, S, Si, Sr, V, Zn 

solanki

ICP (AJ)
PlasmaQuant


1370 k

Impurities Analysis in Sunflower Oil by HR ICP-OES

Analiza zanieczyszczeń w oleju słonecznikowym techniką HR ICP-OES
(3-2020)

As, Ca, Cd, Hg, P, Pb, Y 

olej słonecznikowy

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


234 k

Detection of Trace Elements in Urea by HR ICP-OES

Analiza pierwiastków śladowych w moczniku techniką HR ICP-OES
(4-2020)

Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Tl, Zn 

mocznik

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


182 k

Composition Analysis of an Electrolytic Etching Solution by HR ICP-OES


(4-2020)

Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, K, Mg, Mn, Pb, Sn, Sr, Ti, V, Mo, Na, Ni, Zn, Ag, P, Si, Y 

elektrolity trawienie

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


213 k

Trace Metals Analysis in Water-Methanol-Oil Mixtures by HR ICP-OES

Analiza metali śladowych w mieszaninach woda-metanol-olej techniką HR ICP-OES
(4-2020)

Al, As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, In, Mg, Mn, Ni, Sb, Sn, W, Zn 

woda metanol olej

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


213 k

Specification Analysis of Gasoline by HR ICP-OES

Analiza paliw techniką HR ICP-OES
(3-2020)

Al, As, Fe, Ni, Na, K, P, Pb, Si, V 

paliwa

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


323 k

Analysis of Elemental Impurities in Diesel by HR ICP-OES According to ASTM D7111-16

Analiza zanieczyszczeń pierwiastkowych w oleju napędowym techniką HR ICP-OES zgodnie z ASTM D7111-16
(3-2020)

As, S, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

olej napędowy

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


344 k

Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals by HR-ICP-OES according to ICH Q3D and USP 232 and 233

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach techniką HR ICP-OES zgodnie z ICH Q3D and USP 232 and 233
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl, Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 

farmaceutyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


497 k

Determination of Elemental Impurities in Sorbitol as Pharmaceutical Excipient

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w sorbitolu jako substancji pomocniczej w farmaceutyce
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V 

sorbitol

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


313 k

Determination of Elemental Impurities in Antibiotics according to USP 232 and 233 by HR ICP-OES

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w antybiotykach zgodnie z USP 232 oraz 233 techniką HR ICP-OES
(4-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V 

antybiotyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


334 k

Quantitative Analysis of Cannabis and Hemp with HR ICP-OES

Analiza ilościowa konopii indyjskich techniką HR ICP-OES
(3-2020)

As, Cd, Cr, Hg, Pb 

konopie indyjskie

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


974 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne