O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

ZEEnit 700P

ZEEnit 650P

NovAA 800 D

NovAA 800 F

NovAA 800 G

ContrAA 800 D

ContrAA 800 F

ContrAA 800 G


 

Spektrometr AAS - novAA 800 D    

Zautomatyzowany spektrometr AAS / ASA firmy Analytik Jena

Automatyczny, kompaktowy spektrometr AAS (ASA) pracujący w technice płomieniowej, z kuwetą grafitową i opcjonalnie z generatorem wodorków/zimnych par Hg. Przyrząd 2-wiązkowy z deuterową korekcją tła.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru AAS - novAA 800 D

zautomatyzowany spektrometr AAS

8 pozycyjna karuzela dla lamp HCL 1,5"

automatyczne rozpoznawanie lamp kodowanych

deuterowa korekcja tła

poprzecznie ogrzewana kuweta grafitowa

możliwość bezpośredniej analizy próbek stałych

możliwość analiz techniką generacji wodorków/zimnych par Hg

informacje o spektrometrze AAS novAA 800 D (plik pdf w wersji ang.) [ 460 k ]

 

Materiały demonstracyjne wideo

 

Autosampler AS-GF
do techniki kuwety grafitowej

 • liczba pozycji - 108 roztworów, w tym:
  100 naczyń na próbki o objętości 1,5 ml
  8 naczyń na roztwory dodatkowe o objętości 5 ml
  (rozcieńczalnik, próbki specjalne, wzorce, modyfikatory etc.)

 • zakres objętości nastrzyku: 1÷50 μL

 • automatyczna kalibracja

 • dodawanie modyfikatora/modyfikatorów (max. 5 różnych z opcjonalnym wstępnym ogrzewaniem)

 • rozcieńczanie

 • dodatki

 • automatyczne zwiększanie objętości próbki (nastrzyk wielokrotny ×2 do ×100)

 • płukanie kapilary dozującej objętością 0,5 ml (wybierana liczba powtórzeń)

 • automatyczne zmniejszanie objętości dla próbek spoza zakresu

 • hot inject (20÷200 °C)

 

Autosampler AS-FD
do techniki płomieniowej

 • liczba pozycji - 139 roztworów, w tym:
  129 naczyń na próbki o objętości 15 ml
  10 naczyń na roztwory dodatkowe o objętości 50 ml
  (rozcieńczalnik, próbki specjalne, wzorce, bufory etc.)

 • stelaż dodatkowy dla 54 naczyń o objętości 50 ml

 • automatyczna kalibracja

 • przygotowywanie dodatków

 

Scraper - system automatycznego czyszczenia palnika

Scraper to inteligentne urządzenie czyszczące głowicę palnika; ułatwia pracę, szczególnie podczas stosowania płomienia acetylen/podtlenku azotu. Automatycznie czyści szczelinę palnika przed każdym pomiarem, jak również w trybie czuwania, zapewniając powtarzalne pomiary w analizach rutynowych oraz zwiększając bezpieczeństwo laboratoryjne i precyzję wyników.

 

 

SFS 6

Moduł wstrzykiwania próbki SFS 6 (Segmented Flow Star) jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne. Może on być używany w połączeniu z autosamplerem lub w trybie ręcznym. Z jednej strony umożliwia on ciągłe podawanie roztworu płuczącego, utrzymując palnik w stałej temperaturze (aerozol chłodzi płomień/palnik), z drugiej zaś strony umożliwia wykonywanie powtarzalnych pomiarów dla małych objętości próbek (w stosunku do roztworu płuczącego). Moduł podaje naprzemiennie roztwór płuczący i analizowaną próbkę. W stanie podstawowym podawanie próbki jest zablokowane, podawany jest roztwór płuczący. W stanie aktywnym podawana jest próbka. Parametry do sterowania modułem SFS 6 wprowadzane są z poziomu oprogramowania.

 

 

HS 60 - generator wodorków i zimych par Hg

HS 60 - generator wodorków i zimnych par

Urządzenie umożliwia analizę rtęci i pierwiastków tworzących wodorki, takich jak antymon, arsen i selen zarówno w systemie płomieniowym jak i w konfiguracji pieca grafitowego. Przystawka może pracować w konfiguracji wsadowej, przepływowej i amalgamującej. System umożliwia pomiary zgodne z odpowiednimi metodami DIN, ISO, EPA i ASTM dotyczącymi badania rtęci i wodorków.

 • Znacznie lepsze granice wykrywalności w aplikacjach w technice płomieniowej i bezpłomieniowej

 • Możliwość pracy zarówno w konfiguracji przepływowej jak i wsadowej

 • Moduł amalgamacji dla jeszcze niższych granic wykrywalności w analizach rtęci

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne