O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

ZEEnit 700P

ZEEnit 650P

NovAA 800 D

NovAA 800 F

NovAA 800 G

ContrAA 800 D

ContrAA 800 F

ContrAA 800 G


 

Spektrometr AAS - ZEEnit 650P    

Zautomatyzowany spektrometr AAS / ASA firmy Analytik Jena

Spektrometr pracujący w technice kuwety grafitowej z zaawansowaną korekcją tła Zeemana oraz z korekcją tła za pomocą lampy deuterowej.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru AAS - ZEEnit 650P

zautomatyzowany spektrometr AAS

poprzecznie ogrzewana kuweta grafitowa

korekcja tła Zeemana oraz deuterowa

8 pozycyjna karuzela na lampy HCL 1,5", również kodowane

kamera do obserwacji wnętrza pieca grafitowego

regulacja natężenia pola magnetycznego w zakresie 0,05÷1 T

korekcja tła Zeemana w trybach 2D i 3D

możliwość bezpośredniej analizy próbek stałych

możliwość analiz techniką generacji wodorków/zimnych par Hg

asferyczna optyka monochromatora z lustrami z powłoką kwarcową

10-letnia gwarancja na optykę spektrometru

informacje o spektrometrze AAS ZEEnit (plik pdf w wersji ang.) [ 891 k ]

 

Autosampler AS-GF
do techniki kuwety grafitowej

 • liczba pozycji - 108 roztworów, w tym:
  100 naczyń na próbki o objętości 1,5 ml
  8 naczyń na roztwory dodatkowe o objętości 5 ml
  (rozcieńczalnik, próbki specjalne, wzorce, modyfikatory etc.)

 • zakres objętości nastrzyku: 1÷50 μL

 • automatyczna kalibracja

 • dodawanie modyfikatora/modyfikatorów (max. 5 różnych z opcjonalnym wstępnym ogrzewaniem)

 • rozcieńczanie

 • dodatki

 • automatyczne zwiększanie objętości próbki (nastrzyk wielokrotny ×2 do ×100)

 • płukanie kapilary dozującej objętością 0,5 ml (wybierana liczba powtórzeń)

 • automatyczne zmniejszanie objętości dla próbek spoza zakresu

 • hot inject (20÷200 °C)

 

Solid AA - SSA 600

Solid AA SSA 600 jest w pełni automatyczną przystawką do bezpośredniej analizy ciał stałych w kuwecie grafitowej.
Urządzenie umożliwia wykonanie bezpośrednich analiz próbek stałych w postaci proszków, granulatów i włókien, ale także materiałów o konsystencji pasty, takich jak osady lub lepkie oleje. Próbki niejednorodne powinny być wstępnie zhomogenizowane. Po zważeniu próbka jest wprowadzana do pieca grafitowego.

 • typowa masa próbki: 100 µg - 10 mg

 • automatyczne ważenie próbki

 • zintegrowana mikrowaga o precyzji 1 µg

 • w pełni automatyczny autosampler o pojemności 84 próbek

 • automatyczne oczyszczanie i tarowanie mikronaczyń na próbki

 • automatyczne dodawanie ciekłych odczynników

 • automatyczny transport próbek z talerza autosamplera do kuwety

 • automatyczna kalibracja

 • materiał naczynia: grafit pokrywany pirolitycznie

 • ciężar/objętość/wymiary naczyń: 90 mg / 30 µl / 14,1 x 4,6 x 2 mm

 

 

HS 60 - generator wodorków i zimych par Hg

HS 60 - generator wodorków i zimnych par

Urządzenie umożliwia analizę rtęci i pierwiastków tworzących wodorki, takich jak antymon, arsen i selen w konfiguracji pieca grafitowego. Przystawka może pracować w konfiguracji wsadowej, przepływowej i amalgamującej. System umożliwia pomiary zgodne z odpowiednimi metodami DIN, ISO, EPA i ASTM dotyczącymi badania rtęci i wodorków.

 • Znacznie lepsze granice wykrywalności w aplikacjach w technice bezpłomieniowej

 • Możliwość pracy zarówno w konfiguracji przepływowej jak i wsadowej

 • Moduł amalgamacji dla jeszcze niższych granic wykrywalności w analizach rtęci

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne