O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Zakopane 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

Cary60

Cary100

Cary300

8453

8454

Cary4000

Cary5000

Cary6000i

Cary7000

Eclipse


 

Spektrofotometr UV-Vis Cary 4000

Spektrofotometr UV-Vis firmy Agilent

Cary 4000 jest wysokiej klasy spektrofotometrem UV-Vis z doskonałymi parametrami pracującym w zakresie 175-900 nm. Jest doskonałym narzędziem do analizy próbek przy minimalnym ich przygotowaniu. Kontrolowany przez modułowe oprogramowanie Cary WinUV. Spektrofotometr Cary 4000 może być wyposażony w szeroką gamę akcesoriów/przystawek, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu gałęziach nauki (m.in. inżynieria materiałowa, biotechnologia) i przemysłu. Dostępne akcesoria to m.in. sfery całkujące, uchwyt do ciał stałych, polaryzatory i depolaryzatory, termostatowanie układem Peltiera oraz wiele innych. Precyzyjny mechanizm „Lock-down” zastosowany w spektrofotometrze UV-Vis Cary 4000 pozwala na wymianę akcesoriów w sposób szybki i bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

    


Ogólna charakterystyka spektrofotometru Cary 4000

Zakres pomiarowy absorbancji- 8 Abs.

Oprogramowanie WinUV- opcjonalnie dostępne moduły do biologii i farmacji.

Szeroka gama akcesoriów w tym: kontroler temperatury, uchwyty do cieczy i ciał stałych, wielopozycyjny zmieniacz kuwet, sipper, sfery całkujące itp.

Zmienna szczelina spektralna w zakresie 0,01- 5,0 nm (krok co 0,01 nm).

Duża komora pomiarowa z precyzyjnym mechanizmem „lock-down” umożliwiającym szybką wymianę akcesoriów.

Maksymalna przepustowość światła dzięki użyciu optyki Schwarzschild.

Minimalne szumy i światło rozproszone dzięki użyciu podwójnego monochromatora Littrowa.

Extended dynamic range by attenuating the reference beam more in line with the sample absorbance

Przepłukiwanie azotem – oddzielne przepłukiwanie komory próbki i monochromatora.

link do strony producenta

 

PARAMETRY TECHNICZNE

           

Spektrofotometru Cary 4000

 

Zakres spektralny

           

175 - 900 nm (poniżej 185 nm mono przepłukiwany N2)

 

Szczelina spektralna

           

0,01 - 5,00 nm

 

Monochromator

           

Podwójny monochromator Littrowa 2 x 400 mm
Siatka dyfrakcyjna 1200 lnii/mm, 70 x 45 mm
Fotopowielacz (PMT) R928

 

Dokładność długości fali

           

± 0,08 nm

 

Powtarzalność długości fali

           

± 0,025 nm

 

Światło rozproszone

           

<0,00007 % T, przy 220 nm (10 g/L NaI, metodyka ASTM)
<0,00007 % T, przy 370 nm (50 mg/L NaNO2)

 

Zakres fotometryczny

           

8,0 Abs (pomiarowy)

 

Dokładność fotometryczna

           

± 0,00025 Abs (przy absobrbancji 0,3)

 

Szybkość skanowania

           

2000 nm/min (max.)

 

Wymiary komory próbek

           

160 x 433 x 221 mm (sz. x gł. x wys.)

 

Odległość pomiędzy wiązkami

           

190,5 mm

 

Płukanie komory próbek/optyki

           

tak/tak

 

Wymiary spektrofotometru

           

1020 x 710 x 380 mm (sz. x gł. x wys.)

 

Ciężar spektrofotometru

           

91 kg

 

Pobór mocy

           

300 VA

 


AKCESORIA

           

 

Uniwersalny system pomiarowy - Universal Measurement Accessory (UMA)

Układ optyczny UMA umożliwia jednoczesny, w pełni automatyczny pomiar bezwzględnego lustrzanego odbicia, transmisji (bezpośredniej, rozporoszonej) i rozproszenia (dyfuzyjnego, lustrzanego) w szerokim zakresie spektralnym, pod wieloma kątami i przy różnej polaryzacji. Wszystkie pomiary wykonywane są bez jakiejkolwiek zmiany położenia próbki, dokładnie w jednym i tym samym jej punkcie

 

Akcesoria do analizy rozproszonego odbicia - Diffuse Reflectance Accessories (DRA)

W ofercie firmy Agilent znajduje się szeroka gama akcesoriów do analizy rozproszonego odbicia dla spektrofotometru Cary 4000. DRA zostały stworzone do wykonywania pomiarów reflektancji, transmitancji lub absorbancji dla próbek rozpraszających, odbijających promieniowanie oraz mieszanych.

  Ulotka Diffuse Reflectance Accessories (DRA)    [ 1309 k ]

 

Variable Angle Specular Reflectance Accessory (VASRA)

Cary VARSA umożliwia automatyczny pomiar odbicia lustrzanego pod kątem padania od 20 do 70 stopni. VARSA jest idealna do charakteryzacji luster i cienkich warstw oraz określania współczynnika załamania światła. Badanie cienkich warstw elementów optycznych jest istotne dla półprzewodników, w mikro-obróbce oraz w innych zastosowaniach wymagających wykorzystania wysokiej klasy technologii.

  Ulotka VASRA   [ 1242 k ]

 

Praying Mantis Accessory

Praying Mantis zostało zaprojektowane do pomiarów odbicia rozproszonego. Ma kilka zalet w porównaniu do tradycyjnych sfer integrujących: jest idealne do pomiarów bardzo małych próbek ( 3 mm średnicy), może być używane do próbek, które muszą być eksponowane w poziomie np. proszki, płyny i pasty, może być również używana do analiz przeprowadzanych w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury.

  Ulotka Praying Mantis   [ 1034 k ]

 

Uchwyt do filmów

Uchwyt do filmów może być wykorzystywany do analizy jednorodności próbek, mierzone są %T lub Abs w funkcji odległości. Uchwyt do filmów wyposażony jest w różnorodne możliwości mocowania próbek, co powoduje że możliwy jest pomiar próbek o różnych rozmiarach.

  Ulotka Uchwyt do filmów   [ 1302 k ]

 

Polarizer and Depolarizer

Polaryzatory mogą być użyte do kontrolowania płaszczyzny polaryzacji promienia padającego światła. Natomiast depolaryzator może być stosowany do konwersji dowolnej płaszczyzny polaryzacji z transmitowanej wiązki. Cary depolaryzator zawiera dwa kwarcowe kliny , gdzie jeden jest o połowę cieńszy od drugiego. Umieszczone są razem tak że osie kryształu znajdują się pod kątem 45 stopni. Rekomendowany do analizy ciekłych kryształów, związków optycznie czynnych, luster i cienkich warstw.

  Ulotka POLARIZER AND DEPOLARIZER   [ 1227 k ]

 

VW Specular Reflectance Accessory (SRA)

VW SRA służy do pomiarów bezpośredniego (lustrzanego) odbicia światła od gładkich stałych materiałów. VW SRA może być używana do analizy silnie i słabo odbijających materiałów jak również pomiarów transmitancji i absorbancji. Idealnie sprawdza się do badania luster laserowych, oznaczenia współczynnika załamania światła, pomiaru cienkich filmów/powłok i obliczania stałych optycznych.

  Ulotka VW Specular Reflectance Accessory (SRA)   [ 1117 k ]

 

Zewnętrzna pokrywa komory próbki

Zewnętrzna pokrywa komory próbki umożliwia analizę próbek, które nie mieszczą się w komorze próbki. Wymagana jest również w przypadku korzystania z niektórych akcesoriów.

  Ulotka - Zewnętrzna pokrywa komory próbki   [ 1253 k ]

 

Uchwyt do próbek stałych

Uchwyty do próbek stałych przystosowane do spektrofotometrów UV-Vis-NIR są używane do utrzymania ustalonej pozycji próbki podczas wykonywania pomiaru. Różnorodność dostępnych uchwytów umożliwia wykonywanie zróżnicowanych pomiarów w zależności od rodzaju oraz rozmiaru próbki.

  Ulotka Solid Sample Holder   [ 1098 k ]

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne