O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Zakopane 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem techniką UV-Vis / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The determination of drug tablet concentration in pharmaceutical applications for drug development using the Agilent Cary 60 UV-Vis with fiber optics

Oznaczanie stężenia leku w zastosowaniach farmaceutycznych przy użyciu optyki światłowodowej Agilent Cary 60 UV-Vis.
(5-2011)

 

farmaceutyki

UV
Cary 60

sonda światłowodowa

127 k

Conformational Studies Using Second Derivative Absorption Spectroscopy for Comparing an Innovator and Biosimilar Monoclonal Antibody Pair


(7-2016)

 

UV
Cary 60


848 k

The Agilent Cary 60 eliminates photodegradation of aromatic markers used in UV-Vis spectrophotometric applications

Agilent Cary 60 eliminuje fotodegradację markerów aromatycznych stosowanych w spektrofotometrii UV-Vis
(5-2011)

 

UV
Cary 60


116 k

Measuring the purity of low volumes of DNA at 4 °C using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer with fiber optics microprobe

Pomiar czystości małych objętości DNA w temperaturze 4 °C przy użyciu spektrofotometru Agilent Cary 60 UV-Vis z sondą światłowodową
(5-2011)

 

UV
Cary 60

sonda światłowodowa

186 k

Measuring the color of a paint on canvas directly with external diffuse reflectance using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer

Pomiar koloru farby bezpośrednio na płótnie z przystawką odbicia rozproszonego DRA przy użyciu spektrofotometru Agilent Cary 60 UV-Vis
(12-2013)

 

UV
Cary 60

DRA

2487 k

Measuring diffuse reflectance of solid samples with the Agilent Cary 60 UV-Vis

Pomiar odbicia rozproszonego próbek stałych za pomocą Agilent Cary 60 UV-Vis
(12-2012)

 

UV
Cary 60

DRA

1308 k

Measuring the reflectance of very small samples using the Agilent Cary 60 Remote Diffuse Refl ectance Accessory (DRA)

Pomiar współczynnika odbicia bardzo małych próbek przy użyciu Agilent Cary 60 z przystawką DRA
(12-2012)

 

UV
Cary 60

DRA

720 k

Nitrate analysis of water using the quartz fiber optics dip probe on the Cary 50/60 UV-Vis

Analiza zawartości azotanów w wodzie za pomocą Cary 50/60 UV-Vis z sondą światłowodową
(3-2011)

NO3- (azotany) 

woda

UV
Cary 60

sonda światłowodowa

99 k

Fast, simple measurement of reaction kinetics using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer with an SFA 20 stopped-flow accessory

Szybkie i proste pomiary kinetyki reakcji przy użyciu spektrofotometru Agilent Cary 60 UV-Vis z przystawką SFA 20
(10-2012)

K3Fe(CN)6 

UV
Cary 60

SFA 20

1025 k

Unique Benefi ts of the Small Beam Geometry of the Agilent Cary 60 UV-Visible Spectrophotometer

Unikalne zalety geometrii wiązki w spektrofotometrze UV-Vis Agilent Cary 60
(9-2014)

 

UV
Cary 60


851 k

Is there any benefi t in using 1.0 nm compared to 1.5 nm spectral bandwidth for solid or liquid analysis?

Czy istnieją jakieś korzyści przy stosowaniu szczeliny spektralnej 1,0 nm w porównaniu ze szczeliną 1,5 nm przy analizach próbek stałych lub ciekłych?
(12-2011)

 

UV
Cary 60


644 k

Simple and rapid quantitation of microliter DNA samples using the Agilent Cary 50/60 UV-Vis

Prosta i szybka analiza ilościowa mikrolitrowych próbek DNA przy użyciu Agilent Cary 50/60 UV-Vis
(3-2011)

DNA 

UV
Cary 60


103 k

Monitoring fast reactions using Stopped Flow Kinetics on the Cary 50/60 UV-Vis

Monitorowanie szybkich reakcji za pomocą Cary 50/60 UV-Vis z przystawką SFA 20
(3-2011)

 

UV
Cary 60

SFA 20

117 k

Investigation of photochemical reactions using the Cary 50/60 UV-Vis

Badanie reakcji fotochemicznych przy użyciu Cary 50/60 UV-Vis
(3-2011)

 

UV
Cary 60


188 k

The investigation of the photo-kinetics of a platinum organoamine complex using the Cary 50/60

Badanie fotokinetyki kompleksu platyny z aminami przy zastosowaniu spektrofotometru Cary 50/60
(3-2011)

 

UV
Cary 60


205 k

Measuring the formation of DNP using an Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer and SFA 20 stopped flow accessory

Pomiar tworzenia DNP przy użyciu spektrofotometru Agilent Cary 60 UV-Vis z przystwką SFA 20
(5-2012)

 

UV
Cary 60

SFA 20

127 k

Measurement of diffuse reflection from catalyst powders using the Praying Mantis accessory and Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrophotometer

Pomiar odbicia rozproszonego z katalizatorów proszkowych za pomocą spektrofotometru UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000 z przystawką Praying Mantis
(4-2012)

 

UV
Cary 5000

Praying Mantis

514 k

Precision Microvolume Spectrophotometry of Lysosyme at 100mg/ml

Precyzyjna spektrofotometria mikroobjętościowa lizosymu przy 100 mg/ml.
(7-2010)

 

UV
Cary 5000


307 k

Measuring the optical properties of photovoltaic cells using the Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrophotometer and the External DRA-2500

Pomiar właściwości optycznych ogniw fotowoltaicznych za pomocą spektrofotometru Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR z zewnętrzną przystawką DRA-2500.
(3-2011)

 

UV
Cary 5000

DRA-2500

137 k

Comparing the limiting resolution of the Agilent Cary 5000 and Cary 6000i UVVis-NIR spectrophotometers using the transmission spectrum of water vapor

Porównanie granicznej rozdzielczości spektrofotometrów Agilent Cary 5000 i Cary 6000i UV-Vis-NIR przy zastosowaniu widma transmisyjnego pary wodnej
(3-2011)

 

UV
Cary 5000
Cary 6000i

150 k

A whole cell assay for spectroscopic measurement of recombinant cytochrome P450 expression in bacteria

Spektroskopowe pomiary ekspresji rekombinowanego cytochromu P450 w bakteriach.
(3-2011)

 

UV
Cary 300


224 k

Benefits of the Agilent Cary 8454 UV-Vis Diode Array for Multi-Wavelength Kinetics


(3-2011)

 

UV
8454


449 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne