O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2015   11 maja 2015 - 13 maja 2015

Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

 

Analityka chemiczna - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Metody wzbogacania analitów w spektrometrii atomowej w kontekście jakości pomiarów    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Marzena Cejner, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych    

dr Piotr Pasławski   
Warszawa   
   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nanorurki węglowe w zatężaniu i oznaczaniu pierwiastków śladowych techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (nagrodzona praca doktorska)    

dr Robert Skorek   
Uniwersytet Śląski   
Katowice   

 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nanotechnologia w naukach materiałowych i biomedycynie    

prof. dr hab. Stefan Jurga   
Centrum NanoBioMedyczne   
Poznań   

 

 

Zapewnienie jakości wyników w technikach FSAAS i MIP-OES    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

 

Oznaczanie krzemu na śladowym poziomie zawartości - obecne możliwości i ograniczenia różnych technik pomiarowych i procedur analitycznych    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
• Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska
• OBR S.A.   
Płock   

 

 

Granica wykrywalności - ważny parametr walidacyjny w analizie śladowej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Analiza izotopowa, pierwiastkowa i cząsteczkowa, czyli odkrywanie tajemnic przyrody    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Analiza oligonukleotydów za pomocą chromatografii cieczowej    

dr Sylwia Studzińska, Filip Łobodziński,
Rafał Rola, Bogusław Buszewski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

Analiza ultraśladowa na przykładzie związków dioksynopodobnych - problemy z jakością prowadzonych badań    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wyposażenie pomiarowe laboratorium w świetle wymagań spójności pomiarowej     

dyr. Andrzej Hantz   
Centrum Metrologii   
Radom   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Szybki optyczny spektrometr emisyjny ze źródłem wzbudzenia w postaci wirującej plazmy helowej    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

 

Szybki optyczny spektrometr emisyjny ze źródłem wzbudzenia w postaci wirującej plazmy helowej

A.Ramsza1, K.Jankowski2, E.Reszke3, A.Tyburska-Staniewska1, M.Strzelec1, P.Wikliński1, D.Litwin1, S.Sitarek1, J.Rzeszut4, H.Kowalski4, G.Mazur4

1 Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty
2 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
3 Ertec-Poland, Wrocław
4 Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej

W referacie przedstawimy bieżący stan prac dotyczących projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Szybki optyczny spektrometr emisyjny z wirującą plazmą helową jako źródłem wzbudzenia” realizowanego w konsorcjum z PCO S.A. (POIG 01.03.01 – 14-044/12)

Pierwszym skonstruowanym przez nas modułem spektrometru jest źródło wzbudzenia. W wyniku prób z wieloma konstrukcjami źródeł jako najlepsze zostało wybrane źródło z 4 elektrodami-antenami o specjalnym konstrukcji chłodzonymi wodą i zasilane z generatora mikrofalowego (2,45 GHz) wyposażonego w dzielnik mocy (splitter) oraz przesuwniki fazy. Stosowany zakres mocy mikrofalowej , łącznie w czterech kanałach 600 -1000 W, zaś sumaryczny przepływ gazu roboczego mieści się w przedziale 800 – 1500 mL/min.

Drugim równie ważnym elementem spektrometru jest monochromator. I tutaj wbrew światowej tendencji do wytwarzania polichromatorów z dwoma elementami dyspersyjnymi, z których jeden to siatka typu „echelle”, a drugi to zwykle pryzmat służący do rozdzielania rzędów widma z detekcją realizowaną przez matrycę światłoczułą, uznaliśmy, że lepszym wyborem będzie klasyczny monochromator w konfiguracji Czerny-Turnera z płaską siatką dyfrakcyjną i detekcją w paśmie 165-840 nm dokonywaną za pomocą dwóch fotopowielaczy. Fakt, że warto było powrócić do fotopowielaczy ma swoje mocne uzasadnienie. Nowoczesne fotopowielacze są już oferowane w wersjach miniaturowych 3D-MEMS oferując niski poziom szumów własnych i doskonałe własności dynamiczne.

Między innymi postanowiliśmy wykorzystać tą cechę fotopowielaczy, której żaden ze światowych producentów jeszcze nie eksploatował, a mianowanie „czas odpowiedzi” fotopowielaczy wynoszący 2 ns , który jest całkowicie poza zasięgiem osiągalnych czasów zczytywania matryc półprzewodnikowych. W połączeniu z skonstruowaną w ramach prac szybką elektroniką (ok. 4 MSPS) pozwoliło to skrócić czas rejestracji pełnego zakresu widma do około 80 ms stosując ciągły ruch siatki dyfrakcyjnej z częstotliwością 1Hz.

Do podawania analitu zastosowano pompę perystaltyczną i nebulizer ultradźwiękowy NOVA. Dotychczas uzyskane wyniki testów tego systemu okazały się bardzo obiecujące. Pokażemy, że już uzyskane niskie granice wykrywalności są na poziomie dobrych spektrometrów ICP-OES.

Pełna wersja referatu:   1474 Kb

   

 

 

Reduce metal analysis times and costs with a new and innovative ICP-OES    

Uwe Noetzel   
Agilent Technologies   
   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Najnowszy spektrometr ICP-OES 5100 Agilent Dual View - demonstracja spektrometru    

MS Spektrum   
.   
.   

 

      

Mineralizacja próbek żywności w piecu Multiwave GO z ukierunkowaną wnęką mikrofalową - demonstracja mineralizatora    

dr Mariola Zimoń   
dyr. laboratorium aplikacyjnego   
.   

 

      

Dobra praktyka laboratoryjna w pomiarach spektrofotometrycznych oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60    

dr Beata Rozum-Kerstan   
MS Spektrum   
.   

 

 

Atrakcje:
• Gwiazdy tańczą w Ślesinie - nauka salsy
lub
• Tabu-chińczyk - mistrzostwa Ślesina w grach planszowych
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Płyny w stanie nadkrytycznym jako "super" medium do ekstrakcji i chromatografii    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Metody plazmowe w zastosowaniach Inżynierii Środowiska    

dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL   
Politechnika Lubelska   
Lublin   

 

 

Wielopierwiastkowe, sekwencyjne oznaczanie wybranych pierwiastków techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej po wstępnym zatężaniu na nanomateriałach węglowych    

dr inż. Magdalena Krawczyk   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Wpływ wybranych elementów cyklu pomiarowego na jakość wyniku analitycznego    

dr Waldemar Korol, dr inż. Sławomir Walczyński,
dr Jolanta Rubaj, dr inż. Graźyna Bielecka   
Instytut Zootechniki PIB
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Spektroskopia IR w analizie materiałów polimerowych    

dr inż. Krzysztof Bajer   
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników   
Toruń   

 

 

Dozowanie w chromatografii gazowej - istotny element analizy     

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Odchylenie standardowe - od teorii do praktyki    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2015

Liczba uczestników: 129.

Liczba wykładów: 22
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 3 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt