O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2014   26 maja 2014 - 28 maja 2014

Nowa aparatura - stare problemy

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Próbniki pasywne - niedocenione narzędzie analityczne    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

O krzemionce - stare i nowe problemy    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski   
UMK   
Toruń   

 

 

20 lat jak jeden dzień    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagród za najlepsze prace doktorskie przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Od gazowych mieszanin do certyfikowanego materiału odniesienia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych    

dr inż. Marta Słomińska   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych    

dr Marta Pokrzywnicka   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Techniki przygotowania próbek i oznaczania związków perfluorowanych w wodach i próbkach biologicznych    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Meandry korekcji tła w AAS    

dr hab. Zofia Kowalewska   
OBR S.A.   
Płock [-]   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych    

dr Magdalena Jabłońska-Czapla   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Dogoniliśmy świat...    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Dylematy konstrukcji optycznych spektrometrów emisyjnych z plazmowymi źródłami wzbudzenia    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

 

Dylematy konstrukcji optycznych spektrometrów emisyjnych z plazmowymi źródłami wzbudzenia
Autorzy: Ramsza A.1), Jankowski K.2), Reszke E.3), Tyburska-Staniewska A.1), Strzelec M.1)Rzeszut J.4), Kowalski H.4), Mazur G.4), Kozłowski T.1), Piotrowski S.1), Wikliński P.1), Kryszczyński T.1)

1)Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, 2)Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 3)ERTEC- Poland, 4)Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej


W wystąpieniu zostaną omówione przesłanki leżące u podstaw grantu pt. „Szybki optyczny spektrometr emisyjny z plazmą helową jako źródłem wzbudzenia” (POIG 01.03.01/44/12) realizowanego przez konsorcjum Instytutu Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty i PCO S.A.

Powstający w ramach grantu spektrometr cechować się będzie nietypowymi rozwiązaniami technicznymi obejmującymi: źródło wzbudzenia, sposób doprowadzenia próbki oraz układ optyczny wraz z układem detekcji.
Dominujące obecnie źródło plazmy Ar-ICP nie jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na stosunkowo niski potencjał jonizacji argonu (14eV), co nie pozwala na oznaczanie niektórych pierwiastków trudno-wzbudzalnych, oraz ze względu na wysokie koszty eksploatacji (zużycie Ar 8-15 L/min). Wcześniejsze badania oraz wynalazki autorów dotyczące plazm rotacyjnych pozwoliły na analityczne zastosowanie plazmy helowej zużywającej 1-1,5 L He/min, co znacznie obniża koszty eksploatacji. W wystąpieniu zostaną przedstawione 2 rozwiązania techniczne rotacyjnych źródeł plazmy helowej: 2-warstwowe, 8-elektrodowe źródło mikrofalowe oraz 2-warstwowe, 10- elektrodowe impulsowe źródło wysokonapięciowe (źródło „cyfrowe”).
Nowym elementem spektrometru będzie także system wprowadzania próbki do plazmy składający się z opatentowanego przez autorów nebulizera ultradźwiękowego oraz nowego systemu odparowania aerozolu próbki bez konieczności desolwatacji. Powinno to skutkować obniżeniem granic wykrywalności przy równoczesnym zachowaniu dość krótkiej „pamięci” układu.
W powstającym spektrometrze zastosowany będzie monochromator w klasycznej konfiguracji Czerny-Turnera, ale z nowatorskimi rozwiązaniami zarówno optycznymi jak również elektronicznymi. Pomiar w zakresach UV i VIS odbywał się będzie równocześnie z zastosowaniem 2 szczelin wyjściowych i 2 fotopowielaczy przy ciągłym obrocie siatki dyfrakcyjnej. Szybki postęp w elektronice w ostatnich latach umożliwił opracowanie układu detekcji pozwalającego na wielokrotną rejestrację pełnego widma w zakresie 165-840 nm w czasie 10 sekund dla 10 skanów, co pozwoli na znaczne skrócenie analizy.
Konstruowany spektrometr powinien charakteryzować się wysoką czułością, bardzo dobrą dokładnością i szybkością działania porównywalną ze spektrometrami z siatką typu „eschelle”, a jednocześnie pozwalać na analizę pierwiastków trudno-wzbudzalnych. Koszty pracy urządzenia ze względu na szybkość działania oraz niskie zużycie gazu plazmowego powinny być niewielkie w porównaniu z kosztami badań na spektrometrach ICP-OES.

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spektrometria mas - uniwersalne narzędzie analityczne    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Nanomateriały węglowe w analityce pierwiastków śladowych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. UMCS,
dr Mariusz Barczak, Katarzyna Michalak-Zwierz, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin [-]   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka biomedyczna - potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe, perspektywy    

prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska   
Politechnika Śląska   
Gliwice   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, mgr Elżbieta Zambrzycka   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Niepewność etapu pobierania próbek    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Prezentacja Cary 630    

   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Nowe kolumny chromatograficzne – sposób na przezwyciężanie starych problemów    

   
Sigma-Aldrich   
Poznań   

 

      

Wagi analityczne – dobór kryterium kontroli    

   
Sartorius   
Kostrzyń Wlkp.   

 

 

Atrakcje:
Grand Prix Formuły 1 Ślesin 2014
  lub
Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Od HPLC do UPLC    

dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza krzemionki w pyłach środowiskowych w aspekcie badań biegłości - Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST    

dr inż. Aleksandra Burczyk
dr Iwona Madejska   
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

 

Ślesin analityczny 20 lat póżniej - nowe kryteria akredytacji    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa [-]   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowa aparatura - stare problemy przygotowania próbki do badań na przykładzie pasz    

dr Waldemar Korol
dr inż. Sławomir Walczyński, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Grażyna Bielecka   
Instytut Zootechniki PIB
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Statystyka matematyczna - narzędzie do opracowania i interpretacji wyników pomiarów    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Generowanie wodorków...    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Chromatograficzna analiza napojów alkoholowych.
Problemy i wyzwania
    

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2014

Liczba uczestników: 131.

Liczba wykładów: 23
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 13 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt