O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2013   20 maja 2013 - 22 maja 2013

Metrologia chemiczna niejedno ma imię

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Materialy odniesienia; rola, problemy i wyzwania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Wręczenie nagrody niespodzianki    

 

 

 

Strategia kalibrowania w metodach spektralnych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Spektrum nowych możliwości    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Nanomateriały w analitycznej spektrometrii atomowej, aspekty metrologiczne    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. UMCS   
UMCS   
Lublin   

 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Zmierzyć zapach; o analizie związków tworzących aromat żywności    

prof. dr hab. Henryk Jeleń   
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu   
Poznań   

 

 

Sierpik - rzeczywistość czy legenda dawnej sztuki farbierskiej     

prof. dr hab. Maciej Jarosz   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Zalety i optymalizacja nebulizacji ultradźwiękowej w technice ICP-OES    

prof. Karel Novotný   
Masarikova Universita Brno   
Brno   

 

 

Kwalifikacja, weryfikacja czy walidacja?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Fluorowane, chlorowane, bromowane i...    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Badania biegłości w zakresie oznaczeń siarki w paliwach samochodowych: za, a nawet przeciw    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

 

Walidacja procedur analitycznych oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Wprowadzanie zawiesiny do plazmy argonowej ICP-OES w analizie materiałów trudno roztwarzalnych    

mgr Jarosław Ostrowski   
Instytut Nawozów Sztucznych   
Puławy   

 

WPROWADZANIE ZAWIESINY DO PLAZMY ARGONOWEJ ICP-OES W ANALIZIE MATERIAŁÓW TRUDNO ROZTWARZALNYCH

Jarosław Ostrowski1, Ryszard Dobrowolski2

1Instytut Nawozów Sztucznych, Zakład Analityczny

Al. Tysiąclecia P.P. 13A, 24-110 Puławy

2Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Optyczne spektrometry emisyjne indukcyjnie sprzężonej plazmy wyposażone są zazwyczaj w pneumatyczne układy wprowadzania ciekłej próbki w postaci aerozolu do kwarcowego palnika plazmowego. Aby przeprowadzić próbkę ciała stałego do roztworu, wykorzystywane są między innymi zamknięte systemy do mineralizacji z grzaniem energią mikrofalową. Tego rodzaju mineralizacja umożliwia prowadzenie procesu roztwarzania w temperaturach znacznie przekraczających temperaturę wrzenia użytego kwasu. Zastosowanie zamkniętego systemu przynosi zadowalające rezultaty dla próbek środowiskowych, biologicznych czy medycznych w postaci klarownych roztworów po mineralizacji, często bez potrzeby stosowania etapu filtracji przed analizą. Potwierdzeniem poprawnego postępowania są wyniki analizy materiałów certyfikowanych, szeroko dostępnych dla tego typu matryc. Materiały takie jak: nośniki glinowe ze spinelami, minerały krzemianowe, materiały ceramiczne i niektóre rodzaje nawozów mineralnych należą do trudno roztwarzalnych. Proces roztwarzania w systemie zamkniętym, nawet w warunkach krytycznych dla danego rozwiązania technicznego zamkniętego naczynia teflonowego nie powoduje całkowitego przeprowadzenia próbki do roztworu. Tego typu materiały są łatwe przy tym do bardzo dobrego, poniżej 10μm rozdrabniania za pomocą dostępnych urządzeń mielących wyposażonych w misy wykonane z węglika wolframu, tlenku cyrkonu lub z naturalnego agatu. Stwarza to możliwość bezpośredniego wprowadzania zawiesin tego typu materiałów do argonowej plazmy ICP-OES, jako alternatywnego rozwiązania w przypadku trudności związanych z niepełnym przeprowadzeniem ciała stałego do roztworu. Można także oczekiwać, że takie rozwiązanie znacznie skróci czas przygotowania próbek, poprzez połączenie rozkładu matrycy, atomizacji analitu i jego wzbudzenia w jednym pojedynczym etapie w plazmie argonowej ICP w temperaturze ok.7000K. Wprowadzanie zawiesiny do plazmy argonowej ICP-OES zostało szeroko omówione w literaturze. Celem referatu jest omówienie sposobu przygotowania zawiesiny oraz jej wprowadzania do plazmy argonowej na podstawie danych literaturowych. Szczególnie interesujące jest wprowadzanie odpowiednio przygotowanych zawiesin cementu, gipsu oraz szlamu, pyłu zawieszonego, szklanego odpadu z lamp fluorescencyjnych, krzemionki i tlenku tytanu. W komunikacie przedstawione zostanie analityczne zastosowanie techniki wprowadzania zawiesiny do plazmy argonowej na przykładzie wybranych trudno roztwarzalnych nawozów mineralnych, krzemionki i katalizatora opartego na nośniku glinowym. Omówione zostaną aspekty odpowiedniego doboru układu wprowadzania zawiesiny do plazmy, użyte sposoby jej stabilizacji i homogenizacji oraz zakres stosowania metody, jej wady i ograniczenia. Powyższe rozważania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją uwarunkowania pozwalające na kalibrację za pomocą ciekłych wzorców dla techniki podawania zawiesiny do palnika plazmowego ICP-OES.

 

 

Porównanie wybranych parametrów kontroli jakości metod EDXRF oraz ICP-MS w analizie próbek środowiskowych przygotowanych techniką stapiania    

dr Magdalena Jabłońska-Czapla   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Nowe rozwiązania firmy Knauer w dziedzinie chromatografii wysokosprawnej    

   
A.G.A. Analytical   
Warszawa   

 

      

Mineralizator mikrofalowy NOVAWAVE    

   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Szybciej, lepiej, łatwiej! Jak sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym analitykiem?    

   
Sigma-Aldrich   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
 Turniej strzelecki
  lub
 Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Pobieranie, transport i przechowywanie próbek - źródłem pierwszych błędów analityka    

dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Stosowanie i interpretacja kart kontrolnych    

dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zastosowanie nosa elektronicznego w analityce - możliwości i ograniczenia    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak wykorzystać wyniki PT do szacowania niepewności metody?    

dr Waldemar Korol   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Kierunki rozwoju spektrometrii plazmowej    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Jak sterować jakością badań laboratoryjnych i spełniać wymagania akredytacji    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Relacja zdjęciowa

 

Wykład prof. Ewy Bulskiej

Wykład Mariusza Szkolmowskiego

Wykład prof. Ryszarda Dobrowolskiego

prof. Henryk Jeleń, wykład

dr Aleksander Jankowski
laureat nagrody

Wykład dr Katarzyny Lech

.

Wykład prof. Adama Grochowalskiego

Wykład dr Zofii Kowalewskiej

Wykład prof. Danuty Barałkiewicz

Wykład Jarosława Ostrowskiego

Bartosz Poślednik

Warsztaty MS Spektrum

Warsztaty A.G.A. Analytical

Warsztaty Sigma-Aldrich

Wykład prof. Agaty Kot-Wasik

dr Waldemar Korol, wykład

prof. Waldemar Wardencki, wykład

wykład prof. Piotra Konieczki

dr Stanisław Walas, wykład

dr Marek Dobecki, wykład

STATYSTYKA Ślesin 2013

Liczba uczestników: 167.

Liczba wykładów: 20
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 15 godzin i 25 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt