O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2011   15 maja 2011 - 18 maja 2011

Chemia żywi, ubiera, chroni

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Chemiczne sekrety miodu    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: możliwości i ograniczenia    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, dietetyczne środki spożywcze - trendy i wyzwania w analityce    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Techniki LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski
dr hab. Iwona Szynkowska, prof. PŁ   
   
   

 

 

Promieniotwórczość w lecznictwie - w stronę sterylizacji radiacyjnej    

prof. dr hab. Barbara Marciniec   
UM   
Poznań   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej    

dr Maciej Stawny   
UM   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
 Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
 Mistrzostwa w kręglach o puchar GBC
 Jak zostać geniuszem - warsztaty jak wyzwolić umysł    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kwestie ultraselektywności w oznaczaniu śladów zwiazków organicznych technikami GC-MS    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Selektywność metody oznaczania jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru metody w analizie ultraśladowej próbek środowiskowych, żywności i próbek biologicznych. Dotyczy to szczególnie oznaczania takich związków halogenoorganicznych jak: dioksyny, PCB, HCB, bromowane uniepalniacze (BFR) oraz związki perfluorowane (PFOC). Wymagane jest tu stosowanie wysoko selektywnych i czułych metod jak np. chromatografia gazowa i cieczowa w sprzężeniu ze spektrometrami mas [1,2].
Duża szkodliwość wymienionych związków stawia wymagania oznaczania ich na poziomie ppt (1 pg/g). Aby uzyskać wiarygodny wynik oznaczania analitu na tak niskim poziomie - szczególnie w przypadku próbek żywności o bogatej matrycy organicznej - wymagana jest kontrola wszystkich etapów przygotowania próbek do analizy. Metodą bez wyboru jest użycie wzorców znaczonych 13C lub 2D celem kontroli ewentualnych strat analitu. Oznaczanie dioksyn w próbkach o złożonych matrycach wymaga nawet kilkunastu etapów izolowania i wzbogacania analitu z ekstraktu, w tym wielokrotnego odparowania i wymiany rozpuszczalników. Może to powodować istotne statystycznie błędy przypadkowe, niemożliwe do kontrolowania w inny sposób. Metoda ta nosi nazwę "rozcieńczenia izotopowego". Zastosowanie techniki chromatografii gazowej i spektrometrii mas (GC-MS) pozwala na oznaczanie obok naturalnie występujących w próbce analitów jednocześnie ich odpowiedników znaczonych izotopowo. Zapewnia to kontrolę nad utratą analitu w czasie przygotowania próbek. Oznaczanie TZO na poziomie pikogramowym wymaga użycia bardzo selektywnych metod instrumentalnych [3]. Metodą bez wyboru jest tu technika chromatografii gazowej lub cieczowej z detekcją wysokorozdzielczej spektrometrii mas GC-HRMS, lub spektrometrii mas z wielostopniową (tzw. tandemową) fragmentacją cząsteczki analitu GC-MS/MS. W tandemowej LC-MS/MS stosuje się zwykle potrójny analizator kwadrupolowy tzw. Triple-Quad oraz detektory w postaci analizatorów czasu przelotu jonu - TOF lub pułapki jonowej ITD. Stosowane są też sprzężenia spektrometru kwadrupolowego z analizatorem TOF lub ITD, potocznie zwane Q-TOF lub Q-Trap. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie analizatora ITD z dwustopniową fragmentacją: elektronami i kolizyjną z atomami He (tzw. CID) [4].
Ze względu na specyfikę oznaczania TZO na poziomie śladowym praktycznie każde laboratorium ma własne wypracowane procedury. Ze względu na wymienione problemy oraz to, że takich laboratoriów w Europie jest niewiele, organizowane są co roku międzynarodowe porównania międzylaboratoryjne (badania biegłości). Dla przykładu dioksyny, PCB, HCB i PBDE oznaczane są w tych badaniach w próbkach popiołów ze spalarni odpadów, osadów ściekowych, liofilizowanej tkanki ryb, mączki kostnej i zwierzęcej oraz masła [5].

  1. Eljarrat E., Caixach J., Rivera J., Determination of PCDDs and PCDFs in different animal feed ingredients. Chemosphere, 2002, 46, 1403-1407.

  2. Fernandes A., White S., D'Silva K., Rose M., Simultaneous determination of PCDDs, PCDFs, PCBs and PBDEs in food. Talanta, 2004, 63, 1147-1155. http://www.idealibrary.com

  3. Grochowalski A., Konieczyński J. PCDDs/PCDFs, dl-PCBs and HCB in the flue gas from coal fired CFB boilers, Chemosphere, 2008, 73, 97-103.

  4. Vékey K., Mass spectrometry and mass-selective detection in chromatography, Journal of Chromatography A Volume: 921(2), 2001, 227-236

  5. Malisch R., Dilara P. PCDD/Fs and PCBs in butter samples from new European Union member states and a candidate country: Analytical quality control, results and certain PCB-specific aspects. Chemosphere, 2007, 67, S79-S89

Pełna wersja referatu:   8569 Kb

   

 

 

Tajemnice FAAS, czyli oznaczanie ołowiu w benzynie    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS - przykłady wykorzystania wyników    

dr Waldemar Korol   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Oznaczanie wybranych platynowców metodą GF AAS z wykorzystaniem techniki dozowania po ich wzbogaceniu na adsorbentach hybrydowych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zastosowanie detektora ICP-MS w śladowej analizie nieorganicznej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Warsztaty (zajęcia rotacyjne w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz chromatografu cieczowego firmy Dynamic Extractions    

Grahame Mowatt   
Dynamic Extractions   
   

 

      

BWB - pokaz fotometru płomieniowego    

   
GBC Polska   
Warszawa   

 

      

Labindex - zawartość wody w alkoholach, mleku, benzynie metodą Karla-Fischera    

   
LABINDEX   
Warszawa   

 

 

Nowe trendy rozwoju w biotechnologii i mechatronice    

Magdalena Mikołajczyk   
Sartorius Stedim   
Kostrzyń Wlkp.   

 

 

Kapusta - głowa … pełna    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Oznaczanie Hg w żywności przy wykorzystaniu analizatora rtęci    

inż. Mitsuaki Noda   
   
Japonia   

 

 

The Cult    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Biochemii i Neurobiologii   
Kraków   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Jakość kontroli jakości    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

GC a HPLC - techniki konkurencyjne czy komplementarne?    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja bez tajemnic    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bufory i modyfikatory w AAS    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

 

Spektrometria ICP-MS od podstaw    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2011

Liczba uczestników: 128.

Liczba wykładów: 23
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt