O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

Wykładowcy - lista alfabetyczna
 

 

Ślesin 2020
          22           3           4        (za 241 dni)

XXVI Sympozjum Analityczne
“Klimatyczna Chemia Analityczna”

Z przyczyn od nas niezależnych, Sympozjum w Ślesinie zostało odwołane; planowany termin to Maj 2022.

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2020 -Lublin-
          15

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2020 -Warszawa-
          9

Wykorzystanie technik spektroskopowych do kontroli jakości produktów w przemyśle spożywczym i paszowym

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Poznań-
29           14

Seminarium analityczne Zakopane 2019
82           7           6           2

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Bydgoszcz-
27           14

Ślesin 2019
117           23           3           6

W jaki sposób znowelizowana norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wpłynie na jakość wyników pomiarów analitycznych

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Bielsko-Biała-
31           12

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Suwałki-
22           12

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2018 -Zielona Góra-
30           13

Seminarium analityczne Zakopane 2018
65           7           6           1

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2018 -Kielce-
32           13

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2018 -Opole-
28           12

Warsztaty: Spektroskopia molekularna i atomowa
25           12

Spektroskopia molekularna i atomowa na podstawie oferty firmy MS Spektrum

Ślesin 2018
105           22           3           14

Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2018 -Radom-
21           12

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2018 -Kraków-
42           12

Szkolenie analityczne MS Spektrum 2018 -Sopot-
23           12

Pokaz aparatury laboratoryjnej -Puławy-
30           6

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Sopot-
33           11

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Toruń-
39           11

Seminarium analityczne Zakopane 2017
71           7           7

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Łódź-
26           11

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Katowice-
31           11

Ślesin 2017
124           23           3           7

Wynik pomiaru - źrodło informacji analitycznej

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Olsztyn-
28           10

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2017 -Lublin-
35           11

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Wrocław-
35           8

Seminarium analityczne Zakopane 2016
109           7           4

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Szczecin-
30           7

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Białystok-
30           7

Ślesin 2016
122           21           3           10

Idealne laboratorium od A do Z czyli od Analizy do Zapewnienia jakości

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Rzeszów-
24           7

Seminarium analityczne Zakopane 2015
110           7           3

Ślesin 2015
129           22           3

Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego

Seminarium analityczne Zakopane 2014
92           6           3

Ślesin 2014
131           23           3

Nowa aparatura - stare problemy

Spotkanie Użytkowników 2013
67           7           3

Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

Ślesin 2013
167           20           3

Metrologia chemiczna niejedno ma imię

Spotkanie Użytkowników 2012
          6           3

Seminarium analityczne

Ślesin 2012
          24           3

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

Spotkanie Użytkowników 2011
129           6           3

Seminarium analityczne

Ślesin 2011
128           23           3

Chemia żywi, ubiera, chroni

Spotkanie Użytkowników 2010
          5           3

Seminarium analityczne

Ślesin 2010
          18           3

Środowisko - zdrowie - żywność

Spotkanie Użytkowników 2009
          6           3

Seminarium analityczne

Ślesin 2009
          18           3

Zielona Chemia - Nowe Wyzwania Analityki

Spotkanie Użytkowników 2008
93           7           3

Seminarium analityczne

Ślesin 2008
115           18           4

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

Spotkanie Użytkowników 2007
          7           4

Seminarium analityczne

Ślesin 2007
          18           4

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

Spotkanie Użytkowników 2006
          5           5

Seminarium analityczne

Ślesin 2006
          19           4

Od przygotowania próbki do wyniku - czyli metrologiczne aspekty w analizie spektralnej

Spotkanie Użytkowników 2005
          5           4

Seminarium analityczne

Poznań 2005
          15           11

Podstawy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)

Ślesin 2005
          20           4

Analiza specjacyjna - nowe wyzwania dla współczesnych metod spektroskopowych

Mobilne Laboratorium

Pokaz aparatury

Spotkanie Użytkowników 2004
          4           4

Seminarium analityczne

Ślesin 2004
          22

Akredytacja - klucz do jakości wyników analitycznych?

Ślesin 2003
          22           4

Analityka-Akredytacja-Unia

Ślesin 2002
          19

Sposoby unikania błędów w analityce, czy 'walka z wiatrakami'?

Ślesin 2001
          10

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

Ślesin 2000

Analityka u progu nowego millenium

Ślesin 1999

Ślesin 1999

Ślesin 1998

Nowe możliwości technik spektroskopowych w analizie chemicznej

Ślesin 1997

Aparatura analityczna

 

WYKŁADOWCY (zestawienie alfabetyczne wg nazwisk)

Albertini

SU 2013

Agilent - lider w branży analitycznej (833)

 

 Agilent
analityka

 


Antonio

Ślesin 2008

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej. (385)

 1123 kB

 mikroekstrakcja
GC, LC

 


Antonkiewicz

SA 2017

Problemy w oznaczaniu metali ciężkich w glebie i osadach ściekowych technikami AA i ICP (1395)

 359 kB

 

 

Ślesin 2018

Przygotowanie próbek glebowych i osadów ściekowych do oznaczania pierwiastków metodami spektroskopowymi (1457)

 

 

 


Bajer

Ślesin 2015

Spektroskopia IR w analizie materiałów polimerowych (1028)

 

 polimery
IR

 


Barałkiewicz

Ślesin 2002

Istotne błędy i sposoby ich minimalizowania w procedurach analitycznych próbek wody (20)

 

 wyniki badań
błędy

 

Ślesin 2004

Magiczne słowo specjacja (97)

 

 specjacja

 

Ślesin 2005

Specjacja ołowiu w roślinach (159)

 

 specjacja
Pb ołów

  Pb

Ślesin 2009

Najnowsze metody analityczne stosowane w analizie specjacyjnej (456)

 2972 kB

 specjacja

 

Ślesin 2010

Nowoczesne techniki analityczne w analizie specjacyjnej chromu i arsenu w próbkach środowiskowych (548)

 1232 kB

 oznaczanie
chrom Cr
aren As

  Cr
As

Ślesin 2011

Zastosowanie detektora ICP-MS w śladowej analizie nieorganicznej (622)

 

 detektor
ICP

 

Ślesin 2012

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS (700)

 2870 kB

 

 

Ślesin 2013

Walidacja procedur analitycznych oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS (785)

 

 specjacja Cr i As

  Cr
As

Ślesin 2014

Dogoniliśmy świat... (887)

 3882 kB

 ICP-MS

 

Ślesin 2015

Granica wykrywalności - ważny parametr walidacyjny w analizie śladowej (990)

 

 

 

Ślesin 2016

Metody oznaczania form specjacyjnych chromu: od kolorymetrii do spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego
(1068)

 5736 kB

 chrom Cr
specjacja

  Cr

Ślesin 2017

Miarodajność wyników poprzez zapewnienie ich spójności pomiarowej (1240)

 

 

 

Ślesin 2018

Metrologiczne podejście do analizy ilościowej próbek klinicznych metodą LA-ICP-MS: spojrzenie krytyczne na literaturę światową (1486)

 

 

 

Ślesin 2019

Rozwijanie metod celowanej i niecelowanej analizy specjacyjnej żywności zaawansowanymi technikami sprzężonymi: HPLC/ICP-DRC-MS i ESI/MS/MS (1659)

 

 

 

Ślesin 2020

Specjacja arsenu w roślinach morskich sprzężonymi technikami: HPLC/ICPMS i UPLC-ESIMS/MS (1809)

 

 

 


Bartosewicz

Ślesin 2020

Pomiary wielkości i stężenia nanocząstek (1845)

 

 

 


Bertrandt

Ślesin 2010

Ocena realizacji normy żywienia na magnez przez racje pokarmowe stosowane w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat (564)

 

 magnez Mg

  Mg


Białkowski

Ślesin 2003

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001 (58)

 475 kB

 norma ISO 9001

 

Ślesin 2004

System bezpieczeństwa informacji w laboratorium (95)

 

 norma ISO 17025

 


Bieńkowski

SU 2007

Promocja monografii „Spektrometria atomowa – możliwości analityczne” (337)

 

 

 

Ślesin 2012

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje (714)

 

 Malamut

 


Blicharska

Ślesin 2017

Biofortyfikacja kiełków roślinnych wybranymi jonami metali w systemie nawożenia roztworami wzbogaconymi (poster) (1248)

 

 

 

Ślesin 2017

Od biofortyfikacji do żywności funkcjonalnej (poster) (1249)

 

 

 

Ślesin 2017

Oznaczanie jonów wybranych metali w moczu pacjentów z kamicą nerkową jako potencjalne narzędzie diagnostyczne (poster) (1250)

 

 

 

Ślesin 2017

Analiza RP-HPLC wodno-etanolowych roztworów trans-resweratrolu (poster) (1251)

 

 

 

Ślesin 2018

Pszczoła miodna jako potencjalny bio-wskaźnik zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi (poster) (1479)

 

 

 

Ślesin 2018

Czynniki kształtujące skład chemiczny skorup jaj kurzych (poster) (1734)

 

 

 

Ślesin 2018

Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych ekologicznych hydrolatach roślinnych (poster) (1735)

 

 

 

Ślesin 2018

Diagnostyka laboratoryjna stosowana w podejrzeniu boreliozy - ankietowe badanie pilotażowe (poster) (1736)

 

 

 

Ślesin 2018

Analiza składu chemicznego kamieni moczowych za pomocą Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM) przy zastosowaniu przystawki EDS (poster) (1737)

 

 

 

Ślesin 2018

Analiza wpływu nawyków żywieniowych na rodzaj powstałych kamieni nerkowych (poster) (1738)

 

 

 


Błaszczyk

SA 2017

Warsztaty aparaturowe
Chromatografia cieczowa (warsztaty) (1392)

 

 

 


Borawska

Ślesin 2001

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka (25)

 

 ołów Pb
mangan Mn

  Pb
Mn

Ślesin 2010

Niedobory selenu w wybranych chorobach u ludzi z Podlasia (560)

 

 selen Se

  Se


Brodzka

Ślesin 2016

Evaluation of manganese (MnCl2, nano-Mn) accumulation in rat tissue using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (J200 Tandem LA-LIBS) (poster) (1159)

 

 LA-LIBS

  LA


Bronz

Ślesin 2005

Zastosowanie gazów specjalnych firmy Linde Gas w laboratoriach analitycznych (156)

 

 gazy specjalne

 


Bulska

Ślesin 2003

Polskie laboratoria analityczne w drodze do Unii Europejskiej (41)

 

 UE

 

Ślesin 2004

Jakość wyników w pomiarach rutynowych i w badaniach naukowych (80)

 2091 kB

 

 

Ślesin 2005

Spektrometria atomowa jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów analitycznych (130)

 

 spektrometria
atomowa

  AAS

Ślesin 2006

Metody znormalizowane vs. metody własne w aspekcie zasad metrologii chemicznej i wymagań akredytacyjnych (221)

 1162 kB

 

 

Ślesin 2007

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania (313)

 

 

 

Ślesin 2007

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym (318)

 

 

 

Ślesin 2008

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej. (377)

 1160 kB

 AAS
warunki pomiaru

  AAS

Ślesin 2009

O kalibrowaniu w spektrometrii atomowej (455)

 

 

 

Ślesin 2009

Sterowanie jakością w laboratorium rutynowym - problem widziany okiem audytora technicznego (493)

 1892 kB

 

 

Ślesin 2010

Analiza chemiczna a projektowanie żywności funkcjonalnej (543)

 

 

 

Ślesin 2010

Najnowsze wiadomości ze świata akredytacji (566)

 

 

 

Ślesin 2011

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: możliwości i ograniczenia (604)

 

 LA ICP-MS

  LA

Ślesin 2011

Spektrometria ICP-MS od podstaw (641)

 

 ICP-MS

 

Ślesin 2012

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012' (695)

 

 

 

Ślesin 2012

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków (726)

 

 ICP-MS
interferencje
plazma

 

Ślesin 2013

Strategia kalibrowania w metodach spektralnych (767)

 

 kalibracja

 

Ślesin 2014

Spektrometria mas - uniwersalne narzędzie analityczne (895)

 4448 kB

 

 

Ślesin 2015

Analiza oligonukleotydów za pomocą chromatografii cieczowej (999)

 

 

 

Ślesin 2016

Wysokorozdzielcza spektrometria mas w badaniach izotopowych
(1097)

 

 

 

Ślesin 2017

Podejście procesowe przy walidacji procedur analitycznych (1264)

 

 

 

Ślesin 2018

Certyfikowane, matrycowe materiały odniesienia w spektrometrii mas (1446)

 

 

 

Ślesin 2019

Redefinicja jednostek układu SI (1650)

 1914 kB

 

 

Ślesin 2020

Temperatura, krytyczny parametr pomiarów chemicznych (1808)

 

 

 


Burczyk

Ślesin 2014

Analiza krzemionki w pyłach środowiskowych w aspekcie badań biegłości - Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST (920)

 562 kB

 krzemionka

 

Ślesin 2016

Wynik niezadawalający z porównań międzylaboratoryjnych – czy zawsze świadczy o problemach analitycznych w laboratorium?
(1083)

 

 

 

Ślesin 2020

(1821)

 

 

 


Buszewski

Ślesin 2005

Małe jest piękne - słów parę o miniaturyzacji w technikach separacyjnych (127)

 

 

 

Ślesin 2008

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka. (402)

 5123 kB

 

 

Ślesin 2009

Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania (443)

 

 ciecze jonowe

 

Ślesin 2014

O krzemionce - stare i nowe problemy (872)

 

 krzemionka

 

Ślesin 2016

Nowe materiały odniesienia do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w matrycach środowiskowych i biologicznych
(1125)

 

 WWA

 


Cejner

Ślesin 2016

Oznaczanie złota metodą GF AAS po wzbogaceniu na modyfikowanych materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym
(poster) (1156)

 

 GF AAS
złoto Au

  Au


Charasińska

Ślesin 2018

Zastosowania techniki ICP MS do oznaczania zanieczyszczeń w indzie wysokiej czystości (poster) (1548)

 

 

 


Chmiel

Ślesin 2018

Analiza reakcji otrzymywania oligoeteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru nadających się do produkcji pianek poliuretanowych (poster) (1549)

 

 

 


Cichowska

Ślesin 2019

Zastosowanie techniki ICP-OES do oznaczania przyswajalnych form magnezu w glebach rolniczych (poster) (1739)

 

 

 


Cisoń

SU 2006

Praktyczny pokaz zastosowania Filtrów Walidacyjnych do spektrofotometrów UV-Vis (warsztaty) (276)

 

 filtry walidacyjne

  filtry

SU 2008

Pokaz mielenia “trudnych” próbek w młynku kriogenicznym (porównanie mielenia tej samej próbki w typowym młynku laboratoryjnym) (429)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2016 -Rzeszów-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1145)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2016 -Białystok-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1176)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2016 -Szczecin-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1212)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2016 -Wrocław-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1222)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Lublin-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1312)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Olsztyn-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1328)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Katowice-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1349)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Łódź-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1386)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Toruń-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1409)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2017 -Sopot-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1427)

 

 młynek kriogeniczny

  młynki

WA2018 -Kraków-

13:15 - 13:30 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1521)

 

 

 

WA2018 -Radom-

13:15 - 13:30 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1541)

 

 

 

WA2018 -Opole-

13:15 - 13:30 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1563)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1586)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1639)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1712)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1730)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1781)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek. (1801)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

14:00 - 14:15 | Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1869)

 

 

 


Czawa

SA 2018

Tajemnice auditu wewnetrzengo (warsztaty) (1620)

 

 

 

SA 2019

Audit wewnętrzny w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 (warsztaty) (1760)

 

 

 


Czerwinski

SU 2012

Nowoczesne metody mineralizacji mikrofalowej (743)

 

 mineralizacja
mikrofale

 


Czerwiński

Ślesin 2015

Metody plazmowe w zastosowaniach Inżynierii Środowiska (1024)

 

 ICP-MS
ICP-OES

  ICP


Damski

SU 2013

Systemy oczyszczania wody (844)

 

 oczyszczanie wody

 


Daszykowski

Ślesin 2017

Nieselektywne sygnały analityczne (1239)

 697 kB

 

 


Dobecki

Ślesin 2003

Sterowanie jakością analiz chemicznych (70)

 

 jakość analizy

 

Ślesin 2004

Walidacja metod a niepewność pomiaru analitycznego (99)

 

 walidacja

 

Ślesin 2010

Badania biegłości - jak organizować i wykorzystać wyniki (562)

 

 

 

Ślesin 2011

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich (635)

 3650 kB

 

 

Ślesin 2013

Jak sterować jakością badań laboratoryjnych i spełniać wymagania akredytacji (817)

 

 akredytacja

 


Dobrowolski

Ślesin 2002

Kryteria doboru metody wzorcowania w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (6)

 

 wzorcowanie
AAS

 

Ślesin 2001

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną (31)

 

 modyfikatory matrycy
AAS

  Modyf.

Ślesin 2003

Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków śladowych z ciała stałego metodą GF-AAS w aspekcie walidacji procedury analitycznej (54)

 

 GF AAS

 

Ślesin 2004

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (87)

 402 kB

 walidacja AAS

 

Ślesin 2005

Frakcjonowanie pierwiastków śladowych w glebach i osadach (146)

 

 pierwiastki śladowe

 

Ślesin 2006

Techniki zagęszczania analitu w spektrometrii atomowej w aspekcie walidacji procedury analitycznej (239)

 734 kB

 

 

Ślesin 2007

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej (287)

 

 AAS
techniki pomiarowe

  AAS

Ślesin 2008

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody. (395)

 

 AAS

 

SU 2008

Absorpcyjna spektrometria atomowa dziś i jutro. Problemy i rozwiązania. (417)

 

 AAS

  AAS

Ślesin 2009

Adsorbenty mikroporowate w analityce pierwiastków szlachetnych (476)

 

 węgiel aktywny
pierwiastki szlachetne

 

Ślesin 2010

Specjacja w środowisku glebowym - problemy i możliwości (545)

 

 specjacja

 

Ślesin 2011

Oznaczanie wybranych platynowców metodą GF AAS z wykorzystaniem techniki dozowania po ich wzbogaceniu na adsorbentach hybrydowych (621)

 

 GF AAS
platynowce

 

Ślesin 2012

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej (685)

 

 ekstrakcja sekwencyjna

 

Ślesin 2013

Nanomateriały w analitycznej spektrometrii atomowej, aspekty metrologiczne (768)

 

 nanomateriały

 

Ślesin 2014

Nanomateriały węglowe w analityce pierwiastków śladowych (898)

 

 nanomateriały

 

SA 2014

Modyfikatory chemiczne w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem atomizacji elektrotermicznej (942)

 

 modyfikatory
atomizacja elektrotermiczna

  Modyf.

Ślesin 2015

Metody wzbogacania analitów w spektrometrii atomowej w kontekście jakości pomiarów (965)

 

 wzbogacanie analitów
AAS

 

Ślesin 2016

Zastosowanie modyfikatorów trwałych w pomiarach absorpcji atomowej
(1103)

 

 modyfikatory

  Modyf.

Ślesin 2017

Wzbogacanie metali szlachetnych na materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym w pomiarach techniką GF AAS (1231)

 

 GF AAS

  AAS

Ślesin 2018

Zastosowanie technik bezpośredniej analizy ciała stałego do oznaczania pierwiastków śladowych metodami spektrometrii atomowej w świetle wymagań nowej normy 17025 (1458)

 

 

 

Ślesin 2019

Modyfikatory trwałe w pomiarach absorpcji atomowej i cząsteczkowej (1672)

 

 

 

Ślesin 2020

Nanomateriały w analityce chemicznej i środowisku, wyzwania i możliwości (1832)

 

 

 


Dobrzyńska

Ślesin 2016

Wzbogacanie i wydzielanie jonów Cr(VI) z roztworów wodnych z zastosowaniem modyfikowanych materiałów typu SBA-15
(poster) (1155)

 

 chrom Cr

  Cr


Dybczyński

Ślesin 2006

Historia i znaczenie materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej (225)

 1877 kB

 

 

Ślesin 2007

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej (291)

 

 NAA

 

Ślesin 2010

Wybrane przykłady korzyści płynących z zastosowania metod rozdzielczych w analizie śladowej (531)

 2638 kB

 

 

Ślesin 2012

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości (677)

 

 

 


Fiedler

SA 2015

Farby, dopalacze i dynamit - analizatory FTIR Agilent Technologies w badaniach kryminalistycznych (1042)

 

 

  FTIR


Fiedoruk-Pogrebniak

Ślesin 2020

Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne
wykład laureata nagrody (1813)

 

 

 


Frankowski

Ślesin 2010

Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS (534)

 

 specjacja
glin Al

  Al


Gaal

Ślesin 2002

Praktyczne korzyści zastosowania zmiennego pola magnetycznego w korekcji tła opartej na efekcie Zeemana w analizie próbek środowiskowych (3)

 

 

 

Ślesin 2002

Najnowsze zastosowania spektrometru ICP-oaTOF-MS Optimass 8000 (12)

 

 

 

Ślesin 2001

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej (24)

 

 modyfikatory matrycy

  Modyf.

Ślesin 2001

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (32)

 

 AAS

  AAS

Ślesin 2003

Systemy jakości stosowane w firmie GBC Scientific Equipment (53)

 

 

 

Ślesin 2004

Odparowanie laserowe w ICP-MS (96)

 

 

 

Ślesin 2005

Nowe wcielenie spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000 (144)

 

 ICP TOF MS

 

Ślesin 2006

Nowe aplikacje wykonane przy użyciu spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000 (238)

 

 

 


Giersz

Ślesin 2019

wykład laureata nagrody (1654)

 

 

 


Glaser

Ślesin 2018

Bruker Optics Remote Sensing and Gas analysis solutions
Rozwiązania firmy Bruker Optik w zakresie zdalnych pomiarów i analizy gazów (1489)

 

 

 


Glenc

Ślesin 2002

Metody korekcji tła w atomowej spektrometrii absorpcyjnej (4)

 4863 kB

 korekcja tla AAS

  AAS

Ślesin 2004

Oznaczanie specjacji rtęci (89)

 72 kB

 specjacja
rtęć Hg

  Hg

SU 2004

Prezentacja analizatora rtęci MA-2 (109)

 

 analizator rtęci MA-2

 

Ślesin 2005

Wybrane problemy oznaczania rtęci z zastosowaniem analizatorów (142)

 

 rtęć Hg

  Hg

Poznań 2005

Interferencje (181)

 

 

 

Poznań 2005

Błędy analityczne popełniane podczas stosowania pieca grafitowego (189)

 

 błędy
pomiar w kuwecie grafitowej

 

Poznań 2005

Metody korekcji tła (191)

 

 korekcja tła

  AAS

Ślesin 2006

Co proponuje Testchem? (235)

 17167 kB

 

 

SU 2006

Nowa oferta firmy TESTCHEM (266)

 

 

 

Ślesin 2008

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej. (384)

 974 kB

 XRF

 

SU 2009

Analiza próbek ciekłych techniką fluorescencji rentgenowskiej (506)

 

 XRF

 

SU 2012

Porównanie oznaczeń rtęci techniką zimnych par w AAS z aparatami dedykowanymi do badania rtęci (742)

 

 rtęć Hg

  Hg


Godlewska

Ślesin 2008

Analiza specjacyjna czy metalomika? (363)

 1699 kB

 specjacja

 


Godlewska-Żyłkiewicz

Ślesin 2010

Przygotowanie próbek do analizy specjacyjnej (553)

 

 specjacja

 

Ślesin 2012

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych? (681)

 

 platynowce

 

Ślesin 2012

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników (699)

 

 materiały odniesienia

 

Ślesin 2013

Kwalifikacja, weryfikacja czy walidacja? (764)

 

 walidacja

 

Ślesin 2014

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej (899)

 863 kB

 interferencje AAS

  AAS

Ślesin 2017

Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami w ocenie biodostępnej frakcji metali w glebach (1243)

 

 

 

Ślesin 2018

Nanomateriały - ryzyko środowiskowe i metody oznaczania (1483)

 

 

 

Ślesin 2019

Nanoekotoksyczność nanocząstek srebra i złota w środowisku wodnym - metody badania NPs (1674)

 

 

 


Golimowski

Ślesin 2002

Błędy systematyczne w analizie śladowej pierwiastków (15)

 

 

 


Goszczyńska

Ślesin 2006

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (259)

 552 kB

 WIOŚ

 


Górazdowski

WA2016 -Wrocław-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1223)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Lublin-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1313)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Olsztyn-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1329)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Katowice-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1350)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Łódź-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1387)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Toruń-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1410)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2017 -Sopot-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1428)

 

 fotometr płomieniowy

  Fotometr

WA2018 -Kraków-

13:30 - 13:45 Prezentacja fotometru płomieniowego (1522)

 

 

 

WA2018 -Radom-

13:30 - 13:45 Prezentacja fotometru płomieniowego (1542)

 

 

 

WA2018 -Opole-

13:30 - 13:45 Prezentacja fotometru płomieniowego (1564)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

10:15 10:45 Analiza pierwiastkowa: preparatyka próbek, charakterystyka AAS i MP-AES (1584)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego (1592)

 

 

 

SA 2018

Warsztaty aparaturowe
BWB - nowoczesny fotometr płomieniowy (warsztaty) (1604)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

10:15 10:45 Analiza pierwiastkowa: preparatyka próbek, charakterystyka AAS i MP-AES (1631)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego (1640)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

10:00 10:30 Analiza pierwiastkowa: preparatyka próbek, charakterystyka AAS, MP-AES i ICP-OES (1704)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej (1713)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

10:00 10:30 Analiza pierwiastkowa: preparatyka próbek, charakterystyka AAS, MP-AES i ICP-OES (1720)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej (1731)

 

 

 

SA 2019

Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium (1754)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

10:00 - 10:15 LIBS vs. ICP – czyli przełom w analizie pierwiastkowej na miarę XXI w. (1771)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

10:15 - 10:30 Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium (1772)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej (1782)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

10:00 - 10:15 LIBS vs. ICP – czyli przełom w analizie pierwiastkowej na miarę XXI w. (1791)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

10:15 - 10:30 Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium (1793)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej (1802)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

14:15 - 14:30 | Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej (1870)

 

 

 


Green

Ślesin 2003

Dlaczego warto zaufać firmie PHOTRON? (57)

 

 Photron

 

Ślesin 2004

Porównanie parametrów analitycznych standardowych lamp katodowych z lampami o podwyższonej jasności (Super Lampy) (93)

 

 Photron
Super Lampy
HCL

  Lampy
HCL

Ślesin 2009

PHOTRON Ltd. - Nowe Lampy Deuterowe (439)

 294 kB

 Photron
lampy deuterowe

  Lampy
D2


Grochowalski

Ślesin 2007

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności (301)

 5984 kB

 

 

Ślesin 2008

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń. (380)

 5297 kB

 dioksyny

 

Ślesin 2009

Persona non grata, czyli bromowane, organiczne uniepalniacze w świecie zielonej chemii (457)

 

 uniepalnianie

 

Ślesin 2010

Jak smakują dioksyny, czyli po nitce do kłębka (549)

 4733 kB

 dioksyny

 

Ślesin 2011

Kwestie ultraselektywności w oznaczaniu śladów zwiazków organicznych technikami GC-MS (617)

 8569 kB

 

 

Ślesin 2012

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB (684)

 

 

 

Ślesin 2013

Fluorowane, chlorowane, bromowane i... (779)

 

 

 

Ślesin 2014

Techniki przygotowania próbek i oznaczania związków perfluorowanych w wodach i próbkach biologicznych (881)

 

 

 

Ślesin 2015

Analiza ultraśladowa na przykładzie związków dioksynopodobnych - problemy z jakością prowadzonych badań (1001)

 

 

 

Ślesin 2016

Szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne uwalniane z procesów termicznych do atmosfery - jakość pomiarów analitycznych
(1099)

 

 

 

Ślesin 2017

Smog, czyli czym palimy i co emitujemy do atmosfery. Metody pomiaru zanieczyszczeń chemicznych (1265)

 

 

 

Ślesin 2018

Problemy oznaczania zanieczyszczeń miodów w świetle aktualnych wymagań jakościowych (1484)

 

 

 


Gruszecki

SA 2016

Spektroskopia fluorescencyjna w badaniach fotosyntezy (1185)

 4906 kB

 fluorescencja

 

Ślesin 2017

Czy spektroskopia fluorescencyjna antybiotyku Amfoterycyny B pomoże obniżyć toksyczność leku dla pacjentów? (1271)

 

 

 

SA 2017

Jak spektroskopia barwników karotenoidowych pomaga odkrywać mechanizmy ich funkcjonowania w żywych organizmach? (1358)

 3630 kB

 

 

Ślesin 2019

Spektroskopia fluorescencyjna antybiotyków polienowych (1662)

 4675 kB

 

 


Grzelka

SU 2005

Oferta firmy Donserv (203)

 

 Donserv

 

SU 2007

Oferta firmy Labindex (332)

 

 Labindex

 

SU 2007

pH metry, konduktometry oraz tlenomierze GLP – praktyczne zastosowanie / biurety i titratory (warsztaty) (343)

 

 

 

SU 2008

Oznaczanie anionów i kationów z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych ISE oraz miareczkowania potencjometrycznego (419)

 931 kB

 

 

SU 2009

LABINDEX - Systemy oczyszczania wody klasy III do zastosowań w technikach ICP-MS i ASA. Monitoring parametrów wody ultra-czystej: przewodnictwa, zasolenia oraz twardości/TDS z wykorzystaniem precyzyjnych konduktometrów GLP firmy CRISON Instruments S.A. (503)

 

 

 

SU 2010

Ultradźwięki. Wykorzystanie ultradźwięków w technikach laboratoryjnych do homogenizacji, mycia i odgazowywania. (580)

 

 

 


Grzyb

Ślesin 2016

Białka w połaczeniu z kropkami kwantowymi. Neutralność czy współdziałanie (poster) (1163)

 

 

 


Guga

Ślesin 2002

Najczęstsze przyczyny powstawania błędów w technice HPLC (13)

 103 kB

 HPLC

 

Ślesin 2016

Trzy spektroskopie (UV + IR + CD) wywołują zawrót głowy o 180°
(1123)

 

 UV-Vis
IR

 


Gwóźdź

SU 2010

Prezentacja firmy ALCHEM GRUPA - wybrane pozycje oferty (sprzęt firmy HEIDOLPH, szkło i dozowanie firmy HIRSCHMANN, meble laboratoryjne i system bezprzewodowej rejestracji temperatury firmy POLL LAB). (581)

 

 

 


Han

Ślesin 2006

Gazy specjalne. Właściwy produkt, właściwa jakość. (248)

 1404 kB

 

 

SU 2006

Konsultacje analityczne; typowe problemy w Państwa laboratorium (warsztaty) (273)

 

 

 

SU 2007

Systemy centralnego zaopatrywania w gazy specjalne / Gazy czyste jednorodne (warsztaty) (341)

 

 

 


Hantz

SA 2014

Wyznaczenie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej (943)

 561 kB

 

 

Ślesin 2015

Wyposażenie pomiarowe laboratorium w świetle wymagań spójności pomiarowej (1005)

 1544 kB

 

 

SA 2015

Jak dokładnie ważyć w laboratorium chemicznym? (1045)

 

 

 

Ślesin 2017

Główny Urząd Miar - solidny parter nie tylko w badaniach chemicznych (1294)

 

 

 

Ślesin 2018

Wyposażenie pomiarowe i spójność pomiarowa w laboratorium w świetle wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017 (1454)

 

 

 

Ślesin 2019

Redefinicja kilograma i pomiary masy w laboratorium - spójność pomiarów masy w badaniach laboratoryjnych po 20 maja 2019 r. (1657)

 

 

 


Hardy

SA 2016

Rapid NMR measurement of fat in food
Szybkie pomiary tłuszczu w żywności techniką NMR (1189)

 3759 kB

 NMR

  NMR


Hryniewicka

WA2016 -Rzeszów-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotmetru Cary 60 (1139)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2016 -Białystok-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1171)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2016 -Szczecin-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1205)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2016 -Szczecin-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1209)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

SA 2016

Spektrofluorymetr Cary Eclipse – Poznaj go! (1213)

 

 

 

WA2016 -Wrocław-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1217)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2016 -Wrocław-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1221)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2017 -Lublin-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1304)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Lublin-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1309)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2017 -Olsztyn-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1320)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Olsztyn-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1325)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2017 -Katowice-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1339)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Katowice-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1346)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2017 -Łódź-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1378)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Łódź-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1383)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

SA 2017

Warsztaty aparaturowe
Równoczesny kontra klasyczny. Porównanie spektrofotometrów
UV-VIS firmy Agilent Technologies (warsztaty) (1393)

 

 

 

WA2017 -Toruń-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1401)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Toruń-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1406)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2017 -Sopot-

Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1418)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Sopot-

Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1424)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2018 -Kraków-

12:00 12:30 Różne zastosowania spektrofotometrii UV-Vis – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1513)

 

 

 

WA2018 -Kraków-

9:45 - 10:15 Innowacyjne pomiary próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1518)

 

 

 

WA2018 -Radom-

9:45 - 10:15 Innowacyjne pomiary próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1532)

 

 

 

WA2018 -Radom-

12:00 12:30 Różne zastosowania spektrofotometrii UV-Vis – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1538)

 

 

 

WA2018 -Opole-

9:45 - 10:15 Innowacyjne pomiary próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1555)

 

 

 

WA2018 -Opole-

12:00 12:30 Różne zastosowania spektrofotometrii UV-Vis – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1560)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

9:45 - 10:15 Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1583)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

12:15 - 12:45 Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1591)

 

 

 

SA 2018

Warsztaty aparaturowe
Metoda FTIR w analizie tworzyw sztucznych – od przygotowania próbki do pomiaru. Pokaz spektrometru FTIR Cary 630 oraz młynka kriogenicznego (warsztaty) (1603)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

9:45 - 10:15 Ksenonowa lampa błyskowa jako źródło promieniowania spektrofotometru UV-Vis – zalety i zastosowania – pokaz spektrofotometru Cary 60 (1630)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

12:15 - 12:45 Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1636)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

10:45 - 11:15 Spektrofotometria UV-Vis w nowoczesnym wydaniu – nowości ze świata firmy Agilent (1706)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

12:15 - 12:45 Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1709)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

10:45 - 11:15 Spektrofotometria UV-Vis w nowoczesnym wydaniu – nowości ze świata firmy Agilent (1722)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

12:15 - 12:45 Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630 (1727)

 

 

 

SA 2019

Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji (1749)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

11:15 - 11:45 Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji (1775)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

12:15 - 12:30 Analiza mikropróbek techniką FTIR (1777)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

11:15 - 11:45 Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji (1795)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

12:15 - 12:30 Analiza mikropróbek techniką FTIR (1797)

 

 

 

Ślesin 2020

Różne oblicza spektroskopowych analiz tworzyw sztucznych – porównanie metod FT-NIR i FT-IR (warsztaty) (1838)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

10:00 - 10:30 | Różne zastosowania spektrofotometrii UV-Vis (1859)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

11:15 - 11:45 | Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji (1862)

 

 

 


Hulanicki

Ślesin 2003

Chemia analityczna we współczesnym świecie (37)

 

 

 

Ślesin 2003

Analityka chemiczna - problemy, ograniczenia (38)

 

 

 

Ślesin 2004

Co z tą jakością w chemii analitycznej? (91)

 

 

 

Ślesin 2005

Analiza specjacyjna od XIX do XXI wieku (134)

 

 specjacja

 


Hyk

Ślesin 2016

Szacowanie niepewności wartości granicznych (1102)

 197 kB

 

 

Ślesin 2017

Nieliniowa krzywa kalibracyjna - konstrukcja i szacowanie niepewności (1273)

 1233 kB

 

 

Ślesin 2019

Analiza ryzyka w ocenie zgodności wyniku badań z wymaganiami (1677)

 1451 kB

 

 

Ślesin 2020

Certyfikacja materiałów odniesienia (1819)

 

 

 


Jabłońska-Czapla

Ślesin 2013

Porównanie wybranych parametrów kontroli jakości metod EDXRF oraz ICP-MS w analizie próbek środowiskowych przygotowanych techniką stapiania (796)

 

 

 

Ślesin 2014

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych (885)

 1539 kB

 specjacja

 


Jackowska

Ślesin 2008

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek. (369)

 1370 kB

 

 


Jagustyn

Ślesin 2019

Wykrywanie nielegalnego spalania odpadów – metody oceny (poster) (1666)

 

 

 


Jankowski

Ślesin 2007

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej (299)

 

 

 

Ślesin 2008

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej. (364)

 

 plazma helowa

 

Ślesin 2019

Wielopierwiastkowa analiza nanoproszków w trybie pojedynczej cząstki (1692)

 

 

 


Jaroń

Ślesin 2002

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP-OES (7)

 205 kB

 ICP-OES

  ICP


Jarosz

Ślesin 2005

Jajo - bomba cholesterolowa czy mikroelementowa (145)

 

 

 

Ślesin 2013

Sierpik - rzeczywistość czy legenda dawnej sztuki farbierskiej (771)

 

 

 


Jaszczuk

SU 2007

Oferta firmy SGE – producenta akcesoriów do GC i HPLC (335)

 

 

 


Jeleń

Ślesin 2013

Zmierzyć zapach; o analizie związków tworzących aromat żywności (770)

 

 

 


Jerzak

Ślesin 2003

Materiały odniesienia i ich racjonalne stosowanie (69)

 

 

 


Jędrzejczyk

Ślesin 2020

Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, DA-05, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz EA4/21 (1850)

 

 

 


John

SU 2004

1. Ogólne wymagania dotyczące wyposażenia wg PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania...
2. Lista pytań kontrolnych - pomoc dla auditora i auditowanego
3. Mocne i słabe obszary dotyczące nadzoru nad wyposażeniem w laboratoriach (warsztaty) (115)

 

 

 


Kalarus

Ślesin 2012

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto... (719)

 

 

 

SU 2012

Potwierdzenie metod badawczych w laboratorium (749)

 

 

 


Kała

Ślesin 2005

Środki podobnie działające do alkoholu w organizmie kierowcy (141)

 

 

 


Kietliński

Ślesin 2004

Gazy specjalne BOC - jakość przede wszystkim (102)

 

 

 


Kłodzińska

Ślesin 2017

Analiza odżywek i suplementów (1246)

 5812 kB

 

 


Knapik

Ślesin 2018

Opracowanie nowych sposobów preparatyki próbek do oznaczania Se i Te w materiałach wysokiej czystości (poster) (1547)

 

 

 

Ślesin 2018

Popioły po spalaniu węgla w elektrowniach jako źródło pierwiastków ziem rzadkich - metody oznaczania na spektrometrze ICP-OES, model 5100 Dual View, firmy Agilent (poster) (1550)

 

 

 


Kober

SA 2018

MS EDU firma szkoleniowa - co może mi dać? (1611)

 

 

 

SA 2019

Kompleksowe usługi szkoleniowe i eksperckie dla branży laboratoryjnej - nowości w ofercie MS EDU (1751)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

12:30 - 12:45 | Kompetentny dostawca usług dostarczanych z zewnątrz - usługi szkoleniowe i eksperckie dla branży laboratoryjnej (1864)

 

 

 


Konieczka

Ślesin 2005

Walidacja metodyki analitycznej - aspekty praktyczne (133)

 

 walidacja

 

SU 2005

Walidacja metodyki analitycznej
- podstawowe definicje
- sposoby wyznaczania parametrów walidacyjnych
- podstawowe problemy w trakcie procesu walidacji
- raport walidacyjny
- przykład walidacji metodyki analitycznej (warsztaty) (207)

 

 walidacja

 

Ślesin 2006

Niepewność wyniku - niepewność pomiaru (236)

 3903 kB

 

 

SU 2006

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? (warsztaty) (272)

 1991 kB

 

 

Ślesin 2007

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania (303)

 4791 kB

 

 

SU 2007

Jak wyznaczać parametry walidacyjne?
(granica wykrywalności i granica oznaczalności, definicje, sposoby wyznaczania) (warsztaty) (340)

 1568 kB

 

 

Ślesin 2008

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego. (383)

 3138 kB

 

 

SU 2008

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? Precyzja (warsztaty) (424)

 1292 kB

 

 

Ślesin 2009

Kalibracja - ważny etap procedury analitycznej (460)

 962 kB

 

 

SU 2009

Jak wyznacza się parametry walidacyjne? Dokładność i poprawność (warsztaty) (510)

 747 kB

 

 

Ślesin 2010

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS (546)

 1203 kB

 rtęć Hg

  Hg

SU 2010

Jak wyznacza się parametry walidacyjne. Przykład walidacji. (warsztaty) (584)

 676 kB

 

 

Ślesin 2011

Kapusta - głowa … pełna (629)

 

 

 

Ślesin 2011

Kalibracja bez tajemnic (639)

 695 kB

 

 

SU 2011

Materialy odniesienia w praktyce laboratoryjnej (657)

 3743 kB

 

 

SU 2011

Jak wykorzystywać wyniki badań biegłości. (warsztaty) (661)

 2495 kB

 

 

Ślesin 2012

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności? (724)

 

 

 

SU 2012

Abc walidacji (739)

 

 walidacja

 

SU 2012

Walidacja w praktyce (warsztaty) (747)

 

 walidacja

 

Ślesin 2013

Stosowanie i interpretacja kart kontrolnych (815)

 

 

 

SU 2013

Czym jest wynik analityczny (835)

 2457 kB

 

 

SU 2013

Problemy zapisu wyniku (warsztaty) (851)

 416 kB

 

 

Ślesin 2014

Niepewność etapu pobierania próbek (900)

 2707 kB

 

 

Ślesin 2014

Statystyka matematyczna - narzędzie do opracowania i interpretacji wyników pomiarów (921)

 387 kB

 

 

SA 2014

Równoważność metod badawczych (939)

 303 kB

 

 

SA 2014

Równoważność metod badawczych (warsztaty) (946)

 283 kB

 

 

Ślesin 2015

Odchylenie standardowe - od teorii do praktyki (1030)

 1062 kB

 

 

SA 2015

Powrót do niepewności (1043)

 722 kB

 

 

SA 2015

Powrót do niepewności 2 (warsztaty) (1049)

 

 

 

Ślesin 2016

Wzorce i materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - rola i zasady stosowania
(1126)

 4065 kB

 

 

WA2016 -Rzeszów-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1143)

 2524 kB

 

 

WA2016 -Białystok-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1174)

 

 

 

SA 2016

Kalibracja - nie zawsze prosta (warsztaty) (1195)

 1189 kB

 kalibracja

 

WA2016 -Szczecin-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1206)

 

 

 

WA2016 -Wrocław-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1218)

 

 

 

Ślesin 2017

Spójnie o spójności pomiarowej (1295)

 2768 kB

 

 

WA2017 -Lublin-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1308)

 

 

 

WA2017 -Olsztyn-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1324)

 

 

 

WA2017 -Katowice-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1345)

 

 

 

SA 2017

Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi (warsztaty) (1366)

 993 kB

 

 

WA2017 -Łódź-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1382)

 

 

 

WA2017 -Toruń-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1405)

 

 

 

WA2017 -Sopot-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1423)

 

 

 

WA2018 -Kraków-

11:30 - 12:00 Certyfikowane Materiały Odniesienia w systemie kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów (1517)

 

 

 

WA2018 -Radom-

11:30 - 12:00 Certyfikowane Materiały Odniesienia w systemie kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów (1537)

 

 

 

WA2018 -Opole-

11:30 - 12:00 Certyfikowane Materiały Odniesienia w systemie kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów (1559)

 

 

 

Ślesin 2019

O granicy wykrywalności raz jeszcze... (1660)

 

 

 

SA 2019

Precyzyjnie, poprawnie, dokładnie i (nie)pewnie... (warsztaty) (1758)

 

 

 

Ślesin 2020

Graficzne przedstawianie wyników pomiarów - błędy, niekonsekwencje, interpretacja (1818)

 

 

 


Kopciuch

Ślesin 2007

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych (327)

 

 

 


Korol

Ślesin 2004

Krajowe Laboratorium Pasz - zadania i zakres badań środków żywienia zwierząt (82)

 263 kB

 

 

Ślesin 2011

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS - przykłady wykorzystania wyników (620)

 593 kB

 

 

Ślesin 2012

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium (711)

 

 

 

Ślesin 2013

Jak wykorzystać wyniki PT do szacowania niepewności metody? (818)

 

 

 

Ślesin 2014

Nowa aparatura - stare problemy przygotowania próbki do badań na przykładzie pasz (923)

 951 kB

 

 

Ślesin 2015

Wpływ wybranych elementów cyklu pomiarowego na jakość wyniku analitycznego (1026)

 

 

 

Ślesin 2016

Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium
(1122)

 1389 kB

 

 

Ślesin 2016

Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich (poster) (1158)

 

 

 

Ślesin 2017

Wpływ przygotowania próbki na wynik pomiaru (1274)

 1618 kB

 

 

Ślesin 2018

Ocena stopnia chelatowania żelaza w chelacie aminokwasowym metodą FTIR (poster) (1460)

 

 

 

Ślesin 2018

Szacowanie niepewności wyników badań pasz na podstawie wieloletnich porównań międzylaboratoryjnych (1487)

 

 

 

Ślesin 2019

Ważność wyników pomiarów analitycznych (1676)

 1142 kB

 

 

Ślesin 2020

Rola chemii analitycznej w kształtowaniu produkcji zwierzęcej ukierunkowanej na jakość, bezpieczeństwo żywności i środowisko (1829)

 

 

 


Koroniak

Ślesin 2005

Co nowego po KBN-ie (131)

 

 

 


Kosobucki

Ślesin 2012

Rola i znaczenie materii organicznej gleb (702)

 

 

 


Kot-Wasik

Ślesin 2013

Pobieranie, transport i przechowywanie próbek - źródłem pierwszych błędów analityka (814)

 

 

 

Ślesin 2014

Od HPLC do UPLC (919)

 1837 kB

 HPLC
UPLC

 

Ślesin 2015

Płyny w stanie nadkrytycznym jako "super" medium do ekstrakcji i chromatografii (1023)

 

 

 

Ślesin 2016

Rozdzielenie od podstaw czyli wszystko (?) o kolumnie chromatograficznej
(1121)

 4154 kB

 

 

Ślesin 2017

Identyfikacja substancji w chromatografii cieczowej (1289)

 13775 kB

 

 

Ślesin 2018

Jak uniknąć wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych w chromatografii (1506)

 

 

 

Ślesin 2019

Wymagania stawiane kolumnie chromatograficznej w chromatografii cieczowej (1693)

 6167 kB

 

 


Kowalewska

Ślesin 2009

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość (462)

 741 kB

 AAS

  AAS

Ślesin 2010

Oznaczanie metali w konwencjonalnych paliwach silnikowych i biopaliwach - potrzeby, metody analityczne, perspektywy rozwoju (551)

 2010 kB

 

 

Ślesin 2011

Tajemnice FAAS, czyli oznaczanie ołowiu w benzynie (618)

 

 ołów Pb
AAS

  Pb

Ślesin 2011

Bufory i modyfikatory w AAS (640)

 

 roztwór buforowy
modyfikatory matrycy

  Modyf.

Ślesin 2013

Badania biegłości w zakresie oznaczeń siarki w paliwach samochodowych: za, a nawet przeciw (781)

 

 

 

Ślesin 2014

Meandry korekcji tła w AAS (882)

 

 AAS

  AAS

Ślesin 2015

Oznaczanie krzemu na śladowym poziomie zawartości - obecne możliwości i ograniczenia różnych technik pomiarowych i procedur analitycznych (985)

 

 krzem Si

  Si

Ślesin 2016

Krzywa kalibracyjna w LS AAS i HR-CS AAS
(1084)

 

 

 

Ślesin 2019

Wprowadzanie roztworów organicznych do płomienia i plazmy (1716)

 

 

 

Ślesin 2020

Oznaczanie fluoru w produktach naftowych - wyzwania, problemy i sukcesy (1816)

 

 

 


Kowalska

Ślesin 2019

Zasoby Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (poster) (1668)

 

 

 


Krawczyk

Ślesin 2009

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych (447)

 732 kB

 

 

Ślesin 2015

Wielopierwiastkowe, sekwencyjne oznaczanie wybranych pierwiastków techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej po wstępnym zatężaniu na nanomateriałach węglowych (1025)

 

 AAS

  AAS


Kubecki

Ślesin 2016

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich
(1149)

 1709 kB

 GC

 


Kubiak

Ślesin 2020

Analiza całkowitego węgla organicznego – łatwość obsługi w połączeniu z wysoką precyzją pomiaru (warsztaty) (1840)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

9:30 - 10:00 | Spektrometry HR-CS AAS / ICP-OES / ICP-MS – porównanie wysokorozdzielczego spektrometru absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania, optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną oraz spektrometru mas (1858)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

13:30 - 13:50 | Analiza ogólnego węgla organicznego - prezentacja analizatora TOC z wysokotemperaturowym spalaniem przy użyciu katalizatora (1867)

 

 

 


Lechowicz

Ślesin 2004

Metodyka identyfikacji i oznaczania wybranych substancji halucynogennych dla potrzeb opiniowania sądowego (85)

 1331 kB

 

 


Leśniewska

Ślesin 2005

Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym (136)

 

 platyna Pt
pallad Pd

  Pt
Pd


Lewandowski

Ślesin 2018

Działania Głównego Urzędu Miar dla polskiej gospodarki (1453)

 

 

 


Ligor

Ślesin 2010

Analiza oddechu - wykorzystanie w diagnostyce medycznej (565)

 

 analiza oddechu

 


Machowski

Ślesin 2018

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska - zastosowanie przenośnych systemów pomiarowych rtęci, firmy Nippon Instruments (1500)

 

 

 

SA 2018

Monitoring poziomu rtęci w próbkach środowiskowych (przykładowe pomiary w gazach, cieczach i ciałach stałych) (1610)

 

 

 

SA 2019

Analiza rtęci w wodzie pitnej, w próbkach biologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem najnowszych regulacji - pomiary demonstracyjne (warsztaty) (1745)

 

 

 


Maćkowiak

SU 2011

Kontrola jakości wyników analiz rutynowych w laboratorium "Ekolab" Sp. z o.o. (659)

 

 Ekolab
kontrola jakości

 


Malejko

Ślesin 2012

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji (683)

 

 

  Pt
Rh


Marciniec

Ślesin 2011

Promieniotwórczość w lecznictwie - w stronę sterylizacji radiacyjnej (610)

 

 promieniotwórczość

 


Marek

WA2017 -Lublin-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1305)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Lublin-

Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1310)

 

 

 

WA2017 -Olsztyn-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1321)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Olsztyn-

Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1326)

 

 

 

WA2017 -Katowice-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1340)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Katowice-

Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1347)

 

 

 

WA2017 -Łódź-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1379)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Łódź-

Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1384)

 

 

 

WA2017 -Toruń-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1402)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Toruń-

Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1407)

 

 

 

WA2017 -Sopot-

Czy czas iść na emeryturę? 70 lat Cary (1419)

 

 UV-Vis
Cary 60

  UV-Vis

WA2017 -Sopot-

Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych. (1425)

 

 

 

WA2018 -Kraków-

10:15 10:45 Mikropróbki – wyzwanie dla spektroskopii FT-IR (1514)

 

 

 

WA2018 -Radom-

10:15 10:45 Mikropróbki – wyzwanie dla spektroskopii FT-IR (1533)

 

 

 

WA2018 -Opole-

10:15 10:45 Mikropróbki – wyzwanie dla spektroskopii FT-IR (1556)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

12:45 - 13:15 Przekraczamy granice - wysokorozdzielcze obrazowanie IR (1596)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

12:45 – 13:15 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1637)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

12:45 – 13:15 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1710)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

12:45 – 13:15 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1728)

 

 

 


Matras

Ślesin 2017

Przedstawianie wyników badań i wzorcowań w podejściu wymagań normy ISO IEC 17025 (1232)

 

 

 


Matusiewicz

Ślesin 2002

Wprowadzenie próbek analitycznych do plazmy w emisyjnej spektrometrii atomowej (5)

 

 ICP-OES

  ICP

Ślesin 2006

Postęp i kierunki rozwoju metod przygotowania próbek (mineralizacja, roztwarzanie) w analitycznej spektrometrii atomowej (AAS, AFS, OES) (227)

 5550 kB

 

 

Ślesin 2009

Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycznej: nowe wyzwania i możliwości (444)

 1406 kB

 

 


Matuszczyk

Ślesin 2006

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (258)

 1819 kB

 WSSE

 


Mazerski

Ślesin 2009

Chemometria w analityce chemicznej (489)

 1385 kB

 chemometria

 


Mazurek

Ślesin 2019

Wykrywanie nielegalnego spalania odpadów – algorytm klasyfikacyjny IChPW (poster) (1667)

 

 

 


Michalski

Ślesin 2007

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania. (324)

 544 kB

 chromatografia

 

SU 2007

Jak wybrać odpowiednia kolumnę do chromatografii gazowej (333)

 

 chromatografia

 


Mikołajczyk

Ślesin 2011

Nowe trendy rozwoju w biotechnologii i mechatronice (632)

 

 

 


Milczarek

WA2016 -Rzeszów-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania. Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1140)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR

WA2016 -Białystok-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1172)

 

 FTIR
Cary 630

  FTIR


Mowatt

Ślesin 2011

Pokaz chromatografu cieczowego firmy Dynamic Extractions (warsztaty) (625)

 

 

 


Musiałek

SA 2018

Określenie zawartości wilgoci w próbkach (1615)

 

 

 


Musset

Ślesin 2007

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych (304)

 

 SGE
chromatografia

 


Muźnierowska

SU 2008

Zagospodarowanie przestrzeni laboratoryjnej w aspekcie normy akredytacyjnej PN-EN 17025 (421)

 

 

 


Namieśnik

Ślesin 2004

Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) (84)

 313 kB

 

 

Ślesin 2006

Przygotowanie próbek - klucz do sukcesu analitycznego (220)

 6021 kB

 

 

Ślesin 2007

Analityka śladów - problemy i wyzwania (286)

 1181 kB

 

 

Ślesin 2008

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania. (356)

 1567 kB

 

 

Ślesin 2009

Zielona chemia analityczna (438)

 1724 kB

 

 

Ślesin 2010

Kontrola profili i zawartości związków bioaktywnych w owocach i warzywach w trakcie procesów przetwarzania (526)

 6571 kB

 

 

Ślesin 2011

Chemiczne sekrety miodu (603)

 

 

 

Ślesin 2012

Zielona Chromatografia (676)

 

 

 

Ślesin 2013

Materialy odniesienia; rola, problemy i wyzwania (762)

 

 

 

Ślesin 2014

Próbniki pasywne - niedocenione narzędzie analityczne (870)

 8917 kB

 

 

Ślesin 2014

Od gazowych mieszanin do certyfikowanego materiału odniesienia (888)

 

 

 

Ślesin 2015

Analityka chemiczna - problemy i wyzwania (962)

 

 

 

Ślesin 2016

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Problemy i wyzwania dla analityka
(1065)

 2091 kB

 

 

Ślesin 2017

Ocena uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych (1230)

 2956 kB

 

 

Ślesin 2019

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów (1649)

 

 

 


Niedbalska

WA2020 -Lublin-

12:45 - 13:15 | Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1865)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

13:50 - 14:00 | Cloud Metric - zaawansowany system monitorowania warunków otoczenia (1868)

 

 

 


Niedzielski

Ślesin 2002

Źródła błędów w technice generowania wodorków (23)

 184 kB

 generator wodorków

 

Ślesin 2003

Techniki łączone w analizie specjacyjnej, czyli między chromatografią a spektrometrią (74)

 

 

 

Ślesin 2004

Technika łączona HPLC-HG-AAS, czyli znów o analityce specjacyjnej (81)

 4184 kB

 HPLC-HG-AAS,

 

Ślesin 2005

Technika generowania wodorków w badaniu środowiska - po co nam analiza specjacyjna (169)

 

 wodorki

 

Poznań 2005

System generacji wodorków i zimnych par rtęci (183)

 

 generowanie wodorków
rtęć Hg

  Hg

Ślesin 2006

W poznawaniu tajemnic przyrody - czyli kolejne słów kilka o wodorków generowaniu (260)

 

 generowanie wodorków

 

Ślesin 2014

Generowanie wodorków... (924)

 3286 kB

 wodorki
selen Se
arsen As

  Se
As

SA 2014

Powietrze zamiast gazów w analityce? Agilent MP-AES, czyli mikrofalowo wzbudzona plazma
z detekcją emisyjnej spektrometrii atomowej. (940)

 2287 kB

 MP-AES

  MP

SA 2014

Citius-Altius-Fortius (łac. szybciej, wyżej, silniej):
szybka sekwencja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS-AAS) (warsztaty) (947)

 2084 kB

 FS AAS

  AAS

Ślesin 2015

Zapewnienie jakości wyników w technikach FSAAS i MIP-OES (984)

 

 FS AAS
MP-OES

  MP

SA 2015

MP - doskonała alternatywa dla płomieniowej AAS.
Pokaz spektrometru emisyjnego 4200 MP firmy Agilent Technologies (warsztaty) (1050)

 

 MP-OES

  MP

SA 2016

Od epoki żelaza do Arktyki: aplikacje analityczne i różne oblicza plazmy w optycznej spektrometrii emisyjnej (1190)

 7475 kB

 

 

Ślesin 2017

Plazma kontra plazma - optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska (1293)

 9966 kB

 

 

SA 2017

Plazma... (1363)

 37831 kB

 

 

Ślesin 2018

Emisyjna spektrometria optyczna w badaniach środowiska (1504)

 

 

 

Ślesin 2019

Chemia analityczna nie tylko w laboratorium - problem reprezentatywności (1687)

 6136 kB

 

 

Ślesin 2020

Badania geochemiczne w Arktyce - klucz do zrozumienia zmian klimatycznych (1834)

 

 

 

Ślesin 2020

Szeroki zakres ICP MS - nowe oblicze analizy śladowej (warsztaty) (1839)

 

 

 


Noda

Ślesin 2011

Oznaczanie Hg w żywności przy wykorzystaniu analizatora rtęci (644)

 

 rtęć Hg

  Hg


Noetzel

Ślesin 2015

Reduce metal analysis times and costs with a new and innovative ICP-OES (1008)

 

 ICP-OES

  ICP

Ślesin 2018

Agilent ICP-OES 5110 for various application – save time and money (1527)

 

 ICP-OES

  ICP


Novotný

Ślesin 2013

Zalety i optymalizacja nebulizacji ultradźwiękowej w technice ICP-OES (776)

 

 nebulizacja
ultradżwiękowa
ICP-OES

  ICP


Okulus

Ślesin 2018

Zastosowanie metod analitycznych w charakterystyce dentystycznych materiałów kompozytowych (1451)

 

 

 


Orzechowicz

SU 2005

Nowoczesna Chemia Analityczna - oferta Sigma-Aldrich (204)

 

 Sigma-Aldrich

 


Orzechowski

Ślesin 2017

Wykorzystanie spektrometru FT-IR Cary 630 do określania półilościowego składu mineralogicznego skał zbiornikowych (poster) (1253)

 

 

 


Orzeł

Ślesin 2017

Modelowanie nieselektywnych sygnałów analitycznych w kontekście kontroli jakości wybranych produktów (1237)

 1592 kB

 

 

SA 2018

Czułe, efektywne, tanie i przyjazne środowisku pomiary fluorescencyjne ułatwiające analizy próbek o złożonej matrycy chemicznej (1614)

 

 

 


Ostrowski

SU 2011

Przykłady oznaczania pierwiastkow w matrycach trudnych metodą ICP-OES (656)

 

 ICP-OES

  ICP

Ślesin 2013

Wprowadzanie zawiesiny do plazmy argonowej ICP-OES w analizie materiałów trudno roztwarzalnych (788)

 

 ICP-OES

  ICP

Ślesin 2019

Walidacja procedur oznaczania wybranych mikroskładników w nawozach mineralnych techniką ICP-OES w świetle Normy PN-EN 16963:2018-03 (1656)

 

 

 


Pakieła

Ślesin 2019

Materiały odniesienia w zapewnieniu spójności pomiarowej (1671)

 

 

 


Pałatajko

Ślesin 2006

Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz na bazie drożdży wzbogaconych w selen (229)

 2971 kB

 selen Se
HPLC

  Se


Parczewski

Ślesin 2001

Chemometria - metody i zastosowania (26)

 

 chemometria

 

Ślesin 2003

O filozofii korelacji (49)

 

 korelacja

 

Ślesin 2004

Halucynogeny - magia, zwidy, sztuka, chemia, analityka (83)

 1473 kB

 

 

Ślesin 2006

O przenoszeniu błędów w analizie chemicznej (234)

 2850 kB

 

 

Ślesin 2009

Chemometryczne ABC (464)

 1330 kB

 chemometria

 

Ślesin 2011

Techniki LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych (609)

 

 

 


Paryjczak

Ślesin 2003

Nowa ustawa o finansowaniu nauki (52)

 

 

 


Pasławski

Ślesin 2006

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES (249)

 467 kB

 

 

Ślesin 2008

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora. (403)

 584 kB

 

 

SU 2008

Audit techniczny w laboratorium ASA czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytującej lub auditu wewnętrznego (warsztaty) (425)

 

 

 

Ślesin 2009

Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością - mit, konieczność czy alibi (494)

 

 

 

SU 2009

Stosowanie materiałów odniesienia i udział w porównaniach międzylaboratoryjnych jako element potwierdzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników (505)

 

 

 

SU 2009

Źródła niepewności i niepewność pomiarów metodą FAAS (warsztaty) (511)

 

 

  AAS

SU 2010

Źródła błędów w laboratorium ASA. (577)

 

 

  AAS

SU 2010

Źródła błędów w laboratorium ASA. (warsztaty) (585)

 

 

  AAS

Ślesin 2011

Jakość kontroli jakości (636)

 

 

 

SU 2013

Jakość kontroli jakości (warsztaty) (855)

 

 

 

Ślesin 2014

Ślesin analityczny 20 lat póżniej - nowe kryteria akredytacji (922)

 

 

 

SA 2014

Kieszonkowy podręcznik chemika analityka (941)

 

 

 

SA 2014

Kieszonkowy podręcznik chemika analityka (warsztaty) (948)

 

 

 

Ślesin 2015

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych (966)

 

 

 

SA 2015

Zapisy techniczne w laboratorium chemicznym (warsztaty) (1051)

 

 

 

Ślesin 2016

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych
(1105)

 

 

 

SA 2016

Audyt techniczny procedury badawczej - od przyjęcia zlecenia do raportu z badań (warsztaty) (1197)

 

 audyt

 

Ślesin 2017

Problemy szacowania niepewności pomiarów w rutynowych laboratoriach chemicznych (1290)

 

 

 

SA 2017

Przewodnik jakości w chemii analitycznej. Wprowadzenie do akredytacji.
Nowe wydanie EURACHEM/CITAC Guide, QAC 2016 (warsztaty) (1367)

 

 

 

Ślesin 2018

Pobieranie próbek w świetle znowelizowanej normy ISO 17025 (1501)

 

 

 

Ślesin 2019

Zarządzanie personelem w laboratorium chemicznym w świetle znowelizowanej normy ISO 17025 (1688)

 

 

 

Ślesin 2020

Pobieranie próbek środowiskowych w świetle zmian klimatycznych (1835)

 

 

 


Patelska

SU 2011

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej. (warsztaty) (662)

 

 

 

SU 2012

Akademia pipetowania (warsztaty) (750)

 375 kB

 

  Pipety


Pawlaczyk

Ślesin 2019

Przegląd badań z zakresu próbek kryminalistycznych za pomocą technik mikropróbkowania laserowego połączonego ze spektrometrią mas (1675)

 

 

 


Piątek

SU 2011

Prezentacja wybranych pozycji z oferty firmy CHEMPUR: ultraczyste kwasy do techniki ASA/ICP, woda i rozpuszczalniki HPLC, wzorce GC, wzorce UV-Vis. (652)

 

 

 


Pietrzak

Ślesin 2020

Najwyższa jakość w nowej odsłonie – Certyfikowane Materiały Odniesienia Laboratorium Chemii GUM (poster) (1823)

 

 

 


Pietrzykowski

Ślesin 2002

Sprawdzanie i wzorcowanie spektrofotometrów UV-Vis-NIR za pomocą materialnych wzorców miar (22)

 

 UV-Vis/NIR

 


Pokrzywnicka

Ślesin 2014

Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych (891)

 

 

 


Poślednik

SU 2005

Oznaczanie rtęci w trudnych próbkach (201)

 

 rtęć Hg

  Hg

SU 2013

Nowoczesne techniki oznaczania rtęci (843)

 1867 kB

 rtęć Hg

  Hg

Ślesin 2016

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska. Analizatory rtęci - możliwości i ich zastosowanie w pomiarach przemysłowych
(1148)

 3186 kB

 rtęć Hg

  Hg

SA 2017

Warsztaty aparaturowe
Sprawdź poziom rtęci w swoim organizmie - badanie stężenia Hg we włosach za pomocą automatycznego analizatora firmy Nippon Instruments Corporation (warsztaty) (1391)

 

 

 


Ptaszek-Budniok

Ślesin 2016

Problemy analityczne oznaczania wyższych węglowodorów aromatycznych w próbkach mocno zanieczyszczonych gleb przemysłowych (poster) (1162)

 

 

 


Pyrzyńska

Ślesin 2005

Blaski i cienie stosowania stałych sorbentów w analizie specjacyjnej pierwiastków (157)

 

 specjacja

 


Quarles

Ślesin 2016

LIBS i ablacja laserowa – wszechstronne techniki analityczne
(1089)

 

 LIBS
LA

  LA


Ramsza

Ślesin 2002

Program do zarządzania pracą laboratorium/-ów LABORATORIUM 2000 - nowości (18)

 

 

 

Ślesin 2001

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu (27)

 

 

 

Ślesin 2003

Centra decyzyjne obrotu próbkami w programie LABORATORIUM 2000 (60)

 

 

 

Ślesin 2004

ARCHIWUM – źródło wiedzy (94)

 

 

 

Ślesin 2005

Kodowanie próbek - kaprys czy potrzeba (147)

 

 

 

Ślesin 2006

Nowatorskie rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej w laboratorium (240)

 

 

 

Ślesin 2006

Nebulizer mikrokapilarny – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju (256)

 656 kB

 

 

Ślesin 2009

Zastosowania nebulizera ultradźwiękowego NOVA-1/2 (485)

 1174 kB

 nebulizacja
ultradźwiękowa

 

Ślesin 2014

Dylematy konstrukcji optycznych spektrometrów emisyjnych z plazmowymi źródłami wzbudzenia (886)

 

 

 

Ślesin 2015

Szybki optyczny spektrometr emisyjny ze źródłem wzbudzenia w postaci wirującej plazmy helowej (1006)

 1474 kB

 

 


Reszke

Ślesin 2002

Mineralizacja mikrofalowa - podstawowe przyczyny i źródła błędów (19)

 

 mineralizacja

 

Ślesin 2001

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia (28)

 

 mineralizacja

 

Ślesin 2004

Urządzenia mikrofalowe w akredytowanym laboratorium analitycznym (86)

 1036 kB

 mineralizacja

 

SA 2015

Ekstremalne zastosowania mineralizatora mikrofalowego Magnum V2 (1046)

 

 mineralizacja

 

WA2016 -Rzeszów-

Przygotowanie probek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1137)

 

 mineralizacja

 

WA2016 -Białystok-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1170)

 

 mineralizacja

 

WA2016 -Szczecin-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1204)

 

 mineralizacja

 

WA2016 -Wrocław-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1216)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Lublin-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1302)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Olsztyn-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1319)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Katowice-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1338)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Łódź-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1377)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Toruń-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1400)

 

 mineralizacja

 

WA2017 -Sopot-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1417)

 

 mineralizacja

 

WA2018 -Kraków-

9:10 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1512)

 

 

 

WA2018 -Radom-

9:10 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1531)

 

 

 

WA2018 -Opole-

9:10 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1554)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

9:10 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1582)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

9:10 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1629)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1697)

 

 

 


Rozum

SU 2013

Spektroskopia w podczerwieni - możliwości i zastosowania (840)

 1975 kB

 FTIR

  FTIR


Rozum-Kerstan

Ślesin 2015

Dobra praktyka laboratoryjna w pomiarach spektrofotometrycznych oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (warsztaty) (1015)

 

 GLP
dobra praktyka
laboratoryjna
Cary 60

  UV-Vis


Russo

Ślesin 2012

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds (697)

 

 ablacja laserowa
LIBS

  LA


Rybicka

Ślesin 2018

Minerals in grain gluten-free products (poster) (1551)

 

 

 


Saba

Ślesin 2016

Oznaczanie składników mineralnych w grzybie sarniak (sarcodon imbricatus) z terenu polski północnej – wraz z analizą chemometryczną
(poster) (1160)

 

 

 


Schoener

SA 2016

Mars 6 z technologią iWave – rewolucja w mineralizacji próbek (warsztaty) (1196)

 

 

 


Scholz

Ślesin 2020

SENSITIVITY MATTERS - Advanced Applicability
of ICP-OES and ICP-MS Techniques of Analytik Jena (1855)

 

 

 


Sieczyńska

Ślesin 2018

Oznaczenie wybranych metali ciężkich w wyrobach włókienniczych przeznaczonych na dziecięce obuwie profilaktyczne (poster) (1546)

 

 

 

SA 2018

Oznaczenie wybranych metali ciężkich w skórze bydlęcej przeznaczonej na dziecięce obuwie profilaktyczne (poster) (1627)

 

 

 

Ślesin 2019

Wymagania znaku ,,Zdrowa Stopa” w świetle badań wyrobów tekstylnych przeznaczonych na obuwie dziecięce (poster) (1665)

 

 

 

SA 2019

Oznaczenie wybranych metali ciężkich w skórach przeznaczonych na dziecięce obuwie profilaktyczne (poster) (1785)

 

 

 


Siepak

Ślesin 2010

Postęp w analityce kompleksów glinu w próbkach rzeczywistych nadwarciańskiego hydroekosystemu (532)

 1490 kB

 związki kompleksowe
glin Al

  Al


Silberring

Ślesin 2002

Alchemia miłości (17)

 

 

 

Ślesin 2001

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna (29)

 

 

 

Ślesin 2003

'Forever young' - czyli sposoby na wieczną młodość (55)

 

 

 

Ślesin 2004

"Piękna i Bestia” - czyli leki dawne i całkiem nowe (92)

 

 

 

Ślesin 2005

Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, czyli rzecz o alkoholu, narkotykach i kacu (158)

 

 

 

Ślesin 2006

Wróg czy przyjaciel, czyli rozmowy o bólu (251)

 

 

 

Ślesin 2007

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face (315)

 

 

 

Ślesin 2008

Pożądanie. (398)

 

 

 

Ślesin 2009

Wielkie Żarcie (480)

 

 

 

Ślesin 2010

Viagra dla mózgu (556)

 

 

 

Ślesin 2011

The Cult (630)

 

 

 


Siwek

SU 2012

Nowe laboratorium, nowe standardy (740)

 

 

 

SU 2013

Mineralizacja w systemach otwartych (838)

 760 kB

 mineralizacja

 


Skorek

Ślesin 2015

Nanorurki węglowe w zatężaniu i oznaczaniu pierwiastków śladowych techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (nagrodzona praca doktorska) (973)

 

 nanorurki węglowe
XRF

 


Skrzydlewska

Ślesin 2002

Spektrometria ICP-TOF MS (11)

 

 ICP TOF MS

 


Słomińska

Ślesin 2014

Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych (889)

 

 

 


Smolec

Ślesin 2001

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych (30)

 

 ICP

  ICP


Socha

Ślesin 2010

Selen w żywności (561)

 2073 kB

 selen Se
AAS / ASA

  Se


Sowiński

Poznań 2005

Modyfikatory matrycy (190)

 

 modyfikatory

  Modyf.

SU 2005

Wybrane aspekty rozwiązań technicznych GBC w spektrometrach AAS
- interpretacja pojęcia EHT
- dyskusja (warsztaty) (211)

 

 

 

SU 2006

Deuterowa korekcja tła w praktyce (warsztaty) (277)

 789 kB

 korekcja tla AAS

  Lampy
D2

SU 2008

Modyfikatory matrycy (420)

 637 kB

 modyfikatory

  Modyf.

SU 2009

Weryfikacja parametrów pomiarowych spektrometrów AAS (warsztaty) (512)

 

 

 

SU 2010

Ślepa próba. (warsztaty) (586)

 852 kB

 

 

SU 2011

Technika generacji wodorków (warsztaty) (663)

 1520 kB

 wodorki

 

SU 2012

Podstawowe obliczenia w chemii analitycznej (warsztaty) (748)

 2148 kB

 

 

SU 2013

Źródła światła w AAS (warsztaty) (853)

 1265 kB

 lampy HCL
AAS / ASA

  Lampy
HCL


Staneczko-Baranowska

Ślesin 2014

Analityka biomedyczna - potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe, perspektywy (896)

 2394 kB

 

 


Staniak

SA 2017

Warsztaty aparaturowe
Minimalna naważka szybko i dokładnie (warsztaty) (1394)

 1344 kB

 

 


Stanisławska

Ślesin 2016

Analysis of occupational exposure to toxic metals using J200 Tandem LA-LIBS Instrument (poster) (1157)

 

 LA-LIBS

  LA


Stawny

Ślesin 2011

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej (612)

 

 

 


Stec

Ślesin 2008

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana. (397)

 517 kB

 fotometria

  Fotometr


Stepnowski

Ślesin 2016

Narzędzia analityczne w ocenie obecności, skutków i rozprzestrzeniania niektórych farmaceutyków w środowisku
(1067)

 4690 kB

 

 


Stochaj-Yamani

Ślesin 2017

Śladami pierwiastków za pomocą technik sprzężonych ICP-MS (1333)

 3644 kB

 

 

SA 2017

Tandemowa spektrometria mas ICP-QQQ - eleganckie rozwiązanie w analizie wielopierwiastkowej (1362)

 

 

 

SA 2018

Spektrometry ICP-MS - konfiguracja a potrzeby analityczne laboratorium (1612)

 

 

 


Strzelak

Ślesin 2016

Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej
(1078)

 

 

 


Studzińska

Ślesin 2015

Analiza izotopowa, pierwiastkowa i cząsteczkowa, czyli odkrywanie tajemnic przyrody (992)

 

 

 


Szczepanik

Ślesin 2007

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A." (322)

 

 Bielmar

 


Szczepankiewicz

Ślesin 2005

POCH S.A. (167)

 

 POCH

 


Szefer

Ślesin 2010

Składniki mineralne w łańcuchu pokarmowym człowieka: środowisko - suplementy diety (527)

 2887 kB

 

 


Szkoda

Ślesin 2006

Analiza śladowa pierwiastków w żywności zwierzęcego pochodzenia - ocena jakości badań (254)

 7895 kB

 

 

SU 2007

Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w laboratorium analitycznym (336)

 

 

 


Szkolmowski

Ślesin 2002

Nowe kierunki rozwoju GBC Scientific Equipment w Polsce (8)

 1660 kB

 

 

Ślesin 2003

Nowe formy kontaktu z klientem (42)

 

 

 

Ślesin 2004

GBC – 25 lat innowacji (98)

 

 

 

Ślesin 2005

GBC - Blaski i cienie wieloletniej obecności na rynku (126)

 

 

 

Ślesin 2006

Nowości z GBC (223)

 8266 kB

 GBC

 

SU 2006

SGE (269)

 720 kB

 

 

SU 2006

Wybrane aspekty rozwiązań technicznych GBC w AAS (281)

 

 

 

Ślesin 2007

GBC Polska (289)

 

 

 

SU 2007

Droga wymiany informacji Klient-Firma; teoria a życie.
Praktyczny pokaz fotometru płomieniowego nowej generacji (warsztaty) (344)

 

 

  Fotometr

Ślesin 2008

GBC Polska (362)

 

 

 

SU 2008

Droga wymiany informacji Użytkownik-Firma. Rok po uruchomieniu Biura Serwisowego. (warsztaty) (426)

 

 

 

Ślesin 2009

GBC Polska (442)

 

 

 

Ślesin 2010

GBC Polska (530)

 

 

 

Ślesin 2011

GBC Polska (605)

 

 

 

Ślesin 2012

GBC Polska (679)

 

 

 

Ślesin 2013

Spektrum nowych możliwości (765)

 

 

 

Ślesin 2014

20 lat jak jeden dzień (875)

 

 

 

Ślesin 2015

Nowości firmy Agilent Technologies (968)

 

 Agilent

 

SA 2015

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1041)

 

 Agilent

 

Ślesin 2016

Nowości firmy Agilent Technologies (1070)

 

 Agilent

 

WA2016 -Rzeszów-

Wprowadzenie (1136)

 

 Agilent

 

WA2016 -Rzeszów-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1144)

 

 Agilent

 

WA2016 -Białystok-

Wprowadzenie (1169)

 

 Agilent

 

WA2016 -Białystok-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1175)

 

 Agilent

 

SA 2016

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1184)

 

 Agilent

 

WA2016 -Szczecin-

Wprowadzenie (1202)

 

 Agilent

 

WA2016 -Szczecin-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1207)

 

 Agilent

 

WA2016 -Wrocław-

Wprowadzenie (1215)

 

 Agilent

 

WA2016 -Wrocław-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1219)

 

 Agilent

 

Ślesin 2017

Nowości firmy Agilent Technologies (1233)

 

 Agilent

 

WA2017 -Lublin-

Wprowadzenie (1301)

 

 Agilent

 

WA2017 -Lublin-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1307)

 

 Agilent

 

WA2017 -Olsztyn-

Wprowadzenie (1318)

 

 Agilent

 

WA2017 -Olsztyn-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1323)

 

 Agilent

 

WA2017 -Katowice-

Wprowadzenie (1337)

 

 Agilent

 

WA2017 -Katowice-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1342)

 

 Agilent

 

SA 2017

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1357)

 

 Agilent

 

WA2017 -Łódź-

Wprowadzenie (1376)

 

 Agilent

 

WA2017 -Łódź-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1381)

 

 Agilent

 

WA2017 -Toruń-

Wprowadzenie (1399)

 

 Agilent

 

WA2017 -Toruń-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1404)

 

 Agilent

 

WA2017 -Sopot-

Wprowadzenie (1416)

 

 Agilent

 

WA2017 -Sopot-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1422)

 

 Agilent

 

Ślesin 2018

Nowości firmy Agilent Technologies (1447)

 

 Agilent

 

WA2018 -Kraków-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1511)

 

 Agilent

 

WA2018 -Kraków-

11:00 - 11:30 Nowoczesne techniki spektroskopowe (1516)

 

 Agilent

 

WA2018 -Radom-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1530)

 

 Agilent

 

WA2018 -Radom-

11:00 - 11:30 Nowoczesne techniki spektroskopowe (1536)

 

 Agilent

 

WA2018 -Opole-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1553)

 

 Agilent

 

WA2018 -Opole-

11:00 - 11:30 Nowoczesne techniki spektroskopowe (1558)

 

 Agilent

 

WA2018 -Kielce-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1581)

 

 Agilent

 

SA 2018

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1608)

 

 Agilent

 

WA2018 -Zielona Góra-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1628)

 

 Agilent

 

Ślesin 2019

25 lat Sympozjum w Ślesinie - MS Spektrum (1651)

 

 Agilent

 

WA2019 -Suwałki-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1696)

 

 Agilent

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1717)

 

 Agilent

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1718)

 

 

 

SA 2019

Parę minut z MS Spektrum (1748)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

9:00 - 9:15 Wprowadzenie (1768)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1769)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1789)

 

 

 

Ślesin 2020

Analytik Jena innowacyjne rozwiązania (1810)

 

 

 


Szmyd

SU 2004

1. Modyfikatory matrycy - ich rola w procesie eliminowania interferencji w metodzie GF AAS
2. Rodzaje modyfikatorów matrycy
3. Zasady prawidłowego stosowania modyfikatorów matrycy (warsztaty) (118)

 

 modyfikatory

  Modyf.

Ślesin 2012

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości (728)

 

 

 


Szprengier-Juszkiewicz

Ślesin 2005

Państwowy Instytut Weterynarii (165)

 

 PIWet-PIB

 


Szymańska

Ślesin 2019

Jak wybrać odpowiednią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 usługę PT/ILC dostarczaną z zewnątrz? (1661)

 

 

 

Ślesin 2020

Analiza danych z monitorowania ważności wyników w świetle wymagań akredytacyjnych (1815)

 

 

 

Ślesin 2020

Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wymagań dotyczących zasobów – problemy i wyzwania (1852)

 

 

 


Szynkowska

Ślesin 2003

Kontrolowanie stężenia rtęci w środowisku (50)

 1059 kB

 rtęć Hg

  Hg

Ślesin 2006

Możliwości analityczne ablacji laserowej w połączeniu z techniką ICP-MS-TOF (250)

 3916 kB

 LA-ICP-MS

  LA


Szyszko

SU 2010

Prezentacja strzykawki automatycznej - eVol. (578)

 805 kB

 eVol
GC

  eVol

WA2017 -Toruń-

Prezentacja sprzętu laboratoryjnego (1412)

 

 

 

WA2017 -Sopot-

Prezentacja sprzętu laboratoryjnego (1429)

 

 

 

WA2018 -Kraków-

13:45 - 14:15 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1523)

 

 

 

WA2018 -Radom-

13:45 - 14:15 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1543)

 

 

 

WA2018 -Opole-

13:45 - 14:15 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1565)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

11:00 - 11:15 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1587)

 

 Agilent

 

WA2018 -Kielce-

11:15 - 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1588)

 

 

 

WA2018 -Kielce-

14:45 - 15:00 Ogólna dyskusja (1593)

 

 

 

SA 2018

Warsztaty aparaturowe
Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (warsztaty) (1601)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

11:00 - 11:15 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1633)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

11:15 - 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1634)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1703)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

11:15 - 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1707)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych (1719)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

11:15 - 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1725)

 

 

 

SA 2019

Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym (warsztaty) (1742)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym (1770)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

10:45 - 11:15 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1774)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym (1790)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

10:45 - 11:15 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1794)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

9:15 - 9:30 | Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym (1857)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

10:45 - 11:15 | Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych (1861)

 

 

 


Święcicka

Ślesin 2012

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (709)

 

 

 


Świst

Ślesin 2007

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS (294)

 

 

 


Taranek

WA2018 -Kraków-

12:30 - 13:00 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1519)

 

 

 

WA2018 -Radom-

12:30 - 13:00 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1539)

 

 

 

WA2018 -Opole-

12:30 - 13:00 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1561)

 

 

 

SA 2019

Zastosowanie spektrometri FT-NIR oraz NMR do szybkiej analizy ilościowej i tożsamościowej (warsztaty) (1744)

 

 

 

SA 2019

Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi (1750)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

12:30 - 12:45 Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi (1778)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

12:45 - 13:13 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1779)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

12:30 - 12:45 Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi (1798)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

12:45 - 13:13 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych (1799)

 

 

 


Trybulec

Ślesin 2005

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (168)

 

 

 


Trzcinka-Ochocka

Ślesin 2002

Zapewnienie jakości w laboratorium - moda czy konieczność? (10)

 686 kB

 

 

Ślesin 2003

Materiały odniesienia - podstawowe narzędzie wewnętrznego sterowania jakością badań (72)

 

 

 


Turek-Daruk

Ślesin 2008

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium (409)

 

 

 

Ślesin 2008

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium (410)

 

 

 


Tyburska

SA 2016

Wewnętrzna kontrola jakości w laboratorium (1186)

 1715 kB

 

 

SA 2019

Wybór kompetentnego dostawcy badań PT/ILC w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1752)

 

 

 


Tytko

Ślesin 2020

Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wymagań dotyczących procesów – najczęściej popełniane błędy (1846)

 

 

 


Wagner

Ślesin 2003

Badania fizyko-chemiczne procesów celulozy pod wpływem atramentów żelazowo-galusowych w zabytkach rękopiśmiennych (44)

 

 

 

Ślesin 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych (314)

 

 

 

Ślesin 2017

Stereoskopowe obserwacje składu pierwiastkowego, czyli tandemowy układ LIBS/LA-ICP-MS w badaniach ciał stałych (1244)

 

 

 

Ślesin 2018

Pobieranie próbek, wzorcowanie i dokumentowanie wyników badań obiektów numizmatycznych (1455)

 

 

 

Ślesin 2020

Klimaty muzealne: nieinwazyjne badania dzieł wielkich mistrzów (1820)

 

 

 


Walas

Ślesin 2009

Nowe materiały do selektywnego oddzielania i zatężania analitów przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej (488)

 4860 kB

 

 

Ślesin 2012

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków (712)

 

 Winter Conference
on Plasma
Spectrochemistry

 

Ślesin 2012

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji (727)

 

 

 

Ślesin 2013

Kierunki rozwoju spektrometrii plazmowej (820)

 

 

 

Ślesin 2019

Analiza kamieni moczowych techniką LA-ICP-(TOF)MS (poster) (1664)

 

 

 


Wardencki

Ślesin 2007

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej (300)

 

 

 

Ślesin 2008

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności. (379)

 1557 kB

 

 

Ślesin 2011

GC a HPLC - techniki konkurencyjne czy komplementarne? (638)

 

 GC
HPLC

 

Ślesin 2012

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC (720)

 

 GC
HPLC

 

Ślesin 2013

Zastosowanie nosa elektronicznego w analityce - możliwości i ograniczenia (819)

 

 

 

Ślesin 2014

Chromatograficzna analiza napojów alkoholowych.
Problemy i wyzwania (926)

 4706 kB

 GC

 

Ślesin 2015

Dozowanie w chromatografii gazowej - istotny element analizy (1029)

 

 GC

 


Wasilewska

Ślesin 2002

Czynniki wpływające na efektywność mineralizacji na mokro próbek organicznych (16)

 259 kB

 

 

SU 2004

Mineralizatory firmy Anton Paar (111)

 

 mineralizacja
Anton Paar

 

SU 2004

1. Problemy analizy śladowej w odniesieniu do błędów, które można popełnić, źródeł zanieczyszczeń.
2. Prawidłowe przygotowanie próbki do analiz
3. Rola próbki ślepej
4. Dyskusja o problemach uczestników i sposobach, w jaki je rozwiązali (warsztaty) (116)

 

 

 

Ślesin 2005

Systemy przygotowania próbek emitujące energię mikrofalową w sposób niepulsacyjny (163)

 

 mineralizacja

 

Poznań 2005

Podstawy teoretyczne AAS (172)

 

 AAS

  AAS

Poznań 2005

Optymalizacja warunków pracy w płomieniu (173)

 

 AAS
płomień

 

Poznań 2005

Optymalizacja warunków pracy w piecu grafitowym (182)

 

 AAS
kuweta

 

Poznań 2005

Przygotowanie próbek do analizy techniką AAS (196)

 

 AAS

 

Poznań 2005

Szczególne zasady pracy podczas analiz śladowych (197)

 

 

 

SU 2005

Konsultacje analityczne;
typowe problemy w Państwa laboratorium.
Dyskusja o problemach uczestników i sposobach, w jaki je rozwiązali (warsztaty) (208)

 

 

 

SU 2006

Nowości z oferty Anton-Paar (268)

 

 Anton-Paar

 

SU 2009

Nietypowe zastosowania systemu mikrofalowego firmy Anton Paar (507)

 

 mineralizator
Anton Paar

 


Wesołowska

WA2017 -Lublin-

Prezentacja sprzętu laboratoryjnego (1314)

 

 

 


Wiejak

Ślesin 2016

Badania nad fotochemiczną degradacją wybranych związków perfluorowanych
(poster) (1164)

 

 

 


Wiener

SU 2004

1. Nowa organizacja Serwisu
2. Typowe problemy techniczne...
3. Omówienie procedur testowania...
4. Proste sposoby usuwania nieprawidłowości...
5. Zaproponowanie nowych procedur (warsztaty) (117)

 

 

 

Poznań 2005

Budowa aparatu (174)

 

 

 

Poznań 2005

Błędy aparaturowe (175)

 

 

 

SU 2005

- typowe problemy techniczne spotykane u klientów
- omówienie procedur testowania przyrządów
- proste sposoby usuwania nieprawidłowości
* praktyczny pokaz zastosowania Super Lamp z zewnętrznym zasilaczem - mgr inż. Grzegorz Cisoń (warsztaty) (210)

 

 

 

SU 2006

1. Typowe problemy techniczne spotykane u klientów
2. Omówienie procedur testowania aparatów w przypadku nieprawidłowości działania
3. Proste sposoby usuwania nieprawidłowości, jeżeli jest to możliwe bez ingerencji serwisu (warsztaty) (275)

 

 

 


Wiśniewska

SA 2016

Audyt techniczny procedury badawczej - od przyjęcia zlecenia do raportu z badań (warsztaty) (1214)

 357 kB

 audyt

 

Ślesin 2017

JAKOŚ czy JAKOŚĆ - świadomy wybór laboratorium (1291)

 7434 kB

 

 

SA 2017

Pobieranie oraz przygotowanie próbek do badań - dwa najistotniejsze etapy prac wpływające na miarodajność wyników? (warsztaty) (1368)

 

 

 

Ślesin 2018

Zarządzanie ryzykiem w laboratorium badawczym w aspekcie nowelizacji normy ISO/IEC 17025 (1502)

 743 kB

 

 

WA2018 -Kielce-

11:45 12:15 Zapewnianie miarodajności wyników badań w kontekście wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1589)

 

 

 

SA 2018

Identyfikujemy procesy w laboratorium (warsztaty) (1619)

 

 

 

WA2018 -Zielona Góra-

11:45 12:15 Zapewnianie miarodajności wyników badań w kontekście wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1635)

 

 

 

Ślesin 2019

Planujemy i wprowadzamy zmiany w dokumentacji systemowej i technicznej zgodnie z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO 17025:2018-02 (1691)

 

 

 

WA2019 -Suwałki-

11:45 12:15 Zapewnianie miarodajności wyników badań w kontekście wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1708)

 

 

 

WA2019 -Bielsko-Biała-

11:45 12:15 Zapewnianie miarodajności wyników badań w kontekście wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1726)

 

 

 

SA 2019

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium badawczym - jak mieć je pod nadzorem i jak zachować spójność pomiarową zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02? (warsztaty) (1759)

 

 

 

WA2019 -Bydgoszcz-

11:45 - 12:15 Jak zapewnić ważność uzyskiwanych w laboratorium wyników badań w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02? (1776)

 

 

 

WA2019 -Poznań-

11:45 - 12:15 Jak zapewnić ważność uzyskiwanych w laboratorium wyników badań w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02? (1796)

 

 

 

Ślesin 2020

Wymagania stawiane laboratoriom badającym wodę do spożycia w obszarze regulowanym prawnie (1833)

 

 

 

WA2020 -Lublin-

11:45 - 12:30 | Jak zapewnić ważność uzyskiwanych w laboratorium wyników badań w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02? (1863)

 

 

 


Wiśniewski

SU 2004

Przedstawienie oferty firmy Comef (113)

 

 Comef

 


Włodarczyk

Ślesin 2007

Laboratorium (321)

 

 laboratorium

 


Wojciechowski

Ślesin 2003

Porozmawiajmy o Unii Europejskiej (59)

 

 UE

 


Wołowiec

SA 2018

Badania biegłości - praktyczny przewodnik użytkownika (1609)

 

 

 

SA 2018

Chmura w laboratorium? CloudMetric - nowoczesne funkcje w monitorowaniu parametrów otoczenia (warsztaty) (1618)

 

 

 


Wontorski

Ślesin 2003

System jakości w laboratoriach badawczych - czy jest on potrzebny czy nie? (40)

 

 kontrola jakości

 

Ślesin 2004

Co zrobić, aby akredytacja była kluczem do jakości wyników analitycznych (100)

 

 akredytacja
jakość wyników

 

Ślesin 2008

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA (407)

 

 akredytacja

 

SA 2017

Zarządzanie metodami badań w aspekcie nowego wydania normy 17025 (1360)

 

 

 

Ślesin 2018

Zapewnienie wiarygodności wyników -
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, p. 7.7. (1505)

 

 

 

Ślesin 2019

Zarządzanie metodami badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (1689)

 

 

 


Wülfken

Ślesin 2018

Micro Plastic Analysis with FT-IR Imaging Microscopy (1526)

 

 

 


Zagrodzki

Ślesin 2001

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne (33)

 

 selen Se
selenoenzymy

  Se

Ślesin 2016

Łyk statystyki, czyli jak interpretować wielowymiarowe wyniki analiz
(1131)

 2236 kB

 

 

SA 2016

Statystyka - pewne użyteczne podstawy (1187)

 

 

 

SA 2017

Jak obliczać korelacje - czyli krótka historia włosów i paznokci w pewnej publikacji (1359)

 2389 kB

 

 


Zaguła

SU 2011

Nowoczesny spektrofotometr z technologią RFID - śledzenie próbki na każdym etapie. (650)

 

 

 


Zambrzycka-Szelewa

Ślesin 2018

Oznaczanie fluoru w napojach techniką wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej z ciągłym źródłem promieniowania (HR-CS MAS) (poster) (1480)

 

 

 


Zdanowicz

Ślesin 2003

Udział Laboratorium akredytowanego w badaniach międzylaboratoryjnych jako element zarządzania jakością badań (73)

 

 

 


Zimoń

Ślesin 2015

Mineralizacja próbek żywności w piecu Multiwave GO z ukierunkowaną wnęką mikrofalową - demonstracja mineralizatora (warsztaty) (1014)

 

 mineralizacja
Multiwave GO

 

SA 2015

Zastosowanie szybkiej sekwencji w AAS jako alternatywy dla ICP wykonane w Laboratorium Partnerskim Agilenta (1052)

 

 AAS

 


Żmudzki

Ślesin 2004

Wymagania unijne w zakresie analityki pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego (88)

 2298 kB

 

 


Żórawski

Ślesin 2007

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych (305)

 

 UV-Vis/NIR

 


Żyrnicki

Ślesin 2004

Interferencje w spektrometrii optycznej i rentgenowskiej (90)

 

 spektrometria optyczna
spektrometria
rentgenowska

 

Ślesin 2005

O widmie emisyjnym atomów, jonów i molekuł - od gwiazd do laboratorium analitycznego (129)

 

 emisja promieniowania

 

Ślesin 2006

Jakość wyniku analitycznego w analizie spektrochemicznej - wybrane aspekty (224)

 1440 kB

 wynik analityczny

 

Ślesin 2007

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja (290)

 

 ekstrakcja

 

Ślesin 2008

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego. (358)

 

 metody analityczne

 

Ślesin 2009

Chemiczne i fizyczne metody w analityce - "zieloność" jako parametr analityczny (440)

 

 ochrona środowiska
proces ekologiczny

 

Ślesin 2010

Analiza pierwiastkowa żywności - trendy i wybrane problemy analityczne (528)

 1044 kB

 analiza
żywność

 

Ślesin 2011

Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, dietetyczne środki spożywcze - trendy i wyzwania w analityce (607)

 

 żywność
środki spożywcze
dieta

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt