O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Seminarium analityczne MS Spektrum 2019   16 października 2019 - 18 października 2019

 

relacja zdjęciowa
       


 

      

Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym    

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

PRZERWA NA KAWĘ    

 

 

      

Zastosowanie spektrometri FT-NIR oraz NMR do szybkiej analizy ilościowej i tożsamościowej    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Analiza rtęci w wodzie pitnej, w próbkach biologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem najnowszych regulacji - pomiary demonstracyjne    

mgr Sebastian Machowski   
TESTCHEM   
Pszów   

 

 

Parę minut z MS Spektrum    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Kompleksowe usługi szkoleniowe i eksperckie dla branży laboratoryjnej - nowości w ofercie MS EDU    

mgr Marta Kober   
MS EDU   
Warszawa   

 

 

Wybór kompetentnego dostawcy badań PT/ILC w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

mgr Sylwia Tyburska   
MS LAB   
Rypin   

 

 

PRZERWA NA KAWĘ    

 

 

 

Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Aktualne wyzwania i problemy laboratoriów badawczych w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

Moderowany panel ekspercki   
.   
.   

 

 

Warsztaty - rotacyjne zajęcia w podgrupach    

 

 

      

Precyzyjnie, poprawnie, dokładnie i (nie)pewnie...    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka    
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

      

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium badawczym - jak mieć je pod nadzorem i jak zachować spójność pomiarową zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS   
Komorniki   

 

      

Audit wewnętrzny w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02    

mgr inż. Beata Czawa   
Instytut Odlewnictwa   
Kraków   

 

 

Ogólna dyskusja    

 

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Oznaczenie wybranych metali ciężkich w skórach przeznaczonych na dziecięce obuwie profilaktyczne    

mgr Katarzyna Sieczyńska   
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Przemysłu Skórzanego   
Łódź   

 

     

.    

.   
.   
.   

 

STATYSTYKA Seminarium analityczne MS Spektrum 2019

Liczba uczestników: 82.

Liczba wykładów: 7
Dla 1 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 3 godziny i 50 minut.

Liczba warsztatów: 6.
Łączny czas trwania warsztatów: 5 godzin

Liczba posterów: 1

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt