O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Sm - Samar

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie samaru - Sm

Liczba atomowa: 62
Masa atomowa: 150.36
Temperatura topnienia: 1072 °C
Temperatura wrzenia: 1803 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania samaru - Sm

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
samaru (Sm)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8515

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8516

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8444

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8445

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Sm do techniki AAS wzorce Sm do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - samar

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Sm

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Sm:

  Agilent 5610104800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Sm:

  Agilent 5610126800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

Sm - lampy katodowe firmy PHOTRON  Sm - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Sm
Linie widmowe Sm

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Sm

  Intensywno¶ć linii:

  20(20) 

429,7 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Sm

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

476,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie samaru

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

429.7

0.2

10-1500

6

1

476

0.5

20-2400

8.4

520.1

0.2

30-2000

9.6

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla samaru / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu samar czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl lub KNO3 na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
Obecno¶ć innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach samaru (poniżej 300 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długo¶ć fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 476.0 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie s± produkowane. Okno lampy Sm wykonane jest ze szkła. Korekcja deuterowa nie działa dla samaru i powinna być wył±czona.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie samaru

 

    

 Linia emisyjna:

    442.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie samaru

Linie ICP dla samaru (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 330.639

nm

SBR:

2

λ 360.949

nm

SBR:

1.5

λ 367.066

nm

SBR:

1

λ 446.734

nm

SBR:

1

λ 359.26

nm

SBR:

2

λ 442.434

nm

SBR:

1.2

λ 373.912

nm

SBR:

1

λ 356.827

nm

SBR:

1.5

λ 363.429

nm

SBR:

1.2

λ 428.079

nm

SBR:

1


Granica wykrywalno¶ci dla linii 359.259 nm: 0.3 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Sm technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych technik± Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt