O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Re - Ren

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie renu - Re

Liczba atomowa: 75
Masa atomowa: 186.207
Temperatura topnienia: 3186 °C
Temperatura wrzenia: 5596 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania renu - Re

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
renu (Re)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8507

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8508

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8436

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8437

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Re do techniki AAS wzorce Re do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - ren

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Re

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Re:

  Agilent 5610104400

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Re:

  Agilent 5610126400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Re - lampy katodowe firmy PHOTRON  Re - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Re
Linie widmowe Re

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Re

  Intensywność linii:

  100(100) 

346,0 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Re

  Intensywność linii:

  70(70) 

346,5 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Re

  Intensywność linii:

  40(40) 

345,2 nm

  Czułość linii:

  33(33)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie renu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

346.1

0.2

10-2000

8

1

346.5

0.2

30-4000

16

345.2

0.2

35-5200

24

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla renu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Kwas siarkowy podwyższa sygnał renu o 0,1 - 5 %.
Ca, Ba i Mg (również Al, Pb i K oraz większość metali przejściowych) w stężeniach powyżej 100 ppm obniżają czułość dla renu.
Interferencje zmiejszają się w płomieniu utleniającym.
Trzy podstawowe linie renu znajdują się w oknie 2 nm.
Lampa UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.
Okno lampy Re wykonywane jest ze szkła.
Wzorce na ogół przygotowywane są z nadrenianu potasowego KReO4.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie renu

 

    

 Linia emisyjna:

    346.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie renu

Linie ICP dla renu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 221.426

nm

SBR:

10

λ 346.046

nm

SBR:

0.7

λ 189.773

nm

SBR:

0.5

λ 217.621

nm

SBR:

0.3

λ 227.525

nm

SBR:

10

λ 229.449

nm

SBR:

0.6

λ 185.802

nm

SBR:

0.5

λ 197.248

nm

SBR:

4

λ 228.751

nm

SBR:

0.5

λ 346.473

nm

SBR:

0.4

Wykres dla linii ICP znajdujących się w pobliżu linii renu 346.473 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalności dla linii 221.426 nm: 1 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt