O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
K - Potas

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie potasu - K

Liczba atomowa: 19
Masa atomowa: 39.0983
Temperatura topnienia: 64 °C
Temperatura wrzenia: 774 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania potasu - K

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
potasu (K)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8304

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8305

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8503

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8504

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8432

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8433

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8773

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8774

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce K do techniki AAS wzorce K do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - potas

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent K

   

     nr katalogowy lampy kodowanej K:

  Agilent 5610104200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej K:

  Agilent 5610126200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Na/K

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Na/K:

  Agilent 5610107000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Na/K:

  Agilent 5610129000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

K - lampy katodowe firmy PHOTRON  K - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych K
Linie widmowe K

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia K

  Intensywność linii:

  100(100) 

766,5 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia K

  Intensywność linii:

  80(80) 

769,9 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia K

  Intensywność linii:

  5(5) 

404,4 nm

  Czułość linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie potasu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

766.5

1

0.03-2

0.0047

0.00076

769.9

1

1-6

0.028

0.004

404.4

0.5

15-800

3.2

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla potasu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Potas ulega w płomieniu silnej jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (CsCl, NaCl, RbCl).
W obecności wyższych stężeń kwasów sygnał absorpcji K może ulegać obniżeniu.
Linia 404.4 nm jest dubletem (404.41 nm/404.72 nm).
Ze względu duże rozpowszechnienie związków potasu (powietrze, naczynia) ryzyko kontamiancji wzorców, próbek i ślepych prób jest duże.
Lampy wielopierwiastkowe zawierają na ogół K i Na.
Okna lamp K oraz K/Na wykonane są standardowo ze szkła.
Lampy UltrAA dla potasu nie są produkowane.
Dla linii 766.5 nm i 769.9 nm korekcja deuterowa nie działa i powinna być wyłączona.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-241

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-242

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-245

Cs 10000 ppm (1 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8343 (Agilent)

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem K techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of K, Na, and Zn in Albumin Using Flame AAS

Oznaczanie potasu (K), sodu (Na) i cynku (Zn) w albuminie techniką płomieniowej AAS
(11-2010)

K, Na, Zn 

albumina

AAS
płomień


158 k

Determination of Magnesium, Calcium and Potassium in Brines by Flame AAS using the SIPS-10 Accessory for Automated Calibration and On-Line Sample Dilution

Oznaczanie magnezu (Mn), wapnia (Ca) i potasu (K) w solankach przy zastosowaniu płomieniowej AAS z przystawką SIPS-10 do automatycznej kalibracji i rozcieńczania próbek on-line
(11-2010)

Mg, Ca, K 

solanki

AAS
płomień


158 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie potasu

 

    

 Linia emisyjna:

    766.5 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie potasu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    766.5 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2100 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.4 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.02 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 9.1 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    769.9 / 1 nm

 

    404.4 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Czułość dla potasu jest bardzo duża. Kontaminacje wody/odczynników najczęściej utrudniają bądź uniemożliwiają wykonywanie analiz.
Przy wyższych stężeniach potasu krzywa kalibracyjna często ulega zakrzywieniu do góry.
Należy uwzględniać/optymalizować ustawienie kuwety/szczeliny ze względu na emisję własną kuwety.
Emisję własną kuwety ograniczy także zastosowanie (zalecane) szczeliny 0,5R.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    766.5 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2100 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.4 pg

 MSR: 

    90 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2100

1

0

tak

8

2100

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie potasu

Linie ICP dla potasu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 766.49

nm

SBR:

0.9

λ 769.896

nm

SBR:

0.45

λ 404.721

nm

SBR:

0.033

λ 404.414

nm

SBR:

0.033


Granica wykrywalności dla linii 766.49 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem K techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomocą AGILENT 5100 SVDV ICP-OES
(10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Mn, Cu 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

1290 k

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

545 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Analysis of biodiesel oil (as per ASTM D6751 & EN 14214) using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(11-2014)

Ca, K, Mg, Na, P, S 

biodiesel

ICP
5100
SVDV

190 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie potasu

Długość fali: 769.897 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.6 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem K techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major elements in fruit juices using the Agilent 4200 MP-AES with the Agilent 4107 Nitrogen Generator

Oznaczanie pierwiastków w sokach owocowych za pomocą Agilent 4200 MP-AES z generatorem azotu Agilent 4107
(1-2014)

Ca, Mg, Na, K 

sok jabłkowy, sok grapefruitowy

MP
4200


624 k

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn, K, Cu, Fe, Ca 

mąka ryżowa

MP
4200


646 k

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


513 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


1362 k

Direct multi-elemental analysis of crude oils using the Agilent 4200/4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednia wielopierwiastkowa analiza ropy naftowej przy zastosowaniu spektrometru 4200/4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Fe, V, Ni, Ca, K 

ropa naftowa

MP
4210


655 k

Determination of exchangeable cations in soil extracts using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie kationów w ekstraktach glebowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Ca, K, Mg, Mn, Na 

ekstrakty glebowe

MP
4100


659 k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

rośliny

MP
4200


145 k

Determination of major elements in milk using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie składników mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, P 

mleko

MP
4200


208 k

Elemental profiling of Malbec Wines for geographical origin using an Agilent 4200 MP-AES


(9-2015)

Sr, Rb, Ca, K, Na, Mg 

wino

MP
4200


482 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Determination of metals in wine using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie metali w winie przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej Agilent 4100
(2-2015)

Ca, K, Na, Mg, Fe 

wino

MP
4100


596 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn 

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Determination of trace elements in isopropyl alcohol using an Agilent 4200 MP-AES with External Gas Control Module

Analiza pierwiastków śladowych w alkoholu izopropylowym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 z modułem External Gas Control
(7-2016)

Na, K, Mg, Ca 

alkohol izopropylowy

MP
4200


361 k

Analysis of diesel using the 4100 MP-AES

Analizy oleju napędowego przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Mg, Ca, Na, K 

olej napędowy

MP
4100


193 k

Determination of major elements in methanol using the Agilent 4200 MP‑AES with External Gas Control Module

Oznaczane pierwiastków w metanolu przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 z zewnętrznym modułem gazowym
(11-2015)

Mg, Ca, Na, K 

metanol

MP
4200


444 k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


767 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


1346 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt