O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Spektrometr Agilent 5110 ICP-OES - Dual View - polichromator Echelle, równoczesny

Spektrometr ICP-OES Dual View firmy Agilent Technologies.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru ICP - 5110 ICP-OES

równoczesny spektrometr ICP-OES Dual View (SVDV)

pionowa konfiguracja palnika

równoczesny/synchroniczny pomiar w podglądzie osiowym i prostopadłym dzięki zastosowaniu dichroicznego lustra - technologia Dichroic Spectral Combiner (DSC)

dostępne trzy wersje konfiguracyjne:

 • synchroniczne pomiary dual view - Synchronous Vertical Dual View (SVDV)

 • pomiary dual view - Vertical Dual View (VDV)

 • pomiary w podglądzie prostopadłym - Radial View (RV)

system optyczny - polichromator typu Echelle

polichromator 400 mm termostatowany w temp. 35°C, przepłukiwany (Ar/N2)

specjalny, uszczelniony, niezwykle szybki detektor CCD VistaChip II chłodzony (-40°C) potrójnym systemem peltiera o zakresie 167÷785 nm, zastosowane technologie I-MAP, ATI i anti-blooming

chłodzony stożek (CCI - Cooled Cone Interface) poprawiający liniowość i zmniejszający interferencje

półprzewodnikowy, chłodzony wodą generator RF 27 MHz - 700÷1500 W o efektywności przeniesienia mocy powyżej 75%

wszystkie przepływy gazów (plazmy/aux/nebulizera oraz dodatkowe) sterowane za pomocą regulatorów masowego przepływu

szklany koncentryczny nebulizer, szklana komora mgłowa, cyklonowa, typu double-pass z kulistym połączeniem z palnikiem

zaawansowany system zintegrowanych zaworów w torze wprowadzania próbki (Advanced Valve System AVS 6 oraz AVS 7)

sterowana programowo 5-torowa pompa perystaltyczna

zaawansowane oprogramowanie ICP Expert v7 / ICP Expert Pro

specjalny moduł oprogramowania do analizy jakościowej/półilościowej - IntelliQuant

wyjątkowo małe, kompaktowe wymiary zewnętrzne

link do strony producenta

Materiały demonstracyjne wideo
 
 

 

 

Optyka

Polichromator Echelle w spektrometrze Agilent 5110 ICP-OES

Polichromator cechuje lustrzana optyka najwyższej jakości. Gwarantuje to maksymalne przeniesienie energii świetlnej w całym zakresie długości fal. W spektrometrze 5110 zastosowano monochromator o długości optycznej 400 mm z siatką echelle 94,75 linii/mm i pryzmatem CaF2 tworzącym echellogram 70 rzędów. Detektorem jest specjalna matryca CCD VistaChip II chłodzona potrójnym układem peltiera do temperatury -40°C. zakres optyczny 167÷785 nm. Polichromator nie zawiera ruchomych elementów, a dodatkowo jest stabilizowany termicznie (35°C). System płukania gazem (Ar bądź N2), standardowo 0,75 L/min z możliwością programowego zwiększenia przepływu do 3 L/min, polepsza parametry polichromatora dla długości fal poniżej 185 nm. Typowa rozdzielczość (FWHM) to <7 pm dla linii As 188,980 nm i <34 pm dla linii Ba 614,172 nm.

 

System SVDV - zasada działania

ICP SVDV zasada działania

Zestawienie dostępnych wersji spektrometru 5110 ICP-OES i trybów pracy:


Konfig.

Tryb radial (prostopadły)

Tryb axial (poosiowy)

Tryb VDV

Tryb SVDV

SVDV

VDV

RVTryb radial i konfiguracja RV oznacza podgląd i pomiar prostopadle do palnika/plazmy (linia czerwona).

Tryb axial oznacza podgląd i pomiar w osi palnika/plazmy (linia niebieska).

Tryb VDV i konfiguracja VDV oznacza sekwencyjną możliwość pomiarów prostopadle i poosiowo.

Tryb SVDV i konfiguracja SVDV oznacza równoczesną (synchroniczną) możliwość pomiarów prostopadle i poosiowo.

 

Detektor

Detektor CCD VistaChip II

Innowacyjny detektor CCD VistaChip II. W celu zmniejszenia prądu ciemnego i szumów detektor jest chłodzony do -40°C przez potrójny system peltiera. Zakres spektralny obejmuje 167÷785 nm. Technologia Image Mapping Technology (I-MAP) gwarantuje doskonałe parametry i pełne pokrycie widma.
System Adaptive Integration Technology (AIT) poprzez odpowiedni dobór czasu integracji umożliwia równoczesny pomiar intensywnych i słabych sygnałów.
Detektor VistaChip II charakteryzuje wyjątkowo wysoką częstotliwością przetwarzania (wewnętrzny zegar 1 MHz) sygnałów. Całkowity czas odczytu dla wszystkich pixeli wynosi ok. 0,8 sekundy.
W detektorze zastosowano system anti-blooming (pomiar bardzo słabych sygnałów w sąsiedztwie intensywnych pików).
Detektor VistaChip II jest zamknięty w hermetycznej osłonie i nie wymaga przepłukiwania argonem.

Detektor CCD VistaChip II
Detektor CCD VistaChip II Detektor CCD VistaChip II - zoom  

 

Generator RF plazmy

Generator RF plazmy

Generator o częstotliwości 27 MHz.
Moc wyjściowa regulowana programowo w zakresie 700 - 1500 W.
Konstrukcja w technologii Solid State.
Efektywność transferu mocy do plazmy - 75%.
Stabilność mocy wyjściowej lepsza niż 0,1%.

 

Palnik

Palnik ICP

Palnik ICP jednoczęściowy.
Rurka wewnętrzna (injector) o średnicy wewnętrznej 1.8 mm.
Posiada szczelinę do podglądu prostopadłego.
Standardowe wyposażenie spektrometrów 5110 ICP-OES w wersjach SVDV i VDV.
Nr katalogowy G8010-60228.

Poniżej montaż palnika ICP typu "plug and play" - trzy proste czynności:
- odblokowanie portu palnika
- wsunięcie palnika
- zablokowanie portu palnika

Palnik ICP
Montaż palnika ICP

 

CCI - Cooled Cone Interface

Stożek CCI w spektometrze 5110 ICP-OES

System CCI - chłodzony stożek (Cooled Cone Interface) poprawia liniowość i zmniejsza interferencje dla plazmy aksjalnej. CCI eliminuje obecność i wpływ chłodnej plazmy w jej końcowym obszarze (tzw. "ogon" plazmy). Usunięcie tej strefy plazmy z toru optycznego zmniejsza interferencje, poprawia odporność systemu na wysokie stężenia soli rozpuszczonych w próbce i znacznie zwiększa liniowy zakres analityczny.

 

Nebulizer (rozpylacz) SeaSpray

Nebulizer (rozpylacz) SeaSpray

Nebulizer (rozpylacz) SeaSpray.
Przeznaczony do wszystkich typowych aplikacji, z wyjatkiem roztworów zawierających HF lub zawiesiny.
Standardowe wyposażenie spektrometrów 5110 ICP-OES.
Nr katalogowy G8010-60255.

 

Komora mgłowa

Komora mgłowa G8010-60256

Cyklonowa komora mgłowa typu double-pass.
Zawiera przyłącze typu Helix, kulisty szlif łączący z palnikiem i połączenie z wężem ściekowym UniFit.
Do aplikacji standardowych, rozpuszczalników organicznych i stężonych matryc.
Wyposażenie standardowe spektrometrów 5110 ICP-OES.
Nr katalogowy G8010-60256.

 

Advanced Valve System AVS 6 oraz AVS 7 NOWOŚĆ

AVS 7

Zaawansowany system zintegrowanych zaworów w torze wprowadzania próbki.
System powoduje zmniejszenie objętości pobieranej próbki, skrócenie czasu stabilizacji oraz czasu na płukanie.

  broszura PDFAVS - broszura informacyjna   [ 1005 k ]

 

Pompa perystaltyczna

pompa perystaltyczna 5-torowa

Pompa perystaltyczna, wbudowana, sterowana z oprogramowania, 0-80 rpm.
5-torowa (w konfigracji SVDV): tor próbki, tor ścieku, tor wzorca wewnętrznego/bufora jonizacyjnego, tor MSIS (gener. wodorków).
3-torowa (w konfiguracjach RV i VDV), z opcją 5-torową.

 

Moduły sterowania gazami

Moduły sterowania gazami

Trzy wymienne (przez użytkownika) moduły sterujące przepływami gazów:
Moduł z 1 gazem (tylko argon): do gazów plazmy, płukania optyki i stożka
Moduł z 2 gazami (argon i np. tlen): argon do gazów plazmy, płukania optyki i stożka; umożliwia dostarczanie argonu/tlenu jako gazu alternatywnego
Moduł z 3 gazami (argon, azot i gaz opcjonalny): argon do gazów plazmy, płukania stożka; azot do płukania optyki; argon/tlen jako gaz alternatywny

Moduły z 2 i z 3 gazami są standardowo dostarczane w konfiguracjach SVDV oraz RV.
Moduł z 1 gazem jest standardowo dostarczany w konfiguracji VDV (moduły z 2 i 3 gazami jako opcja).

 

 Autosampler SPS 4

Autosampler SPS 4

 • do 360 naczyń z roztworami (w 4 stelażach)

 • podwójny zbiornik płuczący (opcja)

 • zintegrowana osłona

 • bardzo duża szybkość pracy

 • 3-torowa perystaltyczna pompa płucząca


  broszura PDFSPS4 - broszura informacyjna (ang.)   [ 1715 k ]

 

Parametry techniczne

           

Wymiary: 800 mm (szer.) x 740 mm (głęb.) x 940 mm (wys.)
Ciężar: 106 kg
Zasilanie: 200-240 VAC 50-60 Hz (1 faza)
Pobór mocy: 2,9 kVA (15 A max.)

Czas wygrzewania: < 20 min. od zapalenia plazmy
Stabilność sygnału: typowo < 1% RSD w czasie 8h (bez standaryzacji i innych form korekcji dryftu)
Światło rozproszone: poniżej 2,0 ppm efektywnego sygnału dla As (188,980 nm) od 10 000 ppm Ca

Rozdzielczość (typowa):

As

188,980 nm

<7 pm

Mo

202,032 nm

<7 pm

Zn

213,857 nm

<7,5 pm

Pb

220,353 nm

<8 pm

Cr

267,716 nm

<9,5 pm

Cu

327,396 nm

<13 pm

Ba

614,172 nm

<34 pm


Zakres przepływów gazów:
Plazma: 8 - 12 L/min (z krokiem 0,1 L/min)
Aux: 0 - 2 L/min (z krokiem 0,01 L/min)
Nebulizer: 0 - 1,5 L/min (z krokiem 0.01 L/min)
Akcesoria (opcja): 0 - 1,0 L/min (z krokiem 0,01 L/min)
Ar/O2 (opcja) (jako % gazu Aux): 0 - 2,0 L/min

System chłodzenia wodnego:
Ciśnienie wody: 300-400 kPa
Temperatura wody chłodzącej: 10 - 30 °C

 

Oprogramowanie ICP Expert v7

ICP Expert v7

 • Fitted Background Correction (FBC) ułatwia opracowywanie metod analitycznych i zapewnia szybką i dokładną korekcję tła; nie wymaga dobierania punktów korekcyjnych.

 • Rozdzielenie złożonych interferencji spektralnych przy zastosowaniu procedury dekonwolucji Fast Automated Curve (FACT) lub przy pomocy techniki Inter Element Correction (IEC) zapewniającej wysoką dokładność w przypadku trudnych matryc.

 • Opcja MultiCal umożliwia monitorowanie dwóch lub więcej długości fal dla każdego analizowanego pierwiastka zapewniając lepszą dokładność wyników i poszerzając zakres pomiarowy.

 • Moduł Configuration Manager (SCM) (opcja) pomaga w zapewnieniu zgodności z normami US FDA 21 CFR Part 11.

 

IntelliQuant NOWOŚĆ

IntelliQuant

Oprogramowanie do analizy półilościowej i jakościowej.

Podczas analizy procedura wykonuje dodatkowo pełny skan długości fali.
Następuje szybka identyfikacja składu próbki oraz wykonywane są obliczenia półilościowe.
Opracowanie nowej metody analitycznej jest szybsze i łatwiejsze; można wybrać długości fal o odpowiedniej czułości i nie wykazujące interferencji.

IntelliQuant
  broszura PDFIntelliQuant - broszura informacyjna   [ 346 k ]

 

broszura PDFUlotka informacyjna - 5110 ICP-OES (plik pdf w wersji polskiej) [ 6184 k ]

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne