O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2018   14 maja  - 16 maja 2018 r.

"Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025"

za:

 

 dni

godzin

minut

sekund


PROGRAM SYMPOZJUM "Ślesin 2018"
(w przygotowaniu)

14 maja 2018   -   poniedziałek

10:00 . 10:30

 

Rejestracja uczestników    

 

 

10:30 . 10:40

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

10:40 . 11:20
 (40 minut)

 

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów    

Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Hubert Byliński
   
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów

Hubert BYLIŃSKI1, Jacek NAMIEŚNIK1

1 Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Analitycznej
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
hubert.bylinski@pg.edu.pl
jacek.namiesnik@pg.edu.pl

Intensywny rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu ilości zanieczyszczeń przedostających się do różnych elementów środowiska. Szkodliwe substancje są obecne w nich często na bardzo niskich poziomach zawartości i w związku z tym ich wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie jest poważnym wyzwaniem analitycznym ze względu na fakt, iż dostępne procedury analityczne nie zapewniają możliwości uzyskania miarodajnych informacji analitycznych, ze względu na ich parametry metrologiczne. Możliwe są więc dwa podejścia, by osiągnąć zamierzony cel:

  • zastosowanie odpowiednich technik przygotowania pobranych próbek tak, aby uprościć skład matrycy, usunąć interferenty oraz podnieść stężenie analitów w próbkach do analizy;

Odpowiednie operacje analityczne (izolacja, wzbogacanie i derywatyzacja analitów) są praco- i czasochłonne, a ponadto przyczyniają się do wprowadzania większych ilości odpadów (w przeliczeniu na jeden analit lub jeden cykl analityczny) – efektem końcowym będzie wzrost antropopresji.

  • zastosowanie w praktyce analitycznej bezpośrednich technik oznaczania analitów.

Takie rozwiązanie znacznie upraszcza tok postępowania analitycznego i zapewnia możliwości uzyskania informacji o obecności i poziomie zawartości określonych składników śladowych w czasie rzeczywistym (real – time analysis).

Różne rozwiązania techniczne w zakresie spektrometrii mas mogą być traktowane jako dogodne narzędzia analityczne do badań próbek o różnym składzie i pochodzeniu [1]. W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione możliwości analityczne różnych rozwiązań technicznych i aparaturowych w zakresie spektrometrii mas. Analiza danych literaturowych prowadzi do wniosku, że jest to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju analityki i bioanalityki [2].

Literatura:

[1] Byliński H., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J. Crit. Rev. Anal. Chem. 47 (4), 340 (2017).

[2] Namieśnik J. Crit. Rev. Anal. Chem. 30 (2–3), 221 (2000).

   

 

11:20 . 11:55
 (35 minut)

 

Działania Głównego Urzędu Miar dla polskiej gospodarki    

dr inż. Włodzimierz Lewandowski
Prezes Głównego Urzędu Miar
   
GUM, Warszawa   

 

11:55 . 12:15
 (20 minut)

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum, Warszawa   

 

12:15 . 12:30

 

kawa    

 

 

12:30 . 12:40

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej    

   
,    

12:40 . 13:00
 (20 minut)

 

.    

.   
., .   

 

13:00 . 13:30

 

obiad    

 

 

13:30 . 14:00
 (30 minut)

 

Certyfikowane, matrycowe materiały odniesienia w spektrometrii mas    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski, Warszawa   

 

14:00 . 14:30
 (30 minut)

 

Wyposażenie pomiarowe i spójność pomiarowa w laboratorium w świetle wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017    

mgr Andrzej Hantz
Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar
   
GUM, Warszawa   

 

14:30 . 15:00
 (30 minut)

 

.    

.   
., .   

 

15:00 . 15:15

 

kawa    

 

 

15:15 . 15:45
 (30 minut)

 

    

.   
., .   

 

15:45 . 16:15
 (30 minut)

 

Spektroskopia fluorescencyjna barwników fotosyntetycznych    

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   
UMSC, Lublin   

 

16:15 . 17:15

 

Sesja posterowa    

 

 

16:15 . 17:15

 

    

.   
., .   

 

16:15 . 17:15

 

.    

.   
., .   

 

16:15 . 17:15

 

    

.   
., .   

 

20:00

 

Uroczysta kolacja    

 

 

15 maja 2018   -   wtorek

08:45 . 09:30

 

śniadanie    

 

 

09:30 . 10:10
 (40 minut)

 

Nanomateriały - ryzyko środowiskowe i metody oznaczania    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok   

 

10:10 . 10:45
 (35 minut)

 

Problemy oznaczania zanieczyszczeń miodów w świetle aktualnych wymagań jakościowych    

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska, Kraków   

 

10:45 . 11:00

 

kawa    

 

 

11:00 . 11:35
 (35 minut)

 

Metrologiczne podejście do analizy ilościowej próbek klinicznych metodą LA-ICP-MS: spojrzenie krytyczne na literaturę światową    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM, Poznań   

 

11:35 . 12:10
 (35 minut)

 

Szacowanie niepewności wyników badań pasz na podstawie wieloletnich porównań międzylaboratoryjnych    

dr Waldemar Korol   
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin   

 

12:10 . 12:40
 (30 minut)

 

Walidacja procesu szacowania niepewności pomiarów analitycznych    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski, Warszawa   

 

12:40 . 13:00
 (20 minut)

 

.    

.   
., .   

 

13:00 . 13:30

 

obiad    

 

 

13:30 . 16:30

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

13:30 . 14:30
 (60 minut)

 

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna - szybkość wykonywania oznaczeń. Prezentacja urządzenia i jego możliwości    

.   
MS Spektrum, .   

 

14:30 . 15:30
 (60 minut)

 

Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych    

.   
Istran, .   

 

15:30 . 16:30
 (60 minut)

 

Chromatografia cieczowa w praktyce. Agilent Infinity II LC    

.   
Perlan Technologies, .   

 

17:00 . 19:30

 

Atrakcje:
• Origami 3D
lub

lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

20:30

 

Spotkanie w chacie grillowej    

 

 

16 maja 2018   -   środa

08:30 . 09:10

 

śniadanie    

 

 

09:10

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
,    

 

09:10 . 09:45
 (35 minut)

 

Jak uniknąć wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych w chromatografii    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

09:45 . 10:20
 (35 minut)

 

Pobieranie próbek w świetle znowelizowanej normy ISO 17025    

dr inż. Piotr Pasławski   
., Warszawa   

 

10:20 . 10:50
 (30 minut)

 

Zarządzanie ryzykiem w laboratorium badawczym w aspekcie nowelizacji normy ISO/IEC 17025    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS, Komorniki   

 

10:50 . 11:05

 

kawa    

 

 

11:05 . 11:45
 (40 minut)

 

Emisyjna spektrometria optyczna w badaniach środowiska    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM, Poznań   

 

11:45 . 12:20
 (35 minut)

 

.    

.   
., .   

 

12:20 . 13:00
 (40 minut)

 

Problemy stosowania materiałów odniesienia w laboratorium    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

13:00 . 13:10

 

Zamknięcie sympozjum    

 

 

13:10

 

obiad    

 

 

 

       INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW Sympozjum w Ślesinie

 

LOGISTYKA

W dniu 14 maja 2018 (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 10:30 zapewniamy transport dla uczestników sympozjum na odcinku: Ślesin - Ośrodek.
Samochody firmowe pojawią się na przystanku PKS w Ślesinie.

W dniu 15 maja 2018 (wtorek, drugi dzień sympozjum) zapewniamy transport
na odcinku Ślesin - Ośrodek w godzinach 9:00 - 10:00.

W dniu 16 maja 2018 (środa, trzeci dzień sympozjum) zapewniamy transport
na odcinku Ośrodek - Ślesin w godzinach 13:10- 14:30.

Informacje o Ośrodku w Ślesinie

Mapa okolic Ślesina
Plan ośrodka w Ślesinie_.pdf (pdf 230k)

long=18.3250991 lat=52.3821632

 

PROGNOZA POGODY ŚLESIN

13 maja
niedziela

14 maja
poniedziałek

15 maja
wtorek

16 maja
środa


20°

Roberta
Serwacego
 20°

Bonifacego
Dobiesława
 17°

Zofii
Jana
 17°

Andrzeja
Wieńczysława
 

Księżyc w nowiu (pełnia 30 kwietnia / 29 maja)
wschód słońca 4:53 , zachód słońca 20:34 (czas letni, słońce w znaku Byka)

STATYSTYKA Ślesin 2018

Liczba wykładów: 21
Dla 1 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 3

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt