O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2017 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

SPONSORING

Zespół rockowy

PRimetime

 

SYMPOZJA

    

 

Ślesin 2017 (za 117 dni)

Wynik pomiaru - źrodło informacji analitycznej

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Wrocław-

Seminarium analityczne MS Spektrum 2016

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Szczecin-

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Białystok-

Ślesin 2016

Idealne laboratorium od A do Z czyli od Analizy do Zapewnienia jakości

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2016 -Rzeszów-

Seminarium analityczne MS Spektrum 2015

Ślesin 2015

Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego

Seminarium analityczne MS Spektrum 2014

Ślesin 2014

Nowa aparatura - stare problemy

Spotkanie Użytkowników 2013

Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

Ślesin 2013

Metrologia chemiczna niejedno ma imię

Spotkanie Użytkowników 2012

Seminarium analityczne

Ślesin 2012

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

Spotkanie Użytkowników 2011

Seminarium analityczne

Ślesin 2011

Chemia żywi, ubiera, chroni

Spotkanie Użytkowników 2010

Seminarium analityczne

Ślesin 2010

Środowisko - zdrowie - żywność

Spotkanie Użytkowników 2009

Seminarium analityczne

Ślesin 2009

Zielona Chemia - Nowe Wyzwania Analityki

Spotkanie Użytkowników 2008

Seminarium analityczne

Ślesin 2008

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

Spotkanie Użytkowników 2007

Seminarium analityczne

Ślesin 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

Spotkanie Użytkowników 2006

Seminarium analityczne

Ślesin 2006

Od przygotowania próbki do wyniku - czyli metrologiczne aspekty w analizie spektralnej

Spotkanie Użytkowników 2005

Seminarium analityczne

Poznań 2005

Podstawy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)

Ślesin 2005

Analiza specjacyjna - nowe wyzwania dla współczesnych metod spektroskopowych

Mobilne Laboratorium

Pokaz aparatury

Spotkanie Użytkowników 2004

Seminarium analityczne

Ślesin 2004

Akredytacja - klucz do jakości wyników analitycznych?

Ślesin 2003

Analityka-Akredytacja-Unia

Ślesin 2002

Sposoby unikania błędów w analityce, czy 'walka z wiatrakami'?

Ślesin 2001

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

Ślesin 2000

Analityka u progu nowego millenium

Ślesin 1999

Ślesin 1999

Ślesin 1998

Nowe możliwości technik spektroskopowych w analizie chemicznej

Ślesin 1997

Aparatura analityczna

WYKŁADOWCY (zestwienie alfabetyczne wg nazwisk)

Albertini

SU 2013

Agilent - lider w branży analitycznej (833)

Agilent
analityka


Antonio

Ślesin 2008

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej. (385)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_meps.pdf 1123 kB

mikroekstrakcja
GC, LC


Bajer

Ślesin 2015

Spektroskopia IR w analizie materiałów polimerowych (1028)

polimery
IR


Barałkiewicz

Ślesin 2002

Istotne błędy i sposoby ich minimalizowania w procedurach analitycznych próbek wody (20)

wyniki badań
błędy

Ślesin 2004

Magiczne słowo specjacja (97)

specjacja

Ślesin 2005

Specjacja ołowiu w roślinach (159)

specjacja
Pb ołów

Ślesin 2009

Najnowsze metody analityczne stosowane w analizie specjacyjnej (456)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_baralkiewicz.pdf 2972 kB

specjacja

Ślesin 2010

Nowoczesne techniki analityczne w analizie specjacyjnej chromu i arsenu w próbkach środowiskowych (548)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_baralkiewicz.pdf 1232 kB

oznaczanie
chrom Cr
aren As

Ślesin 2011

Zastosowanie detektora ICP-MS w śladowej analizie nieorganicznej (622)

detektor
ICP

Ślesin 2012

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS (700)

pełna wersja referatu - plik: slesin2012_baralkiewicz.pdf 2870 kB

Ślesin 2013

Walidacja procedur analitycznych oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS (785)

specjacja Cr i As

Ślesin 2014

Dogoniliśmy świat... (887)

pełna wersja referatu - plik: Baralkiewicz_Slesin_2014.pdf 3882 kB

ICP-MS

Ślesin 2015

Granica wykrywalności - ważny parametr walidacyjny w analizie śladowej (990)

Ślesin 2016

Metody oznaczania form specjacyjnych chromu: od kolorymetrii do spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego
(1068)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Baralkiewicz.pdf 5736 kB

chrom Cr
specjacja


Bertrandt

Ślesin 2010

Ocena realizacji normy żywienia na magnez przez racje pokarmowe stosowane w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat (564)


Białkowski

Ślesin 2003

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001 (58)

pełna wersja referatu - plik: slesin2003_bialkowski.pdf 475 kB

norma ISO 9001

Ślesin 2004

System bezpieczeństwa informacji w laboratorium (95)

norma ISO 17025


Bieńkowski

SU 2007

Promocja monografii „Spektrometria atomowa – możliwości analityczne” (337)

Ślesin 2012

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje (714)

Malamut


Borawska

Ślesin 2001

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka (25)

ołów Pb
mangan Mn

Ślesin 2010

Niedobory selenu w wybranych chorobach u ludzi z Podlasia (560)

selen Se


Brodzka

Ślesin 2016

Evaluation of manganese (MnCl2, nano-Mn) accumulation in rat tissue using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (J200 Tandem LA-LIBS) (poster) (1159)

LA-LIBS


Bronz

Ślesin 2005

Zastosowanie gazów specjalnych firmy Linde Gas w laboratoriach analitycznych (156)

gazy specjalne


Bulska

Ślesin 2003

Polskie laboratoria analityczne w drodze do Unii Europejskiej (41)

UE

Ślesin 2004

Jakość wyników w pomiarach rutynowych i w badaniach naukowych (80)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_bulska.pdf 2091 kB

Ślesin 2005

Spektrometria atomowa jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów analitycznych (130)

spektrometria atomowa

Ślesin 2006

Metody znormalizowane vs. metody własne w aspekcie zasad metrologii chemicznej i wymagań akredytacyjnych (221)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_bulska.pdf 1162 kB

Ślesin 2007

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania (313)

Ślesin 2007

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym (318)

Ślesin 2008

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej. (377)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_bulska.pdf 1160 kB

AAS
warunki pomiaru

Ślesin 2009

O kalibrowaniu w spektrometrii atomowej (455)

Ślesin 2009

Sterowanie jakością w laboratorium rutynowym - problem widziany okiem audytora technicznego (493)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_bulska_paslawski.pdf 1892 kB

Ślesin 2010

Analiza chemiczna a projektowanie żywności funkcjonalnej (543)

Ślesin 2010

Najnowsze wiadomości ze świata akredytacji (566)

Ślesin 2011

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: możliwości i ograniczenia (604)

LA ICP-MS

Ślesin 2011

Spektrometria ICP-MS od podstaw (641)

ICP-MS

Ślesin 2012

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012' (695)

Ślesin 2012

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków (726)

ICP-MS
interferencje
plazma

Ślesin 2013

Strategia kalibrowania w metodach spektralnych (767)

kalibracja

Ślesin 2014

Spektrometria mas - uniwersalne narzędzie analityczne (895)

pełna wersja referatu - plik: Bulska_Slesin_2014.pdf 4448 kB

Ślesin 2015

Analiza oligonukleotydów za pomocą chromatografii cieczowej (999)

Ślesin 2016

Wysokorozdzielcza spektrometria mas w badaniach izotopowych
(1097)

Ślesin 2017

(1264)


Burczyk

Ślesin 2014

Analiza krzemionki w pyłach środowiskowych w aspekcie badań biegłości - Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST (920)

pełna wersja referatu - plik: Burczyk_Slesin_2014.pdf 562 kB

krzemionka

Ślesin 2016

Wynik niezadawalający z porównań międzylaboratoryjnych – czy zawsze świadczy o problemach analitycznych w laboratorium?
(1083)


Buszewski

Ślesin 2005

Małe jest piękne - słów parę o miniaturyzacji w technikach separacyjnych (127)

Ślesin 2008

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka. (402)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_buszewski_szumski.pdf 5123 kB

Ślesin 2009

Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania (443)

ciecze jonowe

Ślesin 2014

O krzemionce - stare i nowe problemy (872)

krzemionka

Ślesin 2016

Nowe materiały odniesienia do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w matrycach środowiskowych i biologicznych
(1125)

WWA


Cejner

Ślesin 2016

Oznaczanie złota metodą GF AAS po wzbogaceniu na modyfikowanych materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym
(poster) (1156)

GF AAS
złoto Au


Cisoń

SU 2006

Praktyczny pokaz zastosowania Filtrów Walidacyjnych do spektrofotometrów UV-Vis (warsztaty) (276)

filtry walidacyjne

SU 2008

Pokaz mielenia “trudnych” próbek w młynku kriogenicznym (porównanie mielenia tej samej próbki w typowym młynku laboratoryjnym) (429)

młynek kriogeniczny

WA2016 -Rzeszów-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1145)

młynek kriogeniczny

WA2016 -Białystok-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1176)

młynek kriogeniczny

WA2016 -Szczecin-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1212)

młynek kriogeniczny

WA2016 -Wrocław-

Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek (1222)

młynek kriogeniczny


Czerwinski

SU 2012

Nowoczesne metody mineralizacji mikrofalowej (743)

mineralizacja
mikrofale


Czerwiński

Ślesin 2015

Metody plazmowe w zastosowaniach Inżynierii Środowiska (1024)

ICP-MS
ICP-OES


Damski

SU 2013

Systemy oczyszczania wody (844)

oczyszczanie wody


Dobecki

Ślesin 2003

Sterowanie jakością analiz chemicznych (70)

jakość analizy

Ślesin 2004

Walidacja metod a niepewność pomiaru analitycznego (99)

walidacja

Ślesin 2010

Badania biegłości - jak organizować i wykorzystać wyniki (562)

Ślesin 2011

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich (635)

pełna wersja referatu - plik: slesin2011_dobecki.pdf 3650 kB

Ślesin 2013

Jak sterować jakością badań laboratoryjnych i spełniać wymagania akredytacji (817)

akredytacja


Dobrowolski

Ślesin 2002

Kryteria doboru metody wzorcowania w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (6)

wzorcowanie
AAS

Ślesin 2001

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną (31)

modyfikatory matrycy
AAS

Ślesin 2003

Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków śladowych z ciała stałego metodą GF-AAS w aspekcie walidacji procedury analitycznej (54)

GF AAS

Ślesin 2004

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (87)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_dobrowolski.pdf 402 kB

walidacja AAS

Ślesin 2005

Frakcjonowanie pierwiastków śladowych w glebach i osadach (146)

pierwiastki śladowe

Ślesin 2006

Techniki zagęszczania analitu w spektrometrii atomowej w aspekcie walidacji procedury analitycznej (239)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_dobrowolski.pdf 734 kB

Ślesin 2007

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej (287)

AAS
techniki pomiarowe

Ślesin 2008

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody. (395)

AAS

SU 2008

Absorpcyjna spektrometria atomowa dziś i jutro. Problemy i rozwiązania. (417)

AAS

Ślesin 2009

Adsorbenty mikroporowate w analityce pierwiastków szlachetnych (476)

węgiel aktywny
pierwiastki szlachetne

Ślesin 2010

Specjacja w środowisku glebowym - problemy i możliwości (545)

specjacja

Ślesin 2011

Oznaczanie wybranych platynowców metodą GF AAS z wykorzystaniem techniki dozowania po ich wzbogaceniu na adsorbentach hybrydowych (621)

GF AAS
platynowce

Ślesin 2012

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej (685)

ekstrakcja sekwencyjna

Ślesin 2013

Nanomateriały w analitycznej spektrometrii atomowej, aspekty metrologiczne (768)

nanomateriały

Ślesin 2014

Nanomateriały węglowe w analityce pierwiastków śladowych (898)

nanomateriały

SA 2014

Modyfikatory chemiczne w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem atomizacji elektrotermicznej (942)

modyfikatory
atomizacja elektrotermiczna

Ślesin 2015

Metody wzbogacania analitów w spektrometrii atomowej w kontekście jakości pomiarów (965)

wzbogacanie analitów
AAS

Ślesin 2016

Zastosowanie modyfikatorów trwałych w pomiarach absorpcji atomowej
(1103)

modyfikatory


Dobrzyńska

Ślesin 2016

Wzbogacanie i wydzielanie jonów Cr(VI) z roztworów wodnych z zastosowaniem modyfikowanych materiałów typu SBA-15
(poster) (1155)


Dybczyński

Ślesin 2006

Historia i znaczenie materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej (225)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_dybczynski.pdf 1877 kB

Ślesin 2007

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej (291)

Ślesin 2010

Wybrane przykłady korzyści płynących z zastosowania metod rozdzielczych w analizie śladowej (531)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_dybczynski2.pdf 2638 kB

Ślesin 2012

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości (677)


Fiedler

SA 2015

Farby, dopalacze i dynamit - analizatory FTIR Agilent Technologies w badaniach kryminalistycznych (1042)


Frankowski

Ślesin 2010

Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS (534)

specjacja


Gaal

Ślesin 2002

Praktyczne korzyści zastosowania zmiennego pola magnetycznego w korekcji tła opartej na efekcie Zeemana w analizie próbek środowiskowych (3)

Ślesin 2002

Najnowsze zastosowania spektrometru ICP-oaTOF-MS Optimass 8000 (12)

Ślesin 2001

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej (24)

modyfikatory matrycy

Ślesin 2001

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (32)

AAS

Ślesin 2003

Systemy jakości stosowane w firmie GBC Scientific Equipment (53)

Ślesin 2004

Odparowanie laserowe w ICP-MS (96)

Ślesin 2005

Nowe wcielenie spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000 (144)

ICP TOF MS

Ślesin 2006

Nowe aplikacje wykonane przy użyciu spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000 (238)


Glenc

Ślesin 2002

Metody korekcji tła w atomowej spektrometrii absorpcyjnej (4)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_glenc.pdf 4863 kB

korekcja tla AAS

Ślesin 2004

Oznaczanie specjacji rtęci (89)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_glenc.pdf 72 kB

specjacja
rtęć Hg

SU 2004

Prezentacja analizatora rtęci MA-2 (109)

analizator rtęci MA-2

Ślesin 2005

Wybrane problemy oznaczania rtęci z zastosowaniem analizatorów (142)

rtęć Hg

Poznań 2005

Interferencje (181)

Poznań 2005

Błędy analityczne popełniane podczas stosowania pieca grafitowego (189)

błędy
pomiar w kuwecie grafitowej

Poznań 2005

Metody korekcji tła (191)

korekcja tła

Ślesin 2006

Co proponuje Testchem? (235)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_poslednik.pdf 17167 kB

SU 2006

Nowa oferta firmy TESTCHEM (266)

Ślesin 2008

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej. (384)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_glenc.pdf 974 kB

XRF

SU 2009

Analiza próbek ciekłych techniką fluorescencji rentgenowskiej (506)

XRF

SU 2012

Porównanie oznaczeń rtęci techniką zimnych par w AAS z aparatami dedykowanymi do badania rtęci (742)

rtęć Hg


Godlewska

Ślesin 2008

Analiza specjacyjna czy metalomika? (363)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_godlewska.pdf 1699 kB

specjacja


Godlewska-Żyłkiewicz

Ślesin 2010

Przygotowanie próbek do analizy specjacyjnej (553)

specjacja

Ślesin 2012

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych? (681)

platynowce

Ślesin 2012

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników (699)

materiały odniesienia

Ślesin 2013

Kwalifikacja, weryfikacja czy walidacja? (764)

walidacja

Ślesin 2014

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej (899)

pełna wersja referatu - plik: Godlewska_Slesin_2014.pdf 863 kB

interferencje AAS


Golimowski

Ślesin 2002

Błędy systematyczne w analizie śladowej pierwiastków (15)


Goszczyńska

Ślesin 2006

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (259)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_wios_plock.pdf 552 kB

WIOŚ


Górazdowski

WA2016 -Wrocław-

Prezentacja fotometru płomieniowego (1223)

fotometr płomieniowy


Green

Ślesin 2003

Dlaczego warto zaufać firmie PHOTRON? (57)

Photron

Ślesin 2004

Porównanie parametrów analitycznych standardowych lamp katodowych z lampami o podwyższonej jasności (Super Lampy) (93)

Photron
Super Lampy
HCL

Ślesin 2009

PHOTRON Ltd. - Nowe Lampy Deuterowe (439)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_green.pdf 294 kB

Photron
lampy deuterowe


Grochowalski

Ślesin 2007

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności (301)

pełna wersja referatu - plik: slesin2007_grochowalski.pdf 5984 kB

Ślesin 2008

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń. (380)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_grochowalski.pdf 5297 kB

dioksyny

Ślesin 2009

Persona non grata, czyli bromowane, organiczne uniepalniacze w świecie zielonej chemii (457)

uniepalnianie

Ślesin 2010

Jak smakują dioksyny, czyli po nitce do kłębka (549)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_grochowalski2.pdf 4733 kB

dioksyny

Ślesin 2011

Kwestie ultraselektywności w oznaczaniu śladów zwiazków organicznych technikami GC-MS (617)

pełna wersja referatu - plik: slesin2011_grochowalski.pdf 8569 kB

Ślesin 2012

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB (684)

Ślesin 2013

Fluorowane, chlorowane, bromowane i... (779)

Ślesin 2014

Techniki przygotowania próbek i oznaczania związków perfluorowanych w wodach i próbkach biologicznych (881)

Ślesin 2015

Analiza ultraśladowa na przykładzie związków dioksynopodobnych - problemy z jakością prowadzonych badań (1001)

Ślesin 2016

Szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne uwalniane z procesów termicznych do atmosfery - jakość pomiarów analitycznych
(1099)


Gruszecki

SA 2016

Spektroskopia fluorescencyjna w badaniach fotosyntezy (1185)

pełna wersja referatu - plik: Gruszecki_Zakopane_2016.pdf 4906 kB

fluorescencja


Grzelka

SU 2005

Oferta firmy Donserv (203)

Donserv

SU 2007

Oferta firmy Labindex (332)

Labindex

SU 2007

pH metry, konduktometry oraz tlenomierze GLP – praktyczne zastosowanie / biurety i titratory (warsztaty) (343)

SU 2008

Oznaczanie anionów i kationów z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych ISE oraz miareczkowania potencjometrycznego (419)

pełna wersja referatu - plik: su2008_grzelka.pdf 931 kB

SU 2009

LABINDEX - Systemy oczyszczania wody klasy III do zastosowań w technikach ICP-MS i ASA. Monitoring parametrów wody ultra-czystej: przewodnictwa, zasolenia oraz twardości/TDS z wykorzystaniem precyzyjnych konduktometrów GLP firmy CRISON Instruments S.A. (503)

SU 2010

Ultradźwięki. Wykorzystanie ultradźwięków w technikach laboratoryjnych do homogenizacji, mycia i odgazowywania. (580)


Grzyb

Ślesin 2016

Białka w połaczeniu z kropkami kwantowymi. Neutralność czy współdziałanie (poster) (1163)


Guga

Ślesin 2002

Najczęstsze przyczyny powstawania błędów w technice HPLC (13)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_guga.pdf 103 kB

HPLC

Ślesin 2016

Trzy spektroskopie (UV + IR + CD) wywołują zawrót głowy o 180°
(1123)

UV-Vis
IR


Gwóźdź

SU 2010

Prezentacja firmy ALCHEM GRUPA - wybrane pozycje oferty (sprzęt firmy HEIDOLPH, szkło i dozowanie firmy HIRSCHMANN, meble laboratoryjne i system bezprzewodowej rejestracji temperatury firmy POLL LAB). (581)


Han

Ślesin 2006

Gazy specjalne. Właściwy produkt, właściwa jakość. (248)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_linde.pdf 1404 kB

SU 2006

Konsultacje analityczne; typowe problemy w Państwa laboratorium (warsztaty) (273)

SU 2007

Systemy centralnego zaopatrywania w gazy specjalne / Gazy czyste jednorodne (warsztaty) (341)


Hantz

SA 2014

Wyznaczenie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej (943)

pełna wersja referatu - plik: RADWAG_Zakopane2014.pdf 561 kB

Ślesin 2015

Wyposażenie pomiarowe laboratorium w świetle wymagań spójności pomiarowej (1005)

pełna wersja referatu - plik: A_HANTZ_Slesin2015.pdf 1544 kB

SA 2015

Jak dokładnie ważyć w laboratorium chemicznym? (1045)


Hardy

SA 2016

Rapid NMR measurement of fat in food
Szybkie pomiary tłuszczu w żywności techniką NMR (1189)

pełna wersja referatu - plik: Robert_Hardy_NMR_Zakopane_2016.pdf 3759 kB


Hryniewicka

WA2016 -Rzeszów-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotmetru Cary 60 (1139)

UV-Vis
Cary 60

WA2016 -Białystok-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1171)

UV-Vis
Cary 60

WA2016 -Szczecin-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1205)

UV-Vis
Cary 60

WA2016 -Szczecin-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1209)

FTIR
Cary 630

SA 2016

Spektrofluorymetr Cary Eclipse – Poznaj go! (1213)

WA2016 -Wrocław-

Pomiary spektrofotometryczne oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (1217)

UV-Vis
Cary 60

WA2016 -Wrocław-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1221)

FTIR
Cary 630


Hulanicki

Ślesin 2003

Chemia analityczna we współczesnym świecie (37)

Ślesin 2003

Analityka chemiczna - problemy, ograniczenia (38)

Ślesin 2004

Co z tą jakością w chemii analitycznej? (91)

Ślesin 2005

Analiza specjacyjna od XIX do XXI wieku (134)

specjacja


Hyk

Ślesin 2016

Szacowanie niepewności wartości granicznych (1102)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Hyk.pdf 197 kB


Jabłońska-Czapla

Ślesin 2013

Porównanie wybranych parametrów kontroli jakości metod EDXRF oraz ICP-MS w analizie próbek środowiskowych przygotowanych techniką stapiania (796)

Ślesin 2014

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych (885)

pełna wersja referatu - plik: Czapla_Slesin_2014.pdf 1539 kB

specjacja


Jackowska

Ślesin 2008

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek. (369)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_jackowska.pdf 1370 kB


Jankowski

Ślesin 2007

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej (299)

Ślesin 2008

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej. (364)

plazma helowa


Jaroń

Ślesin 2002

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP-OES (7)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_jaron.pdf 205 kB

ICP-OES


Jarosz

Ślesin 2005

Jajo - bomba cholesterolowa czy mikroelementowa (145)

Ślesin 2013

Sierpik - rzeczywistość czy legenda dawnej sztuki farbierskiej (771)


Jaszczuk

SU 2007

Oferta firmy SGE – producenta akcesoriów do GC i HPLC (335)


Jeleń

Ślesin 2013

Zmierzyć zapach; o analizie związków tworzących aromat żywności (770)


Jerzak

Ślesin 2003

Materiały odniesienia i ich racjonalne stosowanie (69)


John

SU 2004

1. Ogólne wymagania dotyczące wyposażenia wg PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania...
2. Lista pytań kontrolnych - pomoc dla auditora i auditowanego
3. Mocne i słabe obszary dotyczące nadzoru nad wyposażeniem w laboratoriach (warsztaty) (115)


Kalarus

Ślesin 2012

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto... (719)

SU 2012

Potwierdzenie metod badawczych w laboratorium (749)


Kała

Ślesin 2005

Środki podobnie działające do alkoholu w organizmie kierowcy (141)


Kietliński

Ślesin 2004

Gazy specjalne BOC - jakość przede wszystkim (102)


Konieczka

Ślesin 2005

Walidacja metodyki analitycznej - aspekty praktyczne (133)

walidacja

SU 2005

Walidacja metodyki analitycznej
- podstawowe definicje
- sposoby wyznaczania parametrów walidacyjnych
- podstawowe problemy w trakcie procesu walidacji
- raport walidacyjny
- przykład walidacji metodyki analitycznej (warsztaty) (207)

walidacja

Ślesin 2006

Niepewność wyniku - niepewność pomiaru (236)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_konieczka.pdf 3903 kB

SU 2006

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? (warsztaty) (272)

pełna wersja referatu - plik: su2006_konieczka.pdf 1991 kB

Ślesin 2007

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania (303)

pełna wersja referatu - plik: slesin2007_konieczka.pdf 4791 kB

SU 2007

Jak wyznaczać parametry walidacyjne?
(granica wykrywalności i granica oznaczalności, definicje, sposoby wyznaczania) (warsztaty) (340)

pełna wersja referatu - plik: su2007_konieczka.pdf 1568 kB

Ślesin 2008

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego. (383)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_konieczka.pdf 3138 kB

SU 2008

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? Precyzja (warsztaty) (424)

pełna wersja referatu - plik: su2008_konieczka.pdf 1292 kB

Ślesin 2009

Kalibracja - ważny etap procedury analitycznej (460)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_konieczka.pdf 962 kB

SU 2009

Jak wyznacza się parametry walidacyjne? Dokładność i poprawność (warsztaty) (510)

pełna wersja referatu - plik: su2009_konieczka.pdf 747 kB

Ślesin 2010

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS (546)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_konieczka.pdf 1203 kB

SU 2010

Jak wyznacza się parametry walidacyjne. Przykład walidacji. (warsztaty) (584)

pełna wersja referatu - plik: su2010_parametry_walidacyjne_konieczka.pdf 676 kB

Ślesin 2011

Kapusta - głowa … pełna (629)

Ślesin 2011

Kalibracja bez tajemnic (639)

pełna wersja referatu - plik: slesin2011_konieczka2.pdf 695 kB

SU 2011

Materialy odniesienia w praktyce laboratoryjnej (657)

pełna wersja referatu - plik: su2011_konieczka1.pdf 3743 kB

SU 2011

Jak wykorzystywać wyniki badań biegłości. (warsztaty) (661)

pełna wersja referatu - plik: su2011_konieczka2.pdf 2495 kB

Ślesin 2012

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności? (724)

SU 2012

Abc walidacji (739)

walidacja

SU 2012

Walidacja w praktyce (warsztaty) (747)

walidacja

Ślesin 2013

Stosowanie i interpretacja kart kontrolnych (815)

SU 2013

Czym jest wynik analityczny (835)

pełna wersja referatu - plik: konieczka1_zakopane2013.pdf 2457 kB

SU 2013

Problemy zapisu wyniku (warsztaty) (851)

pełna wersja referatu - plik: konieczka2_zakopane2013.pdf 416 kB

Ślesin 2014

Niepewność etapu pobierania próbek (900)

pełna wersja referatu - plik: Konieczka_Slesin2014a.pdf 2707 kB

Ślesin 2014

Statystyka matematyczna - narzędzie do opracowania i interpretacji wyników pomiarów (921)

pełna wersja referatu - plik: P_Konieczka_Slesin_2014_stat.pdf 387 kB

SA 2014

Równoważność metod badawczych (939)

pełna wersja referatu - plik: Konieczka_Zakopane2014_wyk.pdf 303 kB

SA 2014

Równoważność metod badawczych (warsztaty) (946)

pełna wersja referatu - plik: Konieczka_Zakopane2014_war.pdf 283 kB

Ślesin 2015

Odchylenie standardowe - od teorii do praktyki (1030)

pełna wersja referatu - plik: Piotr_Konieczka_Slesin2015.pdf 1062 kB

SA 2015

Powrót do niepewności (1043)

pełna wersja referatu - plik: Zakopane2015_PKonieczka.pdf 722 kB

SA 2015

Powrót do niepewności 2 (warsztaty) (1049)

Ślesin 2016

Wzorce i materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - rola i zasady stosowania
(1126)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Konieczka.pdf 4065 kB

WA2016 -Rzeszów-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1143)

pełna wersja referatu - plik: Konieczka_Rzeszow_2016.pdf 2524 kB

WA2016 -Białystok-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1174)

SA 2016

Kalibracja - nie zawsze prosta (warsztaty) (1195)

pełna wersja referatu - plik: Zakopane2016_PKonieczka_.pdf 1189 kB

kalibracja

WA2016 -Szczecin-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1206)

WA2016 -Wrocław-

System kontroli i zapewnienia jakości wyników badań w laboratorium (1218)


Kopciuch

Ślesin 2007

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych (327)


Korol

Ślesin 2004

Krajowe Laboratorium Pasz - zadania i zakres badań środków żywienia zwierząt (82)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_korol.pdf 263 kB

Ślesin 2011

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS - przykłady wykorzystania wyników (620)

pełna wersja referatu - plik: slesin2011_korol.pdf 593 kB

Ślesin 2012

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium (711)

Ślesin 2013

Jak wykorzystać wyniki PT do szacowania niepewności metody? (818)

Ślesin 2014

Nowa aparatura - stare problemy przygotowania próbki do badań na przykładzie pasz (923)

pełna wersja referatu - plik: Korol_Slesin_2014.pdf 951 kB

Ślesin 2015

Wpływ wybranych elementów cyklu pomiarowego na jakość wyniku analitycznego (1026)

Ślesin 2016

Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium
(1122)

pełna wersja referatu - plik: W_Korol__Slesin_2016.pdf 1389 kB

Ślesin 2016

Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich (poster) (1158)


Koroniak

Ślesin 2005

Co nowego po KBN-ie (131)


Kosobucki

Ślesin 2012

Rola i znaczenie materii organicznej gleb (702)


Kot-Wasik

Ślesin 2013

Pobieranie, transport i przechowywanie próbek - źródłem pierwszych błędów analityka (814)

Ślesin 2014

Od HPLC do UPLC (919)

pełna wersja referatu - plik: Kot_Wasik_Slesin_2014_UPLC.pdf 1837 kB

HPLC
UPLC

Ślesin 2015

Płyny w stanie nadkrytycznym jako "super" medium do ekstrakcji i chromatografii (1023)

Ślesin 2016

Rozdzielenie od podstaw czyli wszystko (?) o kolumnie chromatograficznej
(1121)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Wasik.pdf 4154 kB


Kowalewska

Ślesin 2009

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość (462)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_kowalewska.pdf 741 kB

AAS

Ślesin 2010

Oznaczanie metali w konwencjonalnych paliwach silnikowych i biopaliwach - potrzeby, metody analityczne, perspektywy rozwoju (551)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_kowalewska.pdf 2010 kB

Ślesin 2011

Tajemnice FAAS, czyli oznaczanie ołowiu w benzynie (618)

ołów Pb
AAS

Ślesin 2011

Bufory i modyfikatory w AAS (640)

roztwór buforowy
modyfikatory matrycy

Ślesin 2013

Badania biegłości w zakresie oznaczeń siarki w paliwach samochodowych: za, a nawet przeciw (781)

Ślesin 2014

Meandry korekcji tła w AAS (882)

AAS

Ślesin 2015

Oznaczanie krzemu na śladowym poziomie zawartości - obecne możliwości i ograniczenia różnych technik pomiarowych i procedur analitycznych (985)

krzem Si

Ślesin 2016

Krzywa kalibracyjna w LS AAS i HR-CS AAS
(1084)


Krawczyk

Ślesin 2009

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych (447)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_krawczyk.pdf 732 kB

Ślesin 2015

Wielopierwiastkowe, sekwencyjne oznaczanie wybranych pierwiastków techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej po wstępnym zatężaniu na nanomateriałach węglowych (1025)

AAS


Kubecki

Ślesin 2016

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich
(1149)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Kubecki.pdf 1709 kB

GC


Lechowicz

Ślesin 2004

Metodyka identyfikacji i oznaczania wybranych substancji halucynogennych dla potrzeb opiniowania sądowego (85)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_lechowicz.pdf 1331 kB


Leśniewska

Ślesin 2005

Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym (136)

platyna Pt
pallad Pd


Ligor

Ślesin 2010

Analiza oddechu - wykorzystanie w diagnostyce medycznej (565)

analiza oddechu


Maćkowiak

SU 2011

Kontrola jakości wyników analiz rutynowych w laboratorium "Ekolab" Sp. z o.o. (659)

Ekolab
kontrola jakości


Malejko

Ślesin 2012

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji (683)


Marciniec

Ślesin 2011

Promieniotwórczość w lecznictwie - w stronę sterylizacji radiacyjnej (610)

promieniotwórczość


Matusiewicz

Ślesin 2002

Wprowadzenie próbek analitycznych do plazmy w emisyjnej spektrometrii atomowej (5)

ICP-OES

Ślesin 2006

Postęp i kierunki rozwoju metod przygotowania próbek (mineralizacja, roztwarzanie) w analitycznej spektrometrii atomowej (AAS, AFS, OES) (227)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_matusiewicz.pdf 5550 kB

Ślesin 2009

Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycznej: nowe wyzwania i możliwości (444)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_matusiewicz.pdf 1406 kB


Matuszczyk

Ślesin 2006

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (258)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_matuszczyk.pdf 1819 kB

WSSE


Mazerski

Ślesin 2009

Chemometria w analityce chemicznej (489)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_mazerski.pdf 1385 kB

chemometria


Michalski

Ślesin 2007

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania. (324)

pełna wersja referatu - plik: slesin2007_michalski.pdf 544 kB

chromatografia

SU 2007

Jak wybrać odpowiednia kolumnę do chromatografii gazowej (333)

chromatografia


Mikołajczyk

Ślesin 2011

Nowe trendy rozwoju w biotechnologii i mechatronice (632)


Milczarek

WA2016 -Rzeszów-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania. Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1140)

FTIR
Cary 630

WA2016 -Białystok-

Spektroskopia w podczerwieni – możliwości i zastosowania.
Prezentacja spektrometru FTIR Cary 630 (1172)

FTIR
Cary 630


Mowatt

Ślesin 2011

Pokaz chromatografu cieczowego firmy Dynamic Extractions (warsztaty) (625)


Musset

Ślesin 2007

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych (304)

SGE
chromatografia


Muźnierowska

SU 2008

Zagospodarowanie przestrzeni laboratoryjnej w aspekcie normy akredytacyjnej PN-EN 17025 (421)


Namieśnik

Ślesin 2004

Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) (84)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_namiesnik.pdf 313 kB

Ślesin 2006

Przygotowanie próbek - klucz do sukcesu analitycznego (220)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_namiesnik.pdf 6021 kB

Ślesin 2007

Analityka śladów - problemy i wyzwania (286)

pełna wersja referatu - plik: slesin2007_namiesnik.pdf 1181 kB

Ślesin 2008

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania. (356)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_namiesnik.pdf 1567 kB

Ślesin 2009

Zielona chemia analityczna (438)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_namiesnik.pdf 1724 kB

Ślesin 2010

Kontrola profili i zawartości związków bioaktywnych w owocach i warzywach w trakcie procesów przetwarzania (526)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_namiesnik.pdf 6571 kB

Ślesin 2011

Chemiczne sekrety miodu (603)

Ślesin 2012

Zielona Chromatografia (676)

Ślesin 2013

Materialy odniesienia; rola, problemy i wyzwania (762)

Ślesin 2014

Próbniki pasywne - niedocenione narzędzie analityczne (870)

pełna wersja referatu - plik: J_Namiesnik_Slesin_2014.pdf 8917 kB

Ślesin 2014

Od gazowych mieszanin do certyfikowanego materiału odniesienia (888)

Ślesin 2015

Analityka chemiczna - problemy i wyzwania (962)

Ślesin 2016

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Problemy i wyzwania dla analityka
(1065)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Namiesnik.pdf 2091 kB

Ślesin 2017

Ocena uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych (1230)


Niedzielski

Ślesin 2002

Źródła błędów w technice generowania wodorków (23)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_niedzielski.pdf 184 kB

generator wodorków

Ślesin 2003

Techniki łączone w analizie specjacyjnej, czyli między chromatografią a spektrometrią (74)

Ślesin 2004

Technika łączona HPLC-HG-AAS, czyli znów o analityce specjacyjnej (81)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_niedzielski.pdf 4184 kB

HPLC-HG-AAS,

Ślesin 2005

Technika generowania wodorków w badaniu środowiska - po co nam analiza specjacyjna (169)

wodorki

Poznań 2005

System generacji wodorków i zimnych par rtęci (183)

generowanie wodorków
rtęć Hg

Ślesin 2006

W poznawaniu tajemnic przyrody - czyli kolejne słów kilka o wodorków generowaniu (260)

generowanie wodorków

Ślesin 2014

Generowanie wodorków... (924)

pełna wersja referatu - plik: Niedzielski_Slesin_2014.pdf 3286 kB

wodorki
selen Se
arsen As

SA 2014

Powietrze zamiast gazów w analityce? Agilent MP-AES, czyli mikrofalowo wzbudzona plazma
z detekcją emisyjnej spektrometrii atomowej. (940)

pełna wersja referatu - plik: Niedzielski_Zakopane2014_wyk.pdf 2287 kB

MP-AES

SA 2014

Citius-Altius-Fortius (łac. szybciej, wyżej, silniej):
szybka sekwencja w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS-AAS) (warsztaty) (947)

pełna wersja referatu - plik: Zakopane 2014 Niedzielski_war.pdf 2084 kB

FS AAS

Ślesin 2015

Zapewnienie jakości wyników w technikach FSAAS i MIP-OES (984)

FS AAS
MP-OES

SA 2015

MP - doskonała alternatywa dla płomieniowej AAS.
Pokaz spektrometru emisyjnego 4200 MP firmy Agilent Technologies (warsztaty) (1050)

MP-OES

SA 2016

Od epoki żelaza do Arktyki: aplikacje analityczne i różne oblicza plazmy w optycznej spektrometrii emisyjnej (1190)

pełna wersja referatu - plik: Zakopane_2016_Niedzielski.pdf 7475 kB


Noda

Ślesin 2011

Oznaczanie Hg w żywności przy wykorzystaniu analizatora rtęci (644)

rtęć Hg


Noetzel

Ślesin 2015

Reduce metal analysis times and costs with a new and innovative ICP-OES (1008)

ICP-OES


Novotný

Ślesin 2013

Zalety i optymalizacja nebulizacji ultradźwiękowej w technice ICP-OES (776)

nebulizacja
ultradżwiękowa


Orzechowicz

SU 2005

Nowoczesna Chemia Analityczna - oferta Sigma-Aldrich (204)

Sigma-Aldrich


Ostrowski

SU 2011

Przykłady oznaczania pierwiastkow w matrycach trudnych metodą ICP-OES (656)

ICP-OES

Ślesin 2013

Wprowadzanie zawiesiny do plazmy argonowej ICP-OES w analizie materiałów trudno roztwarzalnych (788)

ICP-OES


Pałatajko

Ślesin 2006

Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz na bazie drożdży wzbogaconych w selen (229)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_polatajko.pdf 2971 kB

selen Se
HPLC


Parczewski

Ślesin 2001

Chemometria - metody i zastosowania (26)

chemometria

Ślesin 2003

O filozofii korelacji (49)

korelacja

Ślesin 2004

Halucynogeny - magia, zwidy, sztuka, chemia, analityka (83)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_parczewski.pdf 1473 kB

Ślesin 2006

O przenoszeniu błędów w analizie chemicznej (234)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_parczewski.pdf 2850 kB

Ślesin 2009

Chemometryczne ABC (464)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_parczewski.pdf 1330 kB

chemometria

Ślesin 2011

Techniki LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych (609)


Paryjczak

Ślesin 2003

Nowa ustawa o finansowaniu nauki (52)


Pasławski

Ślesin 2006

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES (249)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_paslawski.pdf 467 kB

Ślesin 2008

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora. (403)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_paslawski.pdf 584 kB

SU 2008

Audit techniczny w laboratorium ASA czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytującej lub auditu wewnętrznego (warsztaty) (425)

pełna wersja referatu - plik: su2008_paslawski.pdf 695 kB

Ślesin 2009

Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością - mit, konieczność czy alibi (494)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_paslawski.pdf 573 kB

SU 2009

Stosowanie materiałów odniesienia i udział w porównaniach międzylaboratoryjnych jako element potwierdzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników (505)

SU 2009

Źródła niepewności i niepewność pomiarów metodą FAAS (warsztaty) (511)

SU 2010

Źródła błędów w laboratorium ASA. (577)

SU 2010

Źródła błędów w laboratorium ASA. (warsztaty) (585)

pełna wersja referatu - plik: su2010_zrodla_bledow_w_labor_asa_warszt.pdf 208 kB

Ślesin 2011

Jakość kontroli jakości (636)

SU 2013

Jakość kontroli jakości (warsztaty) (855)

Ślesin 2014

Ślesin analityczny 20 lat póżniej - nowe kryteria akredytacji (922)

SA 2014

Kieszonkowy podręcznik chemika analityka (941)

SA 2014

Kieszonkowy podręcznik chemika analityka (warsztaty) (948)

Ślesin 2015

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych (966)

SA 2015

Zapisy techniczne w laboratorium chemicznym (warsztaty) (1051)

pełna wersja referatu - plik: Zakopane2015_Paslawski_Nadzor_nad_zapisami_tech_.pdf 799 kB

Ślesin 2016

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych
(1105)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Paslawski.pdf 9191 kB

SA 2016

Audyt techniczny procedury badawczej - od przyjęcia zlecenia do raportu z badań (warsztaty) (1197)

pełna wersja referatu - plik: Audyt_techniczny_Zakopane_2016_.pdf 209 kB

audyt

Ślesin 2017

Problemy szacowania niepewności pomiarów w rutynowych laboratoriach chemicznych (1290)


Patelska

SU 2011

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej. (warsztaty) (662)

SU 2012

Akademia pipetowania (warsztaty) (750)

pełna wersja referatu - plik: su2012_sartorius_filtracja_wagi.pdf 375 kB


Piątek

SU 2011

Prezentacja wybranych pozycji z oferty firmy CHEMPUR: ultraczyste kwasy do techniki ASA/ICP, woda i rozpuszczalniki HPLC, wzorce GC, wzorce UV-Vis. (652)


Pietrzykowski

Ślesin 2002

Sprawdzanie i wzorcowanie spektrofotometrów UV-Vis-NIR za pomocą materialnych wzorców miar (22)

UV-Vis/NIR


Pokrzywnicka

Ślesin 2014

Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych (891)


Poślednik

SU 2005

Oznaczanie rtęci w trudnych próbkach (201)

rtęć Hg

SU 2013

Nowoczesne techniki oznaczania rtęci (843)

pełna wersja referatu - plik: poslednik_analizatory_rteci_zakopane2013.pdf 1867 kB

rtęć Hg

Ślesin 2016

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska. Analizatory rtęci - możliwości i ich zastosowanie w pomiarach przemysłowych
(1148)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Poslednik.pdf 3186 kB

rtęć Hg


Ptaszek-Budniok

Ślesin 2016

Problemy analityczne oznaczania wyższych węglowodorów aromatycznych w próbkach mocno zanieczyszczonych gleb przemysłowych (poster) (1162)


Pyrzyńska

Ślesin 2005

Blaski i cienie stosowania stałych sorbentów w analizie specjacyjnej pierwiastków (157)

specjacja


Quarles

Ślesin 2016

LIBS i ablacja laserowa – wszechstronne techniki analityczne
(1089)

LIBS
LA


Ramsza

Ślesin 2002

Program do zarządzania pracą laboratorium/-ów LABORATORIUM 2000 - nowości (18)

Ślesin 2001

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu (27)

Ślesin 2003

Centra decyzyjne obrotu próbkami w programie LABORATORIUM 2000 (60)

Ślesin 2004

ARCHIWUM – źródło wiedzy (94)

Ślesin 2005

Kodowanie próbek - kaprys czy potrzeba (147)

Ślesin 2006

Nowatorskie rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej w laboratorium (240)

Ślesin 2006

Nebulizer mikrokapilarny – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju (256)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_ramsza.pdf 656 kB

Ślesin 2009

Zastosowania nebulizera ultradźwiękowego NOVA-1/2 (485)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_ramsza.pdf 1174 kB

nebulizacja
ultradźwiękowa

Ślesin 2014

Dylematy konstrukcji optycznych spektrometrów emisyjnych z plazmowymi źródłami wzbudzenia (886)

Ślesin 2015

Szybki optyczny spektrometr emisyjny ze źródłem wzbudzenia w postaci wirującej plazmy helowej (1006)

pełna wersja referatu - plik: A_Ramsza_Slesin2015.pdf 1474 kB


Reszke

Ślesin 2002

Mineralizacja mikrofalowa - podstawowe przyczyny i źródła błędów (19)

mineralizacja

Ślesin 2001

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia (28)

mineralizacja

Ślesin 2004

Urządzenia mikrofalowe w akredytowanym laboratorium analitycznym (86)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_reszke.pdf 1036 kB

mineralizacja

SA 2015

Ekstremalne zastosowania mineralizatora mikrofalowego Magnum V2 (1046)

mineralizacja

WA2016 -Rzeszów-

Przygotowanie probek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1137)

mineralizacja

WA2016 -Białystok-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1170)

mineralizacja

WA2016 -Szczecin-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1204)

mineralizacja

WA2016 -Wrocław-

Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2 (1216)

mineralizacja


Rozum

SU 2013

Spektroskopia w podczerwieni - możliwości i zastosowania (840)

pełna wersja referatu - plik: rozum_zakopane2013.pdf 1975 kB

FTIR


Rozum-Kerstan

Ślesin 2015

Dobra praktyka laboratoryjna w pomiarach spektrofotometrycznych oraz prezentacja spektrofotometru Cary 60 (warsztaty) (1015)

GLP
dobra praktyka
laboratoryjna
Cary 60


Russo

Ślesin 2012

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds (697)

ablacja laserowa
LIBS


Saba

Ślesin 2016

Oznaczanie składników mineralnych w grzybie sarniak (sarcodon imbricatus) z terenu polski północnej – wraz z analizą chemometryczną
(poster) (1160)


Schoener

SA 2016

Mars 6 z technologią iWave – rewolucja w mineralizacji próbek (warsztaty) (1196)


Siepak

Ślesin 2010

Postęp w analityce kompleksów glinu w próbkach rzeczywistych nadwarciańskiego hydroekosystemu (532)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_siepak.pdf 1490 kB

związki kompleksowe
glin Al


Silberring

Ślesin 2002

Alchemia miłości (17)

Ślesin 2001

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna (29)

Ślesin 2003

'Forever young' - czyli sposoby na wieczną młodość (55)

Ślesin 2004

"Piękna i Bestia” - czyli leki dawne i całkiem nowe (92)

Ślesin 2005

Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, czyli rzecz o alkoholu, narkotykach i kacu (158)

Ślesin 2006

Wróg czy przyjaciel, czyli rozmowy o bólu (251)

Ślesin 2007

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face (315)

Ślesin 2008

Pożądanie. (398)

Ślesin 2009

Wielkie Żarcie (480)

Ślesin 2010

Viagra dla mózgu (556)

Ślesin 2011

The Cult (630)


Siwek

SU 2012

Nowe laboratorium, nowe standardy (740)

SU 2013

Mineralizacja w systemach otwartych (838)

pełna wersja referatu - plik: siwek_mineralizacja_zakopane2013.pdf 760 kB

mineralizacja


Skorek

Ślesin 2015

Nanorurki węglowe w zatężaniu i oznaczaniu pierwiastków śladowych techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (nagrodzona praca doktorska) (973)

nanorurki węglowe
XRF


Skrzydlewska

Ślesin 2002

Spektrometria ICP-TOF MS (11)

ICP TOF MS


Słomińska

Ślesin 2014

Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych (889)


Smolec

Ślesin 2001

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych (30)

ICP


Socha

Ślesin 2010

Selen w żywności (561)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_borawska_markiewicz_zukowska2.pdf 2073 kB

selen Se
AAS / ASA


Sowiński

Poznań 2005

Modyfikatory matrycy (190)

modyfikatory

SU 2005

Wybrane aspekty rozwiązań technicznych GBC w spektrometrach AAS
- interpretacja pojęcia EHT
- dyskusja (warsztaty) (211)

SU 2006

Deuterowa korekcja tła w praktyce (warsztaty) (277)

pełna wersja referatu - plik: su2006_sowinski.pdf 789 kB

korekcja tla AAS

SU 2008

Modyfikatory matrycy (420)

pełna wersja referatu - plik: su2008_sowinski.pdf 637 kB

modyfikatory

SU 2009

Weryfikacja parametrów pomiarowych spektrometrów AAS (warsztaty) (512)

SU 2010

Ślepa próba. (warsztaty) (586)

pełna wersja referatu - plik: su2010_slepa_proba_sowinski.pdf 852 kB

SU 2011

Technika generacji wodorków (warsztaty) (663)

pełna wersja referatu - plik: su2011_sowinski_wodorki.pdf 1520 kB

wodorki

SU 2012

Podstawowe obliczenia w chemii analitycznej (warsztaty) (748)

pełna wersja referatu - plik: su2012_podstawowe_obliczenia_w_chemii_analitycznej.pdf 2148 kB

SU 2013

Źródła światła w AAS (warsztaty) (853)

pełna wersja referatu - plik: zrodla_swiatla_w_aas.pdf 1265 kB

lampy HCL
AAS / ASA


Staneczko-Baranowska

Ślesin 2014

Analityka biomedyczna - potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe, perspektywy (896)

pełna wersja referatu - plik: Baranowska_Slesin_2014.pdf 2394 kB


Stanisławska

Ślesin 2016

Analysis of occupational exposure to toxic metals using J200 Tandem LA-LIBS Instrument (poster) (1157)

LA-LIBS


Stawny

Ślesin 2011

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej (612)


Stec

Ślesin 2008

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana. (397)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_stec.pdf 517 kB

fotometria


Stepnowski

Ślesin 2016

Narzędzia analityczne w ocenie obecności, skutków i rozprzestrzeniania niektórych farmaceutyków w środowisku
(1067)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Stepnowski.pdf 4665 kB


Strzelak

Ślesin 2016

Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej
(1078)


Studzińska

Ślesin 2015

Analiza izotopowa, pierwiastkowa i cząsteczkowa, czyli odkrywanie tajemnic przyrody (992)


Szczepanik

Ślesin 2007

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A." (322)

Bielmar


Szczepankiewicz

Ślesin 2005

POCH S.A. (167)

POCH


Szefer

Ślesin 2010

Składniki mineralne w łańcuchu pokarmowym człowieka: środowisko - suplementy diety (527)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_szefer.pdf 2887 kB


Szkoda

Ślesin 2006

Analiza śladowa pierwiastków w żywności zwierzęcego pochodzenia - ocena jakości badań (254)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_szkoda.pdf 7895 kB

SU 2007

Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w laboratorium analitycznym (336)


Szkolmowski

Ślesin 2002

Nowe kierunki rozwoju GBC Scientific Equipment w Polsce (8)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_szkolmowski.pdf 1660 kB

Ślesin 2003

Nowe formy kontaktu z klientem (42)

Ślesin 2004

GBC – 25 lat innowacji (98)

Ślesin 2005

GBC - Blaski i cienie wieloletniej obecności na rynku (126)

Ślesin 2006

Nowości z GBC (223)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_szkolmowski.pdf 8266 kB

GBC

SU 2006

SGE (269)

pełna wersja referatu - plik: su2006_szkolmowski.pdf 720 kB

SU 2006

Wybrane aspekty rozwiązań technicznych GBC w AAS (281)

Ślesin 2007

GBC Polska (289)

SU 2007

Droga wymiany informacji Klient-Firma; teoria a życie.
Praktyczny pokaz fotometru płomieniowego nowej generacji (warsztaty) (344)

Ślesin 2008

GBC Polska (362)

SU 2008

Droga wymiany informacji Użytkownik-Firma. Rok po uruchomieniu Biura Serwisowego. (warsztaty) (426)

Ślesin 2009

GBC Polska (442)

Ślesin 2010

GBC Polska (530)

Ślesin 2011

GBC Polska (605)

Ślesin 2012

GBC Polska (679)

Ślesin 2013

Spektrum nowych możliwości (765)

Ślesin 2014

20 lat jak jeden dzień (875)

Ślesin 2015

Nowości firmy Agilent Technologies (968)

Agilent

SA 2015

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1041)

Agilent

Ślesin 2016

Nowości firmy Agilent Technologies (1070)

Agilent

WA2016 -Rzeszów-

Wprowadzenie (1136)

Agilent

WA2016 -Rzeszów-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1144)

Agilent

WA2016 -Białystok-

Wprowadzenie (1169)

Agilent

WA2016 -Białystok-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1175)

Agilent

SA 2016

Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies (1184)

Agilent

WA2016 -Szczecin-

Wprowadzenie (1202)

Agilent

WA2016 -Szczecin-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1207)

Agilent

WA2016 -Wrocław-

Wprowadzenie (1215)

Agilent

WA2016 -Wrocław-

Nowoczesne techniki spektroskopowe (1219)

Agilent

Ślesin 2017

Nowości firmy Agilent Technologies (1233)

Agilent


Szmyd

SU 2004

1. Modyfikatory matrycy - ich rola w procesie eliminowania interferencji w metodzie GF AAS
2. Rodzaje modyfikatorów matrycy
3. Zasady prawidłowego stosowania modyfikatorów matrycy (warsztaty) (118)

modyfikatory

Ślesin 2012

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości (728)


Szprengier-Juszkiewicz

Ślesin 2005

Państwowy Instytut Weterynarii (165)

PIWet-PIB


Szynkowska

Ślesin 2003

Kontrolowanie stężenia rtęci w środowisku (50)

pełna wersja referatu - plik: slesin2003_szynkowska.pdf 1059 kB

rtęć Hg

Ślesin 2006

Możliwości analityczne ablacji laserowej w połączeniu z techniką ICP-MS-TOF (250)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_szynkowska.pdf 3916 kB

LA-ICP-MS


Szyszko

SU 2010

Prezentacja strzykawki automatycznej - eVol. (578)

pełna wersja referatu - plik: su2010_evol_strzykawka_automatyczna.pdf 805 kB

eVol


Święcicka

Ślesin 2012

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (709)


Świst

Ślesin 2007

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS (294)


Trybulec

Ślesin 2005

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (168)


Trzcinka-Ochocka

Ślesin 2002

Zapewnienie jakości w laboratorium - moda czy konieczność? (10)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_trzcinka_ochocka.pdf 686 kB

Ślesin 2003

Materiały odniesienia - podstawowe narzędzie wewnętrznego sterowania jakością badań (72)


Turek-Daruk

Ślesin 2008

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium (409)

Ślesin 2008

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium (410)


Tyburska

SA 2016

Wewnętrzna kontrola jakości w laboratorium (1186)

pełna wersja referatu - plik: Sylwia_Tyburska_Zakopane_2016.pdf 1715 kB


Wagner

Ślesin 2003

Badania fizyko-chemiczne procesów celulozy pod wpływem atramentów żelazowo-galusowych w zabytkach rękopiśmiennych (44)

Ślesin 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych (314)


Walas

Ślesin 2009

Nowe materiały do selektywnego oddzielania i zatężania analitów przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej (488)

pełna wersja referatu - plik: slesin2009_walas.pdf 4860 kB

Ślesin 2012

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków (712)

Winter Conference
on Plasma Spectrochemistry

Ślesin 2012

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji (727)

Ślesin 2013

Kierunki rozwoju spektrometrii plazmowej (820)


Wardencki

Ślesin 2007

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej (300)

Ślesin 2008

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności. (379)

pełna wersja referatu - plik: slesin2008_wardencki.pdf 1557 kB

Ślesin 2011

GC a HPLC - techniki konkurencyjne czy komplementarne? (638)

GC
HPLC

Ślesin 2012

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC (720)

GC
HPLC

Ślesin 2013

Zastosowanie nosa elektronicznego w analityce - możliwości i ograniczenia (819)

Ślesin 2014

Chromatograficzna analiza napojów alkoholowych.
Problemy i wyzwania (926)

pełna wersja referatu - plik: Wardencki_Slesin_2014.pdf 4706 kB

GC

Ślesin 2015

Dozowanie w chromatografii gazowej - istotny element analizy (1029)

GC


Wasilewska

Ślesin 2002

Czynniki wpływające na efektywność mineralizacji na mokro próbek organicznych (16)

pełna wersja referatu - plik: slesin2002_wasilewska.pdf 259 kB

SU 2004

Mineralizatory firmy Anton Paar (111)

mineralizacja
Anton Paar

SU 2004

1. Problemy analizy śladowej w odniesieniu do błędów, które można popełnić, źródeł zanieczyszczeń.
2. Prawidłowe przygotowanie próbki do analiz
3. Rola próbki ślepej
4. Dyskusja o problemach uczestników i sposobach, w jaki je rozwiązali (warsztaty) (116)

Ślesin 2005

Systemy przygotowania próbek emitujące energię mikrofalową w sposób niepulsacyjny (163)

mineralizacja

Poznań 2005

Podstawy teoretyczne AAS (172)

AAS

Poznań 2005

Optymalizacja warunków pracy w płomieniu (173)

AAS
płomień

Poznań 2005

Optymalizacja warunków pracy w piecu grafitowym (182)

AAS
kuweta

Poznań 2005

Przygotowanie próbek do analizy techniką AAS (196)

AAS

Poznań 2005

Szczególne zasady pracy podczas analiz śladowych (197)

SU 2005

Konsultacje analityczne;
typowe problemy w Państwa laboratorium.
Dyskusja o problemach uczestników i sposobach, w jaki je rozwiązali (warsztaty) (208)

SU 2006

Nowości z oferty Anton-Paar (268)

Anton-Paar

SU 2009

Nietypowe zastosowania systemu mikrofalowego firmy Anton Paar (507)

mineralizator
Anton Paar


Wiejak

Ślesin 2016

Badania nad fotochemiczną degradacją wybranych związków perfluorowanych
(poster) (1164)


Wiener

SU 2004

1. Nowa organizacja Serwisu
2. Typowe problemy techniczne...
3. Omówienie procedur testowania...
4. Proste sposoby usuwania nieprawidłowości...
5. Zaproponowanie nowych procedur (warsztaty) (117)

Poznań 2005

Budowa aparatu (174)

Poznań 2005

Błędy aparaturowe (175)

SU 2005

- typowe problemy techniczne spotykane u klientów
- omówienie procedur testowania przyrządów
- proste sposoby usuwania nieprawidłowości
* praktyczny pokaz zastosowania Super Lamp z zewnętrznym zasilaczem - mgr inż. Grzegorz Cisoń (warsztaty) (210)

SU 2006

1. Typowe problemy techniczne spotykane u klientów
2. Omówienie procedur testowania aparatów w przypadku nieprawidłowości działania
3. Proste sposoby usuwania nieprawidłowości, jeżeli jest to możliwe bez ingerencji serwisu (warsztaty) (275)


Wiśniewska

SA 2016

Audyt techniczny procedury badawczej - od przyjęcia zlecenia do raportu z badań (warsztaty) (1214)

pełna wersja referatu - plik: Agnieszka_Wisniewska_Zakopane_2016.pdf 357 kB

audyt


Wiśniewski

SU 2004

Przedstawienie oferty firmy Comef (113)

Comef


Włodarczyk

Ślesin 2007

Laboratorium (321)

laboratorium


Wojciechowski

Ślesin 2003

Porozmawiajmy o Unii Europejskiej (59)

UE


Wontorski

Ślesin 2003

System jakości w laboratoriach badawczych - czy jest on potrzebny czy nie? (40)

kontrola jakości

Ślesin 2004

Co zrobić, aby akredytacja była kluczem do jakości wyników analitycznych (100)

akredytacja
jakość wyników

Ślesin 2008

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA (407)

akredytacja


Zagrodzki

Ślesin 2001

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne (33)

selen Se
selenoenzymy

Ślesin 2016

Łyk statystyki, czyli jak interpretować wielowymiarowe wyniki analiz
(1131)

pełna wersja referatu - plik: Slesin_2016_Zagrodzki.pdf 2236 kB

SA 2016

Statystyka - pewne użyteczne podstawy (1187)


Zaguła

SU 2011

Nowoczesny spektrofotometr z technologią RFID - śledzenie próbki na każdym etapie. (650)


Zdanowicz

Ślesin 2003

Udział Laboratorium akredytowanego w badaniach międzylaboratoryjnych jako element zarządzania jakością badań (73)


Zimoń

Ślesin 2015

Mineralizacja próbek żywności w piecu Multiwave GO z ukierunkowaną wnęką mikrofalową - demonstracja mineralizatora (warsztaty) (1014)

mineralizacja
Multiwave GO

SA 2015

Zastosowanie szybkiej sekwencji w AAS jako alternatywy dla ICP wykonane w Laboratorium Partnerskim Agilenta (1052)

AAS


Żmudzki

Ślesin 2004

Wymagania unijne w zakresie analityki pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego (88)

pełna wersja referatu - plik: slesin2004_zmudzki.pdf 2298 kB


Żórawski

Ślesin 2007

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych (305)

UV-Vis/NIR


Żyrnicki

Ślesin 2004

Interferencje w spektrometrii optycznej i rentgenowskiej (90)

spektrometria optyczna
spektrometria rentgenowska

Ślesin 2005

O widmie emisyjnym atomów, jonów i molekuł - od gwiazd do laboratorium analitycznego (129)

emisja promieniowania

Ślesin 2006

Jakość wyniku analitycznego w analizie spektrochemicznej - wybrane aspekty (224)

pełna wersja referatu - plik: slesin2006_zyrnicki.pdf 1440 kB

wynik analityczny

Ślesin 2007

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja (290)

ekstrakcja

Ślesin 2008

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego. (358)

metody analityczne

Ślesin 2009

Chemiczne i fizyczne metody w analityce - "zieloność" jako parametr analityczny (440)

ochrona środowiska
proces ekologiczny

Ślesin 2010

Analiza pierwiastkowa żywności - trendy i wybrane problemy analityczne (528)

pełna wersja referatu - plik: slesin2010_zyrnicki.pdf 1044 kB

analiza
żywność

Ślesin 2011

Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, dietetyczne środki spożywcze - trendy i wyzwania w analityce (607)

żywność
środki spożywcze
dieta

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2017
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt